SkyscraperCity Forum banner

?

1 - 4 of 4 Posts

·
Moderator
Joined
·
4,837 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)

·
Registered
Joined
·
71,066 Posts
Nic nadzwyczajnego, choć im bliżej tym (trochę) fajniej - ta "wisząca elewacja" i ta przestrzeń pod biurowcem :eek:kay:.

Jasne, że wieczorem czy nocą z zapalonymi wszystkimi światłami, rozświetlonymi oknami wygląda nawet okazale, ale to trochę sztuczny efekt, bajer do prezentacji.

Niestety w zalewnie biurowców siakoś specjalnie się nie wyróżnia... 6,5/10
 

·
Decomposed User
Joined
·
3,187 Posts
Mam mieszane uczucia - ta czarna, cofnięta kondygnacja nie jest dobra. Podobnie dyskusyjne jest wykończenie, podejrzewam, że na etapie projektowania wyglądało to świetnie, ale efekt mnie nie przekonuje. I gdyby na tym miało się skończyć, to byłoby bardzo średnio, ale widok z perspektywy przedłużenia Traugutta (?) zmienia ocenę in plus. To jest naprawdę dobre zamknięcie osi, które tworzy miasto (a mając na uwadze jak to miejsce wyglądało przed budową nowego dworca i jak mogłoby wyglądać przy odrobinie pecha, to jest wręcz świetnie).
6,5
 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top