SkyscraperCity Forum banner

[Łódź] Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego - rozbudowa

11901 Views 21 Replies 12 Participants Last post by  JAKUB POLEWSKI
[Łódź] Uniwersytet Łódzki - BUŁa:szybkie tempo budowy

W¹tek o tej budowie na pewno by³ tu wczeœniej, ale chyba ju¿ wypad³...
Highlight: ju¿ za trzy tygodnie ma byæ przeszklona elewacja.

Warto zwróciæ uwagê na wyt³uszczony akapit - pomyœlano nie tylko o samej budowie, ale tak¿e o przestrzeni otaczaj¹cej nowy budynek. Brawo!

Uniwersytet £ódzki realizuje dwa nowe budynki (druga czêœæ artyku³u)

Dwa prezenty za kwotê ponad 50 mln z³ przeka¿e sobie Uniwersytet £ódzki na 60-lecie. W³aœnie powstaj¹

(...tu fragment o rozbudowie budynku wydzia³u filozoficzno-historycznego...)

Drug¹ wielk¹ inwestycj¹ uniwersyteck¹ jest biblioteka przy ul. Matejki. Tempo prac jest nieprawdopodobne. Kamieñ wêgielny wmurowa³ tu premier Leszek Miller rok temu, a za trzy tygodnie ca³a elewacja ma byæ przeszklona. Powód? Uczelnia chcia³by pochwaliæ siê tempem budowy przed kolejnym premierem Markiem Belk¹, który - prawdopodobnie - przyjedzie na rozpoczêcie roku akademickiego. Inwestycja finansowana jest ca³kowicie przez Ministerstwa Edukacji Nauki i Sportu. Koszt budowy, wykoñczenia i wyposa¿enia szacuje siê na 45 mln z³.

- Teraz pod³¹czane s¹ instalacje elektryczne, wodne, kanalizacyjne. Ogrzewanie ma byæ pod koniec paŸdziernika - mówi Jan Rydz, wicedyrektor administracyjny U£.

Nowy budynek "przykleja siê" z jednej strony do starej BU£. Druga strona musi byæ eksponowana, tak by mo¿na by³o doceniæ w pe³ni architekturê. Bry³a ma bowiem przypominaæ otwart¹ ksiêgê. ¯eby stworzyæ odpowiednie przedpole, U£ odkupi³ s¹siedni¹ dzia³kê z domem jednorodzinnym. Ten dom zas³ania³ naro¿nik nowego obiektu, który w³aœnie zapowiada siê najbardziej obiecuj¹co (to w³aœnie grzbiet "ksiêgi"). Lokatorzy domu maj¹ wyprowadziæ siê do koñca roku. Potem dom zostanie zburzony i powstanie wielka przestrzeñ pomiêdzy wydzia³em zarz¹dzania, a BU£.

Wykonawc¹ obu inwestycji jest "Skanska". Oba zostan¹ oddane do u¿ytku w maju przysz³ego roku na 60-lecie Uniwersytetu £ódzkiego.

Jan Rydz, wicedyrektor administracyjny U£ prowadzi inwestycje uniwersyteckie od 1988 r. Reprezentowa³ inwestora przy kilkudziesiêciu budowach i modernizacjach. To on budowa³ wydzia³ zarz¹dzania, aulê przy wydziale ekonomii, kompleks sportowy, basen, aulê, bibliotekê i dziekanat wydzia³u prawa. Wyremontowa³ osiem akademików. Ale wœród kilkudziesiêciu inwestycji, które zrealizowa³, ulubiona to Instytut Geografii przy ul. Kopciñskiego 31, który powsta³ w zmodernizowanej starej fabryce.

Gazeta Wyborcza, Wioletta Gnacikowska 10-09-2004


---
- Strona projektu rozbudowy BU£y
- Kilka starych zdjêc z budowy (kwiecieñ 2004)
See less See more
1 - 20 of 22 Posts


"Buła" będzie większa

Dobiega końca budowa nowego gmachu Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego.

– Główną częścią nowego budynku są czteropiętrowe magazyny otwarte, gdzie czytelnicy będą mogli brać książki prosto z półek, nie czekając, aż pracownicy przyniosą je z piwnicy – informuje Jadwiga Janik, rzecznik prasowy Uniwersytetu Łódzkiego. – Do dyspozycji studentów będzie również 200 komputerów, sala konferencyjna oraz pokoje do pracy indywidualnej.

Przenoszenie księgozbioru i prace przy wykończeniu wnętrz potrwają do lutego 2006 r.

See less See more
2


Zdążyć z biblioteką na jubileusz UŁ

Nowe gmachy biblioteki UŁ przy ul. Matejki i Instytutu Historii przy ul. Kamińskiego mają zostać oddane przed 24 maja, na 60-lecie założenia uczelni. Nie oznacza to jednak, że od maja będą z nich korzystać studenci i wykładowcy.– Biblioteka będzie jedynie przygotowana do przenoszenia księgozbioru i wszystkich prac, które się z tym wiążą. Całość będzie gotowa w lutym lub marcu 2006 roku – zaznacza Jadwiga Janik, rzecznik Uniwersytetu Łódzkiego.

Rozbudowa BUŁ ma kosztować 44 mln zł, ale większość tej sumy pokrywają dotacje Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Inwestycja pozwoli rozwiązać wiele problemów związanych z magazynowaniem zbiorów.

Czytelnicy, podobnie jak w zachodnich bibliotekach czy na Uniwersytecie Warszawskim, będą mogli wejść między regały i wybierać interesujące ich tytuły. W otwartym księgozbiorze znajdzie się około 150 tysięcy woluminów. Placówka będzie całkowicie zinformatyzowana i połączona poprzez sieć komputerową z Biblioteką Narodową oraz najważniejszymi książnicami w kraju.

W październiku z nowej części budynku Instytutu Historii UŁ będą mogli korzystać studenci i profesorowie. Zostanie tam przeniesiony m.in. dziekanat Wydziału Filozoficzno-Historycznego i sala posiedzeń rady wydziału.

– Dla mnie największym udogodnieniem będzie przeniesienie dziekanatu na ul. Kamińskiego. Teraz muszę do niego biegać na ul. Lindleya, a jestem tam częstym gościem – mówi Marek Dudkiewicz, student UŁ.

Siedziba Instytutu Historii nie była remontowana od lat 50., czyli od czasu, gdy uniwersytet ją przejął. Budynek, w którym wcześniej znajdowało się m.in. „ubeckie” więzienie, nie nadawał się na siedzibę uczelni. Wąskie korytarze i strome schody nie pozwalały również na przystosowanie gmachu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.


W maju rozpocznie się przenoszenie uniwersyteckiego księgozbioru do nowej części biblioteki. Fot. Grzegorz Gałasiński


http://lodz.naszemiasto.pl/wydarzenia/463928.html
See less See more
No i co? Dzieje się tam jeszcze coś? ;)
Ma ktos fotki ??
rozpoczeli budowe chyba w 2003 pamietam, bo jeszcze studiowalem niedaleko na wydziale fizyki i chemii

jest tylko strona z renderami.. kiedys byly na niej fotki z postepow prac, ale to usuneli :/

http://www.biblio.uni.lodz.pl/

Budynek bedzie pasował do wydzialu zarzadzania(rownie nowoczesny wyglad), ktory jest oddalony o rzut beretem (moherowym) :p .

P.S.
W budynku wydziału fizyki i chemii sa umieszczone plany i rysunki planowanej zmiany elewacji tegoz wydziału. Moze juz nie bedzie wygladac tak strasznie.. jak jakas szara fabryka brrrrrrrr kto widział to wie.
See less See more
Naprawdę mają remontować fizykę i chemię? Bardzo lubię ten budynek, bo wygląda jak element scenerii jakiegoś horroru :)
Nie mam ochoty robić zdjęć nowej BUŁy, bo mi się wyjątkowo nie podoba...
Franku zanim założysz wątek, sprawdź czy wcześniej już ktoś nie założył takiego tematu. O bibliotece już było:

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=133105
Sorki... powiedzcie mi jeszcze tylko jak szukac topikow na tym forum ... gdzie jest jakis search??
Nie ma niestety. Najlepiej wiec uzyc googlam do poszukiwania topicow.
Od jakiegoś półtora roku na forum niestety nie ma funkcji search. Musisz sprawdzić ręcznie kilkanaście stron z wątkami...
Okapi said:
Musisz sprawdzić ręcznie kilkanaście stron z wątkami...
Tak, to rzeczywiście upierdliwe, ale jeśli to zrobisz, to automatycznie zyskujesz szacunek (np. mój) za to, że Ci się chciało i po prostu szanujesz, co tu przez poprzednie lata napłodziliśmy :)

Uch, ale to zabrzmialo...
Nie chciało mi się wrzucać fotek na serwer, ale jednak się przełamałem :)
Zdjęcia biblioteki i okolic z ubiegłego tygodnia.See less See more
10
Az tak straszna ta nowa BUŁ`a nie jest. Owszem, ściana z bialymi pasami i ten chamski murek pod nia z oknami jak w bunkrze jest fatalny. Najgorsze i najdziwniejsze za razem jest dla mnie to, ze nowy budenk nijak ma sie do starego. I to jest pomylka.
Nie wyglada zle, choc pewnie by sie przydalo jeszcze kilka zdjec, zeby te biblioteke lepiej ocenic. Czy ktos jest moze w posiadaniu odpowiednich fotek? ;)
^^ Mógłbym zrobić kilka zdjęć, ale nie zrobię, bo nie lubię tego budynku :) Dobrze wygląda tylko z daleka. Z ludzkiej odległości odstraszają materiały użyte do elewacji jak i portalu wejściowego. Nowy budynek ani trochę się nie może równać staremu.
bardzo mi sie podoba nowa BUL'a. Robi fajne wrazenie, chociaz dziwie sie, ze pozostawili stara czesc prawie nienaruszona, wolalbym aby cala wygladala jak nowa...
No i co ja mam myslec? ;) Bardzo ladny budynek niby, lecz tylko z pewnej odleglosci?
Ja poproszę fotki całości... razem ze starą częścią :)
No właśnie fotki by się przydały. Czy ta budowa była szybko prowadzona to nie jestem przekonany...
1 - 20 of 22 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top