SkyscraperCity Forum banner

[Łódź] Aleja wybijana pierścieniami

2042 Views 5 Replies 3 Participants Last post by  HuBarJuż niedługo Łódź może stać się nie tylko miastem sławnych ławeczek, ale także miastem sławnych alejek. Po Alei Gwiazd szykuje się nam Aleja Sportowców

Antoni Szram, dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki, trzyma jej projekt jeszcze w swojej szufladzie, ale ma już akceptację komisji kultury Rady Miejskiej i zorganizował spotkanie z administratorami terenu, na którym aleja miałaby powstać. Szram marzy, by w podobny sposób, w jaki honoruje się na ul. Piotrkowskiej artystów filmowych, uwieczniać dokonania polskich sportowców. Sportowcy zamiast płyt w kształcie gwiazd otrzymywaliby płyty w kształcie pierścieni.

Aleja gwiazd sportu miałaby się znaleźć w przejściu pomiędzy Łódzkim Domem Kultury a hotelem Centrum. Szram jest przekonany, że wybrana lokalizacja ożywiłaby tę część miasta i "poszerzyła" ścisłe centrum Łodzi. Nad tworzeniem alei sławnych sportowców czuwać będzie kapituła, która nie tylko wyłoni nazwiska zasłużonych sportowców, ale też wspomoże starania o jak najszybsze wybudowanie tego miejsca. Znajdą się w niej działacze sportowi, komentatorzy i dziennikarze, historycy sportu i sami sportowcy. Odpowiednie pismo w tej sprawie trafiło właśnie do łódzkich prezydentów.

Szram zapewnia, że aleją zainteresowani są: Polski Komitet Olimpijski oraz łodzianka Maria Kwaśniewska, brązowa medalistka berlińskiej olimpiady w 1936 roku, która wspiera projekt.

Aleję zaprojektował łódzki artysta Tadeusz Piechura
See less See more
1 - 6 of 6 Posts
W sumie to taka aleja jest już w Międzyzdrojach, ale to dobrze, że ktoś wpadł na pomysł ożywienia tego miejsca :)
W Miedzyzdroju jest alaja gwiazd filowych, a tu mowa o gwazdach sportowych choć taka aleja również jest
Raine said:
W Miedzyzdroju jest alaja gwiazd filowych, a tu mowa o gwazdach sportowych choć taka aleja również jest
Międzyzdroje zjechały pomysł alei gwiazd polskiego kina z Łodzi.
Aleja sportowców jest we Władysławowie, więc nie wiem po co nam cos takiego w Łodzi.
HuBar said:
Międzyzdroje zjechały pomysł alei gwiazd polskiego kina z Łodzi.
tzn?
Raine said:
No w Łodzi taka aleja gwiazd polskiego kina jest od lat, co z racji istnienia filmówki jest chyba uzasadnione.
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top