SkyscraperCity Forum banner
1 - 5 of 5 Posts

· Łodzianin
Joined
·
13,148 Posts
Wyburzają kamienicę przy Piotrkowskiej

Express Ilustrowany (izj)

Spore zainteresowanie przechodniów wzbudza rozbiórka opuszczonej od dwóch lat kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 58 (w pobliżu skrzyżowania z ul. Narutowicza).

Ze starego budynku ocaleje jedynie ściana frontowa (do wysokości parteru) oraz fundamenty.

Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem.

Dodając zdjęcie oświadczam, że mam prawo do dysponowania nim, zgadzam się na przetwarzanie danych w celu jego publikacji, oraz na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć w serwisie naszemiasto.pl oraz innych serwisach i gazetach Grupy Polskapresse. Proszę o podpisanie autora zdjęcia w sposób podany w formularzu
- Zgodnie z ustaleniami z wojewódzkim konserwatorem zabytków, zachowana zostanie jedynie ściana frontowa do wysokości parteru oraz fundamenty - mówi Bartosz Wiśniewski, rzecznik prasowy PGE Dystrybucja Łódź-Teren S. A.

Ta właśnie firma odkupiła budynek od miasta - na własne potrzeby. Był jednak w katastrofalnym stanie technicznym. Prace rozbiórkowe i porządkowe potrwają do końca marca. W kwietniu rozpocznie się budowa.

- Nowa kamienica zostanie oddana do użytku w przyszłym roku - dodaje Bartosz Wiśniewski. - Z zewnątrz będzie wyglądała tak jak w latach 80. XIX wieku. Będzie miała nadbudowaną najwyższą kondygnację, a także odtworzoną stolarkę okienną, drzwi wejściowe, balkony oraz klatkę schodową. Na parterze będą punkty obsługi klientów.
 

· Łodzianin
Joined
·
13,148 Posts
W szczególności jak się przejmuje grunt obciążony hipoteką, lub nakazem odbudowy - to się przejmuje z hipoteką, lub nakazem odbudowy. Czyli jak się przejmuje majątek, to i zobowiązania jakie obciążają ten majątek.
Oni się tak wykręcają, że w drugą stronę to powinno wyglądać tak, na tej samej zasadzie wymówka: Ja się nie zobowiązywałem płacić za prąd PGE, tylko ŁZE, więc nie będę płacił za prąd PGE, ale oczywiście nie można mnie go pozbawić.
 
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top