SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

· Registered
Joined
·
243 Posts
İlk fotoğrafı gördüğümde "Fena değil" diye düşündüm ondan sonra aşağıdaki fotoları görünce ben --> :screwit: şu altın/sarı rengini niye kullanıyorlar? kusmuk gibi duruyor!! sanki "My Towerland" yetmiyormuş gibi... haa kusmuk derken buyrun :puke:
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top