SkyscraperCity Forum banner

Özyurtlar NLogo | ESENYURT | 1x41 fl, 4x40 fl, 1x37 fl, 1x32 fl | 1x131 m, 4x119 m, 1x114 m, 1x103 m | Com

6700 Views 13 Replies 7 Participants Last post by  TayfunVural
Özyurtlar NLogo project is under construction in Esenyurt, Istanbul. The project comprises 7 towers: 1 x 41 floors, 4 x 40 floors, 1 x 37 floors and 1 x 32 floors. The towers are 131.40, 118.60, 114.30 and 102.60 meters high.

Source http://www.nlogoistanbul.com/en/index.php and http://eced.csb.gov.tr/ced/jsp/ek1/2407#
Under construction. Source https://www.facebook.com/OzyurtlarHolding/


See less See more
4
  • Like
Reactions: 3
1 - 14 of 14 Posts
Bu ne bee ya bari şu aralarda küçük binaları da aynı seviyeye getirselermiş yazık olmuş.
Arkadaki manzara da binalar da Igrenc...
  • Like
Reactions: 1
Proje de çok güzel bir proje değil. Dört duvarı yan yana getirmişler, dört tane cephe oluşturmuşlar. Akışkanlık yok, durağan bir proje.
İlkokuldayken resim dersinde şehir konulu resim çizdirtmişti öğretmen. Ben de kulelerden oluşan bir site çizmiştim. Çizdiğim resim bunlardan daha estetik bir şeydi diye hatırlıyorum.
  • Like
Reactions: 2
1 - 14 of 14 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top