SkyscraperCity Forum banner

İSTANBUL | İş Kuleleri

11603 Views 25 Replies 15 Participants Last post by  TayfunVural
Isbank 1 181 m and 52 FSee less See more
4
1 - 20 of 26 Posts
vay canına yeni inşa ettiler bunları galiba..
great buildings. Where are they located? :D
dalga gecmeyi kesin..bu baslik yoktu..
Hakikaten Dünya kadar başlık var, İş Bankası yok.
dalga gecmeyi kesin..bu baslik yoktu..
Icy adin gibi oldun yine haaaa :lol:
wow, istanbul has an impressive skyline!
you can all be proud of it! :)

(i just don't like the sofa's in this lobbs... ;) )
The tower is featured on several ads of the bank. Here's the one;

Also the "Daima Burada Olacağız" (We'll be here forever) banner is cool.
Bu tip eski inşaat fotoğraflarına bayılıyorum

Construction of the Is Bank Towers :eek:kay:

See less See more
Bu tip eski inşaat fotoğraflarına bayılıyorum

Construction of the Is Bank Towers :eek:kay:

Haha harika gerçekten ilk defa görüyorum inşaat fotosunu :)
See less See more
The tower is featured on several ads of the bank. Here's the one;

Also the "Daima Burada Olacağız" (We'll be here forever) banner is cool.
ah ne kadar güzel paralarımız vardı, yok ettiler hepsini :cry:

ben ıtriyi ya da fatma aliyeyi görmek istemiyorum :cry:
See less See more
Şunun kadar karizmatiği yapılmadı daha bu şehre.
Swanke Hayden Connell Architects'inmiş wikipedia'da dediğine göre.
Tekfen'i de bunlar yapmış, bir Tekfen'e bak bir buna bak.
Tekfen hiçbir şeye benzemiyor.

İş Kulelerinin detaylarında Türk tarzı çok tatlı çok hoş.
^^ İş Kuleleri Tekeli-Sisa'nın. Onların tasarımları da bana hep sıkıcı gelmiştir halbuki; ama bu başka.
1 - 20 of 26 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top