SkyscraperCity Forum banner
1 - 3 of 3 Posts

· Natural born Lodzer
Joined
·
1,523 Posts
Mam nadzieję, że ta dziura nie zaszkodzi sąsiednim kamienicom. Oby odbudowano budynek jak naszybciej.

Na przykład w kwestii pewnego festiwalu na "C", a parę lat temu pewnej parady na "W"?
Nie no, nie porównuj sytuacji. Paradę zablokował Kropiwnicki, któremu się parady równości pomyliły z imprezą muzyczną. Festiwalu Camerimage nikt nie blokuje - miasto ma umowę do 2019 roku i daje pieniądze na to wydarzenie.
To że pan Żydowicz znowu straszy, jakoś przestaje mnie już dziwić. Co roku jest ta sama bajka - mnie osobiście to już męczy.
 

· Natural born Lodzer
Joined
·
1,523 Posts
20.01.2011
Czy kamienica na Piotrkowskiej 58 zostanie odbudowana?
Na Piotrkowskiej straszy wielka dziura w zabudowie, która została po rozbiórce kamienicy. Konserwator zapewnia, że budynek zostanie odbudowany.

W 2007 roku kamienicę kupiła firma PGE Dystrybucja SA. Inwestor zburzył budynek, a następnie miał go odbudować. Do tej pory nic nie zrobił.

Wojewódzki Konserwator Zabytków Wojciech Szygendowski narzucił firmie PGE czas do końca tego roku na odbudowanie kamienicy. Miesiąc temu zaniepokojony stanem robót wystosował pismo z prośbą o wyjaśnienie przyczyn przestoju - do tej pory nie doczekał się odpowiedzi.

- Zaprosiłam przedstawicieli firmy na rozmowę - mówiła prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska.

Łódzki oddział firmy PGE został przejęty przez lubelski i jak twierdzą łódzcy przedstawiciele inwestora, decyzja o odbudowie kamienicy jest wstrzymywana przez zarząd w Lublinie.
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top