SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-3 of 3 Results
  1. Den Haag
    Vervolg van de originele thread, die ruim over de 500 post is gegaan, hoog tijd voor deel 2. Den Haag: Nieuw Centraal officiële website: http://www.denhaagnieuwcentraal.nl/ laatste bouwkrant: http://www.denhaagnieuwcentraal.nl/fileadmin/redactie/2008-12-11__DHNC-bouwkrant-8-07.pdf...
  2. Den Haag
    Update (foto's zullen volgen): Het tramstation naast de Koninklijke Bieb wordt nu gesloopt om een aansluiting te kunnen vormen met de nieuwe randstad rail. OP de plek waar de Monarch zal komen wordt nu flink gewerkt aan het geraamte van de buis voor de randstadrail die over de Beatrixlaan moet...
  3. Architectuur, Stedenbouw en Gebouwen
    Een paar feiten: -Zitplaatsen: ruim 15.000 (uitbreidbaar tot 27.000) -Bouwsom: € 27.000.000,- -Er komen aanvullende voorzieningen -Het stadion moet in 2005 af zijn Een paar plaatjes: Ik geef 'm zelf een 8,5
1-3 of 3 Results
Top