SkyscraperCity Forum banner

Ocjena

 • 10

  Votes: 2 11.8%
 • 9

  Votes: 0 0.0%
 • 8

  Votes: 0 0.0%
 • 7

  Votes: 4 23.5%
 • 6

  Votes: 6 35.3%
 • 5

  Votes: 2 11.8%
 • 4

  Votes: 1 5.9%
 • 3

  Votes: 0 0.0%
 • 2

  Votes: 1 5.9%
 • 1

  Votes: 1 5.9%

Čuvari Katedrale

1422 Views 4 Replies 5 Participants Last post by  Delmat


Osijek
Nedjelja 3.10.
Sony Hx1
See less See more
Status
Not open for further replies.
1 - 5 of 5 Posts
6/10

Da je pozadina malo zanimljivija...ali i zamućenija, bilo bi puno bolje. :)
Upravo. Fokus je bačen na skulpturu, tako da bi pozadina trebala biti zamućena. Takođe loše kadrirano. 5 od mene.
Bilo bi bolje da si zamutio pozadinu i prebacio je u crno-bijelo.
6,5 (7).
Desna strana slike... loše. Kut nije paralelan sa okviron slike, a i taj preskok površina (na desno strani) je loš.

6, pošto je prvi tjedan.
1 - 5 of 5 Posts
Status
Not open for further replies.
Top