SkyscraperCity Forum banner
1 - 3 of 3 Posts

· Registered
Joined
·
24 Posts
Kartal- Maltepe -Pendik Dayanışması’ndan İstanbul Marina’ya protesto.

Dün Kartal sahilde yapılan protesto da amaç, projenin iptal edilmesiydi. Bilindiği üzere, önceden Kartal çimento fabrikasının bulunduğu alan Emlak GYO’dan DAP Yapı tarafından alındı. DAP Yapı tepkilere aldırmadı ve o alanda inşaat çalışmasını başlattı. Buna göre o alanda; AWM, yat limanı, özel okul, özel hastane ve beş cam kuleden oluşan bir proje yapılıyor.

Kartal- Maltepe -Pendik Dayanışması adı altında toplanan grup dün “İstMarina” adlı bu proje de en ufak bir açık olması halinde mahkemeye gideceklerini belirtti.

Basın açıklaması yapan grup şunları da ekledi;

“Kamuya Ait Alanlar altın tepside sermaye gruplarına sunulmaya devam ediyor….

Yaşadığımız bölgedeki tüm kamusal ve yeşil alanlar, plan tadilatları ile yapılaşmaya açılmakta, kentlerimiz yağmalanmakta ve yaşanmaz hale getirilmektedir.

Yaşam alanlarımız; Kentsel Dönüşüm Alanı, Riskli Alan, Özel Proje Alanı gibi tanımlamalarla parçalanarak, sermayenin daha fazla kar elde edebilmesi için devlet desteğiyle ve ayrıcalıklı imar haklarıyla yeniden şekillendirilmektedir.

Kartal sahilindeki mülkiyeti hazineye ait yaklaşık 64.000 metrekarelik, eski Çimento fabrikasının bulunduğu alan; aynı yağma anlayışıyla, 2011 yılının son iki ayı içinde bedelsiz olarak TOKİ Başkanlığına devredilmiştir.

TOKİ tarafından; 05.11.2012 tarihinde planı yapılan bu alan; 13.12.2012 tarihinde TOKİ iştiraki Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından “Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi” olarak ihaleye açılmıştır.

Yazılı ve Görsel Medyada sıkça reklamları yapılan İstanbul Marina projesi; Ofis, AVM, Otel, Marina, Özel Hastane ve Özel Okul proje görselleriyle pazarlanmaktadır. Plan kapsamında bile olmayan Marina, projenin satış aracı olarak kullanılmaktadır. Yüklenici firma DAP YAPI, yaptığı reklamlarla açıkça sınıfsal bir ayrım yaparak, hitap ettiği kesimi ayrıcalıklı ilan etmektedir.

Kentte bölge bölge yaratılan bu ayrıcalıklı alanlar yaşam alanları değil kar amaçlı ticarethanelerdir.

2008-2011 yılları arasında İBB tarafından yapılan ve kamuoyunda “Zaha Hadid Planları “ olarak bilinen 1/5000 ölçekli “Kartal Merkez Nazım İmar Planı” açılan davalar sonucu defalarca iptal edilmiştir. Plan kapsamında yer alan Yunus Çimento Fabrika Alanı plan bütününden çıkarılarak bu kez TOKİ eliyle planlanmıştır. Bu yöntem, mahkeme tarafından verilen iptal kararlarını geçersiz kılmanın aracı haline gelmiştir.

Verilen mahkeme kararları ve bilirkişi raporlarıyla hukuksuzluğu tespit edilmiş olan 1/5000 ölçekli “Kartal Merkez Nazım İmar Planı” parça planlama yöntemi ile hayata geçirilmektedir. Üstelik TOKİ eliyle yapılan bu plan, yaklaşık300.000 m2’lik yapı yoğunluğu nedeniyle bölgeye büyük bir yük getirirken, mevcut yapı yoğunluğunun ihtiyacı olan donatı alanlarını da yok etmektedir.
Planlanan alanın içerisinden geçen mevcut tren yolu parsel içinde yer altına alınmış, transfer merkezi iptal edilmiş, Sanayi Caddesi yol güzergâhı değiştirilmiş ve park alanları neredeyse yok edilmiştir.

Yaşam Alanlarımıza müdahale ederek, topluma dayatılan projelerin gerçekleştirilmesi uğruna; bilim, teknik, etik ve hukuk tanımaz davranışlar sona erdirilmelidir.

Sağlıklı kentleşme ve yaşanılır bir kent ortak talebimizdir.

Yaşam alanlarımıza sahip çıkmak ve yaşamımızı özgür kılmak için mücadeleye devam edeceğiz” dediler.


Haberin Kaynağı : “İstMarina” Projesi’ne protesto! | Kent 34 Gazetesi http://www.kent34.com.tr/istmarina-projesine-protesto/#ixzz343cFruRB
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top