SkyscraperCity Forum banner

[Łódź ●] 58, Piotrkowska (od)nowa

116779 Views 569 Replies 104 Participants Last post by  Spike J
Wyburzają zabytkową kamienicę przy ul. Piotrkowskiej

Trwa rozbiórka budynku pod numerem 58. Znikaja jego oficyna, robotnicy zaczęli też pruć stropy we frontowej części. Niedługo po zabytku prawie nie będzie śladu


Kamienica jest własnością PGE Dystrybucja Łódź-Teren. Firma kupiła ją dwa lata temu od gminy. Za zabytek zapłaciła mieszkaniami o wartości 1 mln 925 tys. 800 zł i jeszcze w gotówce wyłożyła 3 mln 151 tys. 200 zł. Była to pierwsza tego typu transakcja, dzięki której miasto zyskało dzięki sprzedaży mieszkania komunalne.

Dzisiaj zabytek wpisany do rejestru znika z krajobrazu ul. Piotrkowskiej. - Ekspertyzy ujawniły bardzo zły stan techniczny elementów konstrukcyjnych budynku, potwierdzając nieopłacalność jego remontu - informuje Bartosz Wiśniewski, rzecznik PGE Dystrybucja Łódź-Teren.

Na rozbiórkę zgodziły się służby konserwatorskie. Ale tylko dlatego, że właściciel odbuduje kamienicę przywracając jej oryginalne piękno. Dzisiaj budynek jest pozbawiony wszystkich detali architektonicznych - zostały skute w latach 70-tych. (Podobnie stało się z domami pod numerami 50 i 82. Elewacja tej drugiej została przed laty odtworzona. Pierwsza ciągle czeka na remont)

Po rekonstrukcji kamienica, będzie miała cztery piętra, mansardowy, kryty w łuskę dach z lukarnami, czyli oknami doświetlającymi poddasze, siedem balkonów i bogato zdobioną elewację.

Firma zachowa i odrestauruje klatkę schodową, która będzie w tym samym miejscu co oryginalnie. Zadba też o pozostałe, nielicznie zachowane detale, czyli np.: płytki terakotowe w podestach.

Konieczność przywrócenia kamienicy oryginalnego wyglądu nie była niespodzianką dla PGE. Miasto już w akcie notarialnym zaznaczyło, że takie prace trzeba wykonać i uzgodnić je z konserwatorem zabytków. Przy podpisywaniu umowy gmina zabezpieczyła się także na wypadek chęci sprzedaży kamienicy przez nowego właściciela. W takiej sytuacji ma prawo odkupu budynku.

Rozbiórka potrwa do kwietnia. Wtedy też PGE chce rozpocząć rekonstrukcję zabytku. Budynek w stanie surowym ma być gotowy do końca roku. Przez kolejne 12 miesięcy będzie wykańczany.

W zrekonstruowanej kamienicy firma będzie miała swoje biura.

Źródło: Gazeta Wyborcza Łódź


http://www.mmlodz.pl/7465/2009/12/9/niezwykla-rewitalizacja-przy-piotrkowskiej?districtChanged=true
See less See more
7
1 - 1 of 570 Posts
PGE jako całość miało mieć siedzibę w Lublinie, ale decydenci uznali, że jednak fajniej jest w Warszawie, więc Lublin ostatecznie dostał PGE Dystrybucję.

Co ciekawe, Dotychczas kierownictwo zakładało, że osiem spółek dystrybucyjnych należących do PGE zintegruje mieszcząca się w Łodzi spółka PGE Dystrybucja Łódź-Teren. Jej siedziba miała zostać przy okazji przeniesiona do Lublina. Jednak chociaż PGE o niczym wcześniej rynku nie poinformowała, ta część planu do skutku nie dojdzie. Jak ustaliliśmy, powołano już zupełnie nową spółkę. Nazywa się PGE Lublin Dystrybucja i jest w pełni kontrolowana przez PGE. Jej kapitał zakładowy wynosi 5 mln zł. I to do niej wniesione zostaną firmy zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej.

W Łodzi były/są siedziby: PGE Górnictwo i Energetyka, dawnego BOT-u (co było czapą dla trzech elektrowni z kopalniami), dwóch spółek dystrybucyjnych i dwóch obrotowych (powstałych po podziale spółek skomercjalizowanych zakładów energetycznych: łódzkiego i łódzkiego terenowego).

Teraz konsolidacja ma objąć skupieniu w jednej spółce poszczególnych dziedzin działalności, w sektorze górnictwa i wytwarzania konsoliduje elektrownia Bełchatów, więc w Łodzi nie zostanie siedziba żadnej spółki.

Zresztą tak przy okazji, widzimy na tym prostym przykładzie, że system konsolidacji energetyki w tym kraju był trochę porypany.
See less See more
1 - 1 of 570 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top