SkyscraperCity Forum banner
41 - 60 of 107 Posts

· Moderator
Joined
·
32,673 Posts
sağdaki üçlü farklı boylarda olsa kurtarabilirdi,
ama diğer ikisi çok kötü bence.
 

· Registered
Joined
·
1,151 Posts
renderler çok çocuksu hazırlanmış, o yüzden yanıltıcı.

kaplamaların renk seçimi doğru yapılırsa ben de güzel olacağını düşünüyorum. tabi çok daha iyi olabilirdi o ayrı mesele...

bir de kıvrımlı iki kulenin köşe kaplamaları olmazsa ve her taraf tek tip olursa daha güzel olacaktır.
 

· Registered
Joined
·
1,849 Posts
Discussion Starter · #58 ·
41 - 60 of 107 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top