SkyscraperCity banner

1 - 20 of 4788 Posts

·
Registered
Joined
·
103 Posts
10 kwietnia 2017 r. W Planetarium EC1 SKANSKA i architekt Przemo Łukasik z Medusa Group przedstawili wchodzący w fazę realizacji projekt Bramy Miasta.

http://www.medusagroup.pl/projekty/biurowe/brama-miasta/

http://brama-miasta.pl/.
W ramach ciekawostki - przez pewien czas na stronie Bramyt Miasta wisiały takie oto (poniżej) wizki... Ale już nie wiszą ;) No tak czy siak mam nadzieję, że COKOLWIEK tam zrobią pomiędzy tymi budynkami, co je zespoli ponad wewnętrznym dziedzińcem...* * *Ciekawostka druga - tych wizek BM chyba jeszcze nigdzie nie widzieliśmy? Są o tyle ciekawe, że pokazują również wschodnią część placu pomiędzy budynkami. Zapowiada się całkiem ładna przestrzeń tam :)źródło: bazabiur.pl
Dla zainteresowanych. Pod linkiem Kamery na budowie znajdziecie obraz online z projektu.
Wrzesień 2018 r.:

Z tego co widzę zmodyfikowano trochę wizualizacje Bramy Miasta w części środkowej gdzie jest szkło. Wcześniej była to jednorodna tafla szkła. Teraz natomiast bardziej wyróżniają się podziały okien, a same układy okien od strony dziedzińca są asymetryczne.

Było:


Jest:


Więcej ujęć najnowszych wizualizacji:Źródło wizualizacji:
http://www.propertydesign.pl/architektura/104/brama_miasta_odmieni_lodz,20235-78202.html#img

Można sobie porównać z wcześniejszymi wizualizacjami z pierwszego postu:
https://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=101309846&postcount=1
--

Post oryginalny:

Myślę, że już pora uporządkować informacje dotyczące budowy tzw. Bramy Miasta, z racji że temat na pewno będzie często przewijać się w różnych wątkach.

I tak:
planowa data rozpoczęcia budowy: 2015
powierzchnia użytkowa: ~30-35 tys. m2 na funkcje biurowe, handlowe, usługowe
ilość kondygnacji: 14(w najwyższym punkcie)
koszt: nieznany

lokalizacja i koncepcja:


8 października 2013r.:

http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=9238

§ 8. Oferowany w koncepcji architektonicznej sposób zagospodarowania
nieruchomości opisanych w § 1 - 3 powinien być zgodny z poniższymi wytycznymi
urbanistycznymi i architektonicznymi w zakresie przyszłego zagospodarowania, w tym
z załącznikiem graficznym Nr 1 do „Warunków przetargu”:

1) funkcja (kondygnacje podziemne) - minimum dwie kondygnacje pod poziomem terenu
z przeznaczeniem na wielostanowiskowy garaż podziemny;
2) funkcja (kondygnacja 0 – parter) – ogólnomiejskie, handlowo-usługowe, dostępne
bezpośrednio z otaczającej przestrzeni poza liniami zabudowy, pełniącej funkcję
przestrzeni publicznej; lokalizowane w parterach usługi powinny mieć szerokość
pojedynczego frontu nie większą niż 20 m i nie więcej niż 400 m² powierzchni użytkowej
dla poszczególnych lokali; funkcje winny być zróżnicowane w sposób gwarantujący
aktywność budynku w różnych porach dnia; obowiązek realizacji ogólnodostępnych
placów, ciągów pieszych, pełniących funkcje przestrzeni publicznych, zlokalizowanych
na części terenu znajdującej się poza liniami zabudowy wyznaczonymi w załączniku
graficznym Nr 1 do „Warunków przetargu” oraz pod nadwieszeniami;
3) funkcja (kondygnacje naziemne powyżej parteru) – dopuszczalne różnorodne funkcje
o charakterze metropolitalnym, decydujące o ponadlokalnej funkcji obiektu, z preferencją
dla ponadkrajowej; szeroko rozumiane funkcje usługowo-biurowe; dopuszczalna jest
realizacja funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej powyżej 2 kondygnacji naziemnej,
niestanowiącej jednak więcej niż 30 % powierzchni użytkowej całego budynku;
4) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy określa załącznik graficzny Nr 1 do
„Warunków przetargu”;
5) szacunkowa maksymalna powierzchnia zabudowy – 5 254 m²;
6) szacunkowa maksymalna powierzchnia całkowita budynku – 50 743 m²;
7) szacunkowa maksymalna powierzchnia użytkowa budynku – 38 057 m²,
przy założeniu, iż stanowić będzie ona 75% powierzchni całkowitej;
8) wysokość zabudowy w poszczególnych strefach określonych w załączniku
graficznym Nr 1 do „Warunków przetargu”:

a) dopuszczalna wysokość do wierzchu stropu nad ostatnią kondygnacją:
- strefa I – min. 46 m / max. 54 m, do 13 kondygnacji,
- strefa II – min. 38 m / max. 46 m, do 11 kondygnacji,
- strefa III – min. 33 m / max. 41 m, do 10 kondygnacji,
- strefa IV – min. 29 m / max. 37 m, do 9 kondygnacji,
- strefa V – min. 25 m / max. 33 m, do 8 kondygnacji,
- minimalna wysokość pod nadwieszeniami: od 18 do 22 m,
- liczbę kondygnacji można zmniejszyć maksymalnie o 2 kondygnacje,
b) dopuszczalna wysokość najwyżej położonego punktu budynku:
- strefa I – max. 64 m,
- strefa II – max. 56 m,
- strefa III – max. 56 m,
- strefa IV – max. 48 m,
- strefa V – max. 43 m,
c) minimalna wysokość parteru budynku w pierzejach od strony przestrzeni publicznych: 5 m;
9) teren poza liniami zabudowy zostanie obciążony służebnością przejścia na rzecz
Miasta Łodzi o powierzchni
3 006 m², w tym pod podwieszeniami 704 m², zgodnie
z załącznikami graficznym Nr 1 i 2 do „Warunków przetargu”;
10) istnieje obowiązek realizacji: placów, ciągów pieszych, ogólnodostępnych, pełniących
funkcje przestrzeni publicznych, zlokalizowanych na części terenu znajdującej się poza
liniami zabudowy oraz pod nadwieszeniami, zgodnych z otaczającą przestrzenią miejską
pod względem stylu, formy detalu i materiałów oraz rozwiązań funkcjonalno-technicznych
11) istnieje zakaz wykonywania: nawierzchni z materiałów takich jak asfalt, płyty betonowe
pełne lub ażurowe, kostka betonowa
12) dopuszcza się możliwość lokalizowania: obiektów małej architektury, mebli miejskich
i słupów oświetleniowych, pod warunkiem ich ujednolicenia pod względem stylu, formy,
materiałów i kolorystyki
13) zobowiązuje się przy rozwiązaniach projektowych i przy realizacji obiektu do
zapewnienia najwyższej jakości pod względem stylu, formy, detalu, materiałów
i rozwiązań funkcjonalno-technicznych, adekwatnych do reprezentacyjnej funkcji obiektu
14) nie dopuszcza się:
a) lokalizacji zapleczy od strony przestrzeni publicznych,
b) umieszczania na szczycie i zewnętrznych ścianach budynków urządzeń oraz anten
telekomunikacyjnych, urządzeń technicznych budynku oraz innych urządzeń
zaburzających bryłę architektoniczną; wszelkie tego rodzaju urządzenia winny być
umiejscowione w bryle budynku w przestrzeniach technicznych,
c) lokalizacji ogrodzeń;
15) konstrukcje dachowe: dachy płaskie z dopuszczeniem indywidualnych rozwiązań
architektonicznych w postaci przekryć łukowych lub krzywoliniowych o zmiennym
kącie nachylenia od 0º do 90º
16) zabudowa nieruchomości ma tworzyć tzw. „Bramę Miasta”, będącą jednym
z najważniejszych elementów Nowego Centrum Łodzi, ma stanowić ważny znak
przestrzenny i identyfikacyjny, być dominantą istotnych ciągów komunikacyjnych
w obrębie Nowego Centrum Łodzi; budynek „Bramy Miasta” z jednej strony będzie
zamykał plac przed dworcem „Łódź Fabryczna”, będzie rzeczywistą „bramą”, zachętą
dla przybywających do Łodzi, do wejścia w miasto i jednocześnie przestrzennym
domknięciem placu przed Łódzkim Domem Kultury; budynek wyznaczy oś wschód –
zachód, oś połączenia pomiędzy Nowym Centrum Łodzi i historycznym Śródmieściem,
stanowiąc jednocześnie wizualną dominantę tej osi


Po kliknięciu - większy rozmiar.

 

·
Discover Lodz
Joined
·
733 Posts
40 mln zł za działkę pod Bramę Miasta. Czy będą chętni?

Miasto jest gotowe na sprzedaż działki pod budowę Bramy Miasta. Cenę gruntu wyliczono na rekordową w historii Łodzi kwotę. Jeśli znajdzie się kupiec, budowa może się rozpocząć już w przyszłym roku
Brama to budynek w Nowym Centrum Łodzi, który ma być nową wizytówką miasta.

Ma stanąć w miejscu, gdzie jeszcze niedawno znajdował się parking dla kierowców korzystających z dworca Łódź Fabryczna przy ul. Kilińskiego. Pod budynkiem będzie przechodziło się z dworca na Piotrkowską i odwrotnie. Magistrat jest przygotowany do sprzedaży nieruchomości. Wyceniono ją rekordowo wysoko. Ma kosztować blisko 40 mln zł, czyli 5 tys. zł za m kw. To najwyższa cena za grunt miejski w historii Łodzi. Do tej pory rekordzistą pozostawał teren przy ul. Piotrkowskiej 157, na którym miał stanąć pięciogwiazdkowy Hilton. Tam metr kosztował 3,1 tys. zł.

- Jesteśmy przekonani, że ta kwota odzwierciedla potencjał tego miejsca - uważa Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.

Skąd tak wysoka cena? Sprzedając miejski grunt, miasto zobowiązane jest wykonać tzw. operat szacunkowy. To wycena wartości działki na podstawie transakcji zawieranych w okolicy. W tym wypadku wyszło 17,2 mln zł. Ale nigdy wcześniej w Łodzi nie sprzedawano nieruchomości o tak dużym potencjale. W połowie przyszłego roku zostanie uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, który wartość gruntu jeszcze podniesie. Dlatego zdecydowano się na przeprowadzenie dodatkowej analizy. To tzw. opinia o potencjalnej wartości. Mówi, ile będzie warta działka, kiedy plan zagospodarowania zostanie uchwalony. Poza tym porównuje ceny podobnych transakcji z innych miast Polski.

- Dzięki temu możemy działkę sprzedać dziś za tyle, na ile będzie wyceniana po uchwaleniu planu - tłumaczy Błażej Moder, dyrektor Zarządu Nowego Centrum Łodzi.

Czemu grunt warto sprzedać już teraz? - Chcemy, aby inwestor mógł rozpocząć budowę pod koniec 2014 roku. Dzięki temu rozpocznie się zabudowa terenów odzyskanych po sprowadzeniu układu komunikacyjnego pod ziemię - dodaje Moder.

Brama Miasta będzie obiektem biurowym o powierzchni użytkowej około 38 tys. m kw. Jego maksymalna wysokość to 64 metry. Przewidziano najwyżej 13 kondygnacji. Lokale na parterze przeznaczone muszą być na handel i usługi, ale nie mogą znaleźć się tam sklepy wielkopowierzchniowe. Na najwyższych kondygnacjach mogą powstać apartamenty. Mimo że budynek będzie własnością prywatnego inwestora, musi zagwarantować przejście z ulicy Kilińskiego przez środek działki do dworca Łódź Fabryczna i terenów wokół niego.

- Budynek będzie stał na granicy historycznej i nowej zabudowy. Jak każda brama ma wpuszczać i wypuszczać ludzi z miasta - mówi Marek Janiak, architekt miasta.

Na razie nie wiadomo, jak będzie wyglądał. O tym zdecydują projektanci, ale miasto w przetargu zastrzegło, że jednym z kryteriów wyboru będzie koncepcja architektoniczna.

- Będziemy mogli wybrać propozycję, która nam się najbardziej spodoba - mówi Zdanowska.

11 września na sesji rady miejskiej radni zdecydują, czy jest zielone światło dla sprzedaży tego gruntu. Jeśli tak się stanie, przetarg na 7,5 tys. m kw. najatrakcyjniejszej powierzchni w Nowym Centrum Łodzi zostanie ogłoszony już na początku października. Firmy będą miały na przystąpienie do niego dwa miesiące.

Rozmowy z inwestorami prowadzone są już od marca tego roku, kiedy to na targach w Cannes projekt oficjalnie pokazano po raz pierwszy. Lista potencjalnych nabywców ma kilkanaście pozycji, ale poważnie należy traktować kilka.

A co, jeśli za taką kwotę nie znajdzie się nabywca? Wtedy cena wywoławcza zostanie obniżona i ogłoszony będzie kolejny przetarg.
http://bip.uml.lodz.pl/_plik.php?id=34605&PHPSESSID=1fd185e5c0bed32e109caaae7e90c433
-
 

·
Yanush Goldman Onionstein
Joined
·
7,224 Posts
Jak ma wyglądać Brama Miasta? Wiemy całkiem sporo

Maksymalna powierzchnia całkowita budynku: 50 tys. mkw.

Maksymalna powierzchnia użytkowa budynku: 38tys. mkw, przy założeniu, że stanowić będzie 75 proc. powierzchni całkowitej.

Powierzchnia działki, na której stanie Brama Miasta: 7,5 tys. mkw.

Powierzchnia zabudowy: 5,2 tys. mkw.
 

·
Registered
Joined
·
2,504 Posts
Mam nadzieję, że nie dostanę bana ;) ale ta brama jako jakiś symbol miasta powinna być chyba wyższa niż bliźniacze wieże naszego WTC... a tak to tak jakoś... no mam nadzieję, że chociaż przejdzie jakiś odważny projekt...
 

·
Moderator
Czysty luz, czyste niebo, luksus, sukces kuhwa
Joined
·
23,366 Posts
Cena solidny kosmos. W centrum Warszawy żadnego gruntu nie udało się sprzedać w tych cenach od paru lat. - patrz Poczta Polska, Uniwersal
 

·
Moderator
Joined
·
3,728 Posts
Cena solidny kosmos. W centrum Warszawy żadnego gruntu nie udało się sprzedać w tych cenach od paru lat. - patrz Poczta Polska, Uniwersal
Moim zdaniem, jedyną szansą na zabudowie tego terenu jest zrobienie konkursu na projekt i PPP. Po wybraniu partnera prywatnego tworzymy spółkę, Miasto wnosi działkę, a inwestor wykłada dolary na budowę. Później można czerpać zyski z wynajmu czy też sprzedaży lokali.

Nie widzę obecnie szansy na to, żeby znalazł się inwestor, który jest w stanie przeznaczyć na inwestycję w centrum Łodzi, lekko 0,5 mld zł.
 

·
Live slow - Ride fast
Joined
·
3,156 Posts
^^
nie wierzę w PPP w Naszym pięknym kraju. I tak na końcu każdy partner chce zarobić na gminie i kończy się jak z Falą.
 

·
Registered
Joined
·
11,120 Posts
Mam nadzieję, że nie dostanę bana ;) ale ta brama jako jakiś symbol miasta powinna być chyba wyższa niż bliźniacze wieże naszego WTC... a tak to tak jakoś... no mam nadzieję, że chociaż przejdzie jakiś odważny projekt...
Była o tym dyskusja w wątku o NCM. W obecnej koncepcji to nie jest Brama Miasta a bramka, bądz furtka. Do tego furtka bardzo kosztowna bo mogąca kosztować w granicach 0.1-0.5 mld ZL jak ktoś napisał. Gdyby miała wysokość przynajmniej łódzkiego WTC miałaby szanse być jakimś SYMBOLEM, a przy obecnej wysokości na nie widoczną znikąd "furtke" wątpie by ktokolwiek wydał takie kwoty na budynek który miał być symbolem a którego zwyczajnie nie będzie widać z żadnego dalszego rejonu miasta.
 

·
Registered
Joined
·
24,565 Posts
Nie tylko wysokosć decyduje o tym czy coś zostanie symbolem miasta.
Jeśli budynek będzie miał ciekawy kształt to równiez może zostać symbolem miasta nawet jesli nie będzie wysoki

Z reszta sam piszesz ze budowa tej furtki to koszt 0.1-0.5 mldzł- czy myslisz ze znajdzie sie inwestor który wyda 1mld zł na budowę wieżowca?


BTW We Wrocławiu jest piękny wieżowiec -wysoki, nowoczesny, a jakoś i tak kazdy woli zobaczyć Halę Stulecia, Ostrów Tumski czy po prostu śródmieście...
 

·
Moderator
Joined
·
3,728 Posts
Brama Miasta powinna być przede wszystkim elegancka. Nie chciałbym jakiegoś dekonstruktywistycznego wygibasu w tak reprezentacyjnym miejscu. Niech to będzie porządny modernizm z elewacjami w całości pokrytymi piaskowcem.
Coś a'la Hines'a na Sterlinga?
 

·
City & Colour
Joined
·
13,140 Posts
Brama Miasta powinna być przede wszystkim elegancka. Nie chciałbym jakiegoś dekonstruktywistycznego wygibasu w tak reprezentacyjnym miejscu. Niech to będzie porządny modernizm z elewacjami w całości pokrytymi piaskowcem.
Wręcz przeciwnie, tam powinno być coś awangardowego i kreatywnego ;). Prosty klocek pokryty piaskowcem byłby za mało charakterystyczny. Taka powinna być cała reszta NCŁ i stanowić tło właśnie dla "wygibasu"-bramy.
 

·
Władza l**u
Joined
·
8,792 Posts
Oj tam, wymyślacie.

 
1 - 20 of 4788 Posts
Top