SkyscraperCity banner

1 - 20 of 795 Posts

·
.
Joined
·
6,298 Posts
Discussion Starter #1 (Edited)

·
.
Joined
·
6,298 Posts
Discussion Starter #2 (Edited)
WŁÓKNIARZY

* * *


Kalendarium:


2010/10/08 - Przetarg: Opracowanie wielowariantowej koncepcji rozbudowy i budowy przedłużenie alei Włókniarzy od DK1, na północny-zachód, do granicy miasta w rejon ulicy Sianokosy [ted]
2011/09/02 - Przetarg: Opracowanie wielowariantowych koncepcji rozbudowy i budowy przedłużenia alei Włókniarzy od DK1, na północny-zachód, do granicy miasta w rejon ulicy Sianokosy (uzupełniające) [bzp]
2011/12/15 - Spotkanie informacyjne [materiał informacyjny] [mapa] [mapa] [mapa] [mapa] [prezentacja]
2012/01/05 – Artykuł: Jaki łódzki łącznik do S-14
2012/03/15 – Artykuł: Rozbudowa al. Włókniarzy. Chcą zrobić ''małe Tokio''?
2012/03/19 – Film YT: program "Konfrontacje" w Telewizji TOYA
2012/03/31 - Podsumowanie spotkania informacyjnego
2012/05/17 - Obwieszczenie RDOŚ Łódź: o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dśu [bip]
2012/07/02 – Artykuł: Którędy poprowadzą łącznik al. Włókniarzy z S14?
2012/07/24 - Obwieszczenie RDOŚ Łódź: o wpływie zażalenia na postanowienie RDOŚ w Łodzi z dnia 16 lipca 2012 r. [bip]
2012/08/01 - Obwieszczenie RDOŚ Łódź: o przekazaniu zażalenia z dnia 24 lipca 2012 r. do GDOŚ [bip]
2012/08/07 – Artykuł: Dojazd do trasy S14 - droga, której nikt nie chce
2012/08/17 - Obwieszczenie RDOŚ Łódź: wyjaśniające zapisy zaskarżonego postanowienia z dnia 16 lipca 2012 r. [bip]
2012/10/01 – Przetarg: Opracowanie koncepcji rozbudowy i budowy przedłużenia alei Włókniarzy od DK1, na północny-zachód do granicy miasta w rejon ulicy Sianokosy [bzp]
2012/10/07 – Artykuł: Społeczna koncepcja przedłużenia al. Włókniarzy
2012/11/16 – Artykuł: Przebieg drogi do S-14 jeszcze nieznany
2012/11/17 – Artykuł: S14 przez Radogoszcz? Mieszkańcy: Zostaliśmy oszukani!
2012/11/27 - Obwieszczenie RDOŚ Łódź: o uznaniu na prawach strony Stowarzyszenia „Droga Łódź” [bip]
2013/02/06 – Artykuł: Radni odrzucili plan przedłużenia al. Włókniarzy do trasy S14
2013/02/09 – Artykuł: NIK skontroluje Łódź za drogę dojazdową do S14
2013/02/17 – Artykuł: Odcięcie łącznika do S14 to sabotaż
2013/02/17 – Artykuł: Ludzie wiedzieli o drodze, ale miasto nie chroniło korytarza
2013/02/24 – Artykuł: Łącznik do S14 - echa wywiadu
2013/03/21 – Artykuł: Prezydent Zdanowska donosi na Radę Miejską! Sprawę zbada prokuratura
2013/03/28 – Artykuł: Łódź straci S14 - zachodnią obwodnicę, bo radni odrzucili projekt przedłużenia al. Włókniarzy?
2013/03/28 – Artykuł: Łódź straci zachodnią obwodnicę?
2013/04/03 – Artykuł: Co dalej z S14 w Łodzi?
2013/11/07 - Obwieszczenie RDOŚ Łódź: o modyfikacji wniosku inwestora i o rozpoczęciu na nowo postępowania o wydanie dśu [bip]
2014/01/21 - Obwieszczenie RDOŚ Łódź: w sprawie obowiązku przeprowadzenia ooś [bip]
2014/07/18 - Obwieszczenie RDOŚ Łódź: w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wydania dśu [bip]
2014/07/18 - Obwieszczenie RDOŚ Łódź: o przystąpieniu do przeprowadzenia ooś [bip]
2014/08/20 - Obwieszczenie RDOŚ Łódź: o wyznaczeniu nowego terminu wydania dśu [bip]
2014/12/30 - Obwieszczenie RDOŚ Łódź: o wyznaczeniu nowego terminu wydania dśu [bip]
2014/12/30 - Obwieszczenie RDOŚ Łódź: w sprawie zawiadomienia społeczeństwa o przystąpieniu do przeprowadzenia ooś [bip] [Raport] [Mapa]
2015/01/24 – Artykuł: Ostatnie konsultacje w sprawie przedłużenia al. Włókniarzy do drogi S14
2015/03/19 – Artykuł: Plan zagospodarowania przestrzennego dla doliny rzeki Sokołówki. Chcieli zablokować projekt
2015/06/01 - Obwieszczenie RDOŚ Łódź: o wyznaczeniu nowego terminu wydania dśu [bip]
2015/06/09 - Obwieszczenie RDOŚ Łódź: w sprawie wystąpienia do PIS o opinię [bip]
2015/09/28 - Obwieszczenie RDOŚ Łódź: w sprawie zebrania kompletnego materiału dowodowego umożliwiającego wydanie dśu [bip]
2015/12/22 - Obwieszczenie RDOŚ Łódź: w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach [bip]
2015/12/22 - Obwieszczenie RDOŚ Łódź: w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu dśu [bip]

Rysunki:

2011/12/15 - Spotkanie informacyjne: prezentacjaWariant 1:

Wariant 2:

Wariant 3:Wariant 4:Połączenie ze stacją Radogoszcz


Węzeł Aleksandrów Łódzki


DUŻY ROZMIAR >>>


DUŻY ROZMIAR >>>

Włókniarzy względem studium i planów


Plan 51 [Tekst] [Rysunek] | Plan 76 [Tekst] [Rysunek] | Plan 50 [Tekst] [Rysunek] | Plan 68 [Tekst] | Plan 60 [Tekst] [Rysunek]

Więcej rysunków: [link1] [link2]

Warianty Stowarzyszenia:
[-1-] [-2-] [-3-] [-4-] [-5-] [-6-] [-7-] [-8-]

Rozprawa Środowiskowa:
[Opis analizowanych wariantów] [Mapa z wariantami] [Mapa środowiskowa] [Prognoza hałasu 2025]

Źródło rysunków: Raport o oddziaływaniu na środowisko (według stanu na czerwiec 2014 r.)
 

·
.
Joined
·
6,298 Posts
Discussion Starter #3 (Edited)
SZCZECIŃSKA

* * *


Kalendarium:

2006/11/27 - Interpelacja: Zły stan nawierzchni ulic Rojnej i Szczecińskiej
2010/10/08 - Przetarg: Opracowanie wielowariantowej koncepcji rozbudowy i budowy: - ulicy Szczecińskiej na odcinku od ulicy Aleksandrowskiej, na południe, do granicy miasta w rejonie ulicy Pancerniaków, - ulicy Wojska Polskiego od ulicy Strykowskiej do łącznika drogi nr 72 [ted]
2011/12/09 - Spotkanie informacyjne [-1-]
2011/12/09 - Artykuł: Dwie jezdnie na Szczecińskiej. Zobacz plany drogowców
2013/01/22 - Obwieszczenie WOŚiR UMŁ: o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dśu [bip]
2013/03/01 - Obwieszczenie WOŚiR UMŁ: o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia ooś [bip]
2013/04/11 - Obwieszczenie WOŚiR UMŁ: o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania dśu [bip]
2013/11/13 - Interpelacja: w sprawie wskazania terminu realizacji remontu ulicy Szczecińskiej
2013/12/16 - Interpelacja: w sprawie możliwości przeprowadzenia remontu nawierzchni jezdni ulic Rąbieńskiej i Szczecińskiej
2015/02/03 - Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę ulicy Strykowskiej, ulicy Szczecińskiej oraz weryfikacja koncepcji rozbudowy i budowy ul. Szczecińskiej [siwz] [ted]


Rysunki:

Przetarg z 2010/10/08

WIĘCEJ >>>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2011/12/09 Spotkanie informacyjne

Plan sytuacyjny 2.1b


Plan sytuacyjny 2.2b


Plan sytuacyjny 2.3b


Plan sytuacyjny legenda


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przetarg z 2015/01/29

WIĘCEJ >>>

Koncepcja rozbudowy i budowy ulicy Szczecińskiej:
=>Wariant I [-1-] [-2-] [-3-] [-4-] [-5-] [-6-] [-7-] [-8-] [-9-]

=>Wariant II [-1-] [-2-] [-3-] [-4-] [-5-] [-6-] [-7-] [-8-] [-9-]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Węzeł Konstantynów Łódzki

DUŻY ROZMIAR >>>


DUŻY ROZMIAR >>>

Źródło rysunków: Raport o oddziaływaniu na środowisko (według stanu na marzec 2015 r.)
Inne:
=> Skrzyżowanie Szczecińska/Aleksandrowska (w przekroju 2x2)
 

·
Registered
Joined
·
637 Posts
Włókniarzy - strona w budowie


WŁÓKNIARZY

* * *

http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=109270103&postcount=5746
http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=109244117&postcount=5731
http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=109398514&postcount=5769
http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=110284640&postcount=5902
http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=100778400&postcount=4174
http://d.polskatimes.pl/k/r/11/55/3c/5138872082665_z.pdf?1362661494
http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=101002566&postcount=4221
http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=101512110&postcount=4313
http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=101136628&postcount=4255
http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=101969691&postcount=4354
http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=103442149&postcount=4531
http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=101969691&postcount=4354
http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=106546669&postcount=5079
http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=97289599&postcount=3787
http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=97526266&postcount=3845
http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=97642990&postcount=3862
http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=97810626&postcount=3880
http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=94638168&postcount=3432
http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=94618129&postcount=3428
6st
http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=89472822&postcount=3096
http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=89474179&postcount=3098
http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=90455362&postcount=3135
http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=91179864&postcount=3171
http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=91384016&postcount=3181
http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=91607151&postcount=3208
http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=91610315&postcount=3210
http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=94472417&postcount=3415
http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=95978173&postcount=3615
http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=96172296&postcount=3636
http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=96321717&postcount=3648
Na razie ten post, podlegający ciągłej edycji, służy do gromadzenia wcześniejszych postów z innych wątków. Być może powstanie z nich parę różnych opisów dróg dojazdowych w ujęciu historycznym. Ponieważ na razie żaden nowy post nie jest dodawany, nie ma sygnalizacji, że coś się pojawiło. Można się dowiedzieć, kiedy wątek normalnie ruszy? Tydzień, dwa?
 

·
.
Joined
·
6,298 Posts
Discussion Starter #6 (Edited)
MARATOŃSKA

* * *


Kalendarium:

2009/05/27 - Interpelacja: w sprawie remontu ulicy Maratońskiej
2011/12/01 - Przetarg: Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu koncepcji budowy ulicy Maratońskiej na odcinku od al. Waltera-Janke do "Węzła Łódź-Retkinia" na drodze ekspresowej S-14 [bzp]
2013/02/18 - Obwieszczenie RDOŚ Łódź: o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dśu [bip]
2013/03/21 - Obwieszczenie RDOŚ Łódź: o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia ooś [bip]
2013/05/08 - Obwieszczenie RDOŚ Łódź: o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania dśu [bip]
2013/06/11 - Przetarg: zamówienie uzupełniające [bzp]
2014/05/05 - Interpelacja: w sprawie przebudowy ulicy Maratońskiej
2014/09/10 - Obwieszczenie RDOŚ Łódź: w sprawie zawiadomienia stron o wznowieniu postępowania dotyczącego wydania dśu [bip]
2014/09/10 - Obwieszczenie RDOŚ Łódź: w sprawie zawiadomienia społeczeństwa o przystąpieniu do przeprowadzenia ooś [bip]
2015/04/29 - Obwieszczenie RDOŚ Łódź: w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach [bip]


Rysunki:

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA >>>


DUŻY ROZMIAR >>>


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -​

Węzeł Retkinia

DUŻY ROZMIAR >>>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Plan 42 [Tekst] [Rysunek]

Źródło rysunków: Raport o oddziaływaniu na środowisko (według stanu na sierpień 2014 r. i marzec 2015 r.)
 

·
Registered
Joined
·
637 Posts
Spieszy Ci się gdzieś, post z Maratońską praktycznie gotowy, Szczecińska pozostaje zmniejszyć rysunki by tak nie rozwalały strony, Włokniarzy jeszcze w rozsypce, ale tu jest najwięcej materiału. Cierpliwości, nic prze najbliższe dni się nie wydarzy co sprawiłoby, że wątek będzie potrzebny.
Jak się nie wydarzy w poniedziałek, to wygląda na to, że następna data to 15 października.
W pełni doceniam Twoją pracę i nie mam zamiaru zarzucać Ci opieszałości.
Myślę, ze dzięki stworzeniu tego wątku także zniknie jeden z powodów do zamykania innego o podobnej nazwie.:)
 

·
.
Joined
·
6,298 Posts
Discussion Starter #8
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi


w sprawie zebrania kompletnego materiału dowodowego umożliwiającego wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i budowie przedłużenia Al. Włókniarzy od drogi krajowej Nr 1, na północny zachód, po modyfikacji do węzła "Aleksandrów Łódzki" na drodze ekspresowej S 14
http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-28-wrzesnia-2015-znak-woos-i-4210-6-2015-mg-11
 

·
made in poland
Joined
·
4,431 Posts
O co chodzi z tą św. Teresy? Ona ma być podłączona do św. Teresy, a jeśli tak to do którego odcinka?
 

·
Registered
Joined
·
12,138 Posts
O co chodzi z tą św. Teresy? Ona ma być podłączona do św. Teresy, a jeśli tak to do którego odcinka?
Podbijając. O co chodzi? Oby nie oznaczało to wariantu pseudospolecznego
 

·
Registered
Joined
·
117 Posts
Być może to głupie pytanie, ale co to za droga oznaczona jako 72 GP?
 

·
Registered
Joined
·
603 Posts
Trasa Wojska Polskiego/ Obwodnica Aleksandrowa.

Św. Teresy - nie jest to czasem planowana nowa ulica wychodząca z zakrętu na Włókniarzy, łącząca się właśnie z ulicą Św. Teresy?
 

·
.
Joined
·
6,298 Posts
Discussion Starter #16

·
Registered
Joined
·
12,138 Posts

·
#!$#@^&*
Joined
·
3,142 Posts
Czy w związku z "przyklepaniem" S14 ktoś (mari00?) wie coś nowego w sprawie dojazdów? trochę śmiesznie wyjdzie, jak powstanie obwodnica, a nie będzie do niej dojazdów...
Może i śmiesznie, ale i tak swój cel spełni - będzie obwodnicą dla tranzytu :nuts:

Tranzyt przejedzie, Pabianice wjadą, Konstantynów i Zgierz też, a to że nie będą mogli zjechać do Łodzi - no cóż, istniejące drogi lokalne odetchną, więc nimi się wjedzie.

Dlatego wszelkie dywagacje o treści: zanim nie zrobi się dojazdów, to lepiej S14 nie budować są bez sensu.

Robić, nie czekać.
 

·
Registered
Joined
·
12,138 Posts
Może i śmiesznie, ale i tak swój cel spełni - będzie obwodnicą dla tranzytu :nuts:

Tranzyt przejedzie, Pabianice wjadą, Konstantynów i Zgierz też, a to że nie będą mogli zjechać do Łodzi - no cóż, istniejące drogi lokalne odetchną, więc nimi się wjedzie.

Dlatego wszelkie dywagacje o treści: zanim nie zrobi się dojazdów, to lepiej S14 nie budować są bez sensu.

Robić, nie czekać.
Nie dramatyzujmy też z tymi dojazdami. Na Maratońskiej będzie ok. Po jej modernizacji komfort dojazdu się poprawi, ale czas niekoniecznie. Szczecińska podobnie. Bo te dojazdy już są, albo będą zrobione w ramach S14. I nie odbiegają od większości dojazdów do A1 (Strykowska, DK72, Brzezińska). Szkoda że nie zrobiono wspólnego węzła z Aleksandrowską, jak by było w innym mieście wielkości Łodzi. Wtedy wogóle nie byłoby problemu i zygzakowania po Szczecińskiej. Jedyny problem to przedłużenie Włokniarzy. Tu rzeczywiście nie ma dojazdu
 
1 - 20 of 795 Posts
Top