SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Registered
Joined
·
4,234 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Chyba odpowiednie forum na taką informację. To już piąta edycja największego festiwalu fotografii w Polsce. W tym roku festiwal rozlał się na całe miasto i objął nawet skostniałe Muzeum Sztuki. O programie nie będę się rozpisywać. Zainteresowanych zapraszam na stronę http://www.fotofestiwal.com/. Przyjeżdżajcie. Naprawdę warto.
Poza wieloma wystawami, warsztaty, pokazy filmów, imprezy itp.
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top