SkyscraperCity banner

15761 - 15780 of 15833 Posts

·
Registered
Joined
·
354 Posts
Kilka sztuk z Rydza: na dojazdach do wiaduktu (kilkadziesiąt metrów z obu stron) jest ścieralna:
232845


Pojawiły się pierwsze latarnie na słupach:

232847


Odcinki, gdzie wykorzystywana jest stara konstrukcja drogi zostały już sfrezowane, teraz układają siatkę i zatapiają ją w jakiejś asfaltowej masie:

232848

232849
 

·
Yanush Goldman Onionstein
Joined
·
7,224 Posts
Przejechałem Rokicińską od Wieńcowej do Gajcego w sobotnią noc. Wszystko gotowe na tym odcinku. Posprzątane, pomalowane i oznakowane.
 

·
Registered
Joined
·
3,769 Posts
Między Aleksandrowską, a Bielicową powstanie nowy przystanek autobusowy w kierunku osiedla, który ułatwi przesiadkę z tramwaju i skróci odległość do sklepów. W ten sposób powstanie para przystanków przy skrzyżowaniu Aleksandrowskiej i Traktorowej. W miejscu obecnych zatok autobusowych, przy blokach, powstaną miejsca parkingowe.
Mógłby ktoś wyjaśnić błąd? Bielicowa jest równoległa do Traktorowej. Nie wiem co autor miał na myśli.
 

·
Registered
Joined
·
76 Posts
Wspomniane nowe przystanki zaplanowano przy Łanowej. Mają one pozwolić na szybsze dotarcie do pobliskiego centrum medycznego i apteki, a także do bloków mieszkalnych. Istniejące przystanki przy al. Harcerzy Zatorowców (dla autobusów jadących na południe, czyli wgłąb osiedla) i ul. Boryny (na północ) zostaną przesunięte do głównej arterii – Aleksandrowskiej. W pobliżu nowej lokalizacji znajdują się popularne sklepy oraz... przystanki tramwajowe. Zdaniem Zarządu wyznaczenie nowego miejsca zatrzymania autobusów ułatwi pasażerom przesiadanie się. – W miejscu obecnych zatok autobusowych, przy blokach, powstaną miejsca parkingowe – informuje ZIM.

Czyli dojdzie nam kolejny przystanek w połowie długości między Aleksandrowską a Rojna.
 

·
Registered
Joined
·
3,769 Posts
Aby rzeczywiście usprawnić przesiadki do/z centrum, należałoby przenieść przystanki tramwajowe przy Traktorowej za skrzyżowanie - nie będzie konieczności przechodzenia przez jakąkolwiek jezdnie.
 

·
Registered
Joined
·
12,327 Posts

Czyli dojdzie nam kolejny przystanek w połowie długości między Aleksandrowską a Rojna.
standard. Emerytom się nie spieszy i im te paredziesiat mniej metrów mniej do przejścia się przyda, a reszta nie jeździ. :D U nas KM nie ma być szybki a "dostępny".
 
  • Like
Reactions: Darek Yoker

·
Registered
Joined
·
431 Posts
Z tego co czytałem wcześniej, to mieli robić nowy przystanek przed Aldim, a obecne przystanki pod wieżowcem przesunąć bliżej Łanowej, przed przychodnię.
Najgłupsze co mogli zrobić już zrobili, rozdzielając przystanek Rojna - Traktorowa w stronę Centrum/Retkinii i trzeba teraz biegać dookoła ronda by się przesiąść z 78/96 na 81/76
i teraz odległość miedzy Traktorowa/Rojna a Trakotorwa/Łanowa będzie wynosić około 200m... a 260m dalej Aleksandrowska/Rojna.
 

·
Registered
Joined
·
1,783 Posts
No tak też myślałem. Te cztery latanie przy Przybyszewskiego od zeszłego roku świecą na żółto. Pytanie tylko, co jest powodem takiej decyzji, skoro teraz wszystkie na wszystkich remontowanych ulicach montowane są LEDy. Nawet jak jakiś czas temu UMŁ chwalił się nowym oświetleniem na łódzkich ulicach, to ŚR też było tam wymienione.
 

·
Registered
Joined
·
24,612 Posts
No i podobno teraz tylko LEDy opłacalne. Obawiam się po prostu ciemności jak na WZ, gdzie żeby spełnić te wymogi środowiskowe (?) jest stosunkowo ciemno. LEDy czy dobre czy nie świecą wg mnie lepiej niż obecne oprawy nieLEDowe (choć gorzej niż dawne sodowe)

Projekt też raczej stary nie jest
 

·
Registered
Joined
·
1,783 Posts
No z LEDami jest dużo jaśniej i przy wyremontowanej ulicy dają dodatkowy "efekt". Jakoś chyba przeglądałem inne projekty z TDŁ i tam było wprost napisane "oprawa LED". Przy niektórych nic nie było. Jeśli na ŚR faktycznie ich nie będzie, to dziwna sprawa.
 

·
Registered
Joined
·
3,084 Posts
Bum....

Dzięki zaangażowaniu zarzewskiego aktywisty (prowadzi profil Zarzewiak na FB) na przebudowie Śmigłego-Rydza odbyła się kontrola prowadzona (chyba) przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. W tym miejscu chciałbym podziękować nieobecnemu na forum, ale znanemu na Zarzewie Jakubowi Hubertowi.

Wnioski w załączonym pliku.

Najważniejszy wycinek dla zachęty:
ZespółKontrolny po przeanalizowaniu udzielonych wyjaśnieńocenił,żezaangażowanieInżynieraKontraktu oraz Nadzoru Autorskiego na czas trwania Kontraktu nie zwalnia Beneficjenta z nadzoruwłasnego i koordynacji realizacji inwestycji.ZK ocenił,iżbrakującemateriałybyływ posiadaniu jednostekpodlegającychmiastuŁódź.Ustalenia z gestorami sieci byłyuzgodnione z odpowiednimi jednostkami miastaŁódź,które w obliczu remontu kluczowej arterii mogłyzostaćgromadzone i przekazane ZIM w celuuniknięciadodatkowychprzestojów w planowanych robotach. Beneficjent nie dokonałtakiej analizy co w następstwieskutkowało przestojami robót. Z kolei kilkumiesięczneopóźnieniewynikające z potrzeby przeprowadzenia procedury wycięciatrzech drzew dodatkowo wskazuje na problemy w zarządzaniuProjektem przez Beneficjenta.Mając nawzględziezatrzymanie robót i przeciągającąsięproceduręuzyskania pozwolenia na wycinkę drzewBeneficjent nie reagował naopieszałośćOrganuwydającego decyzje. Z kolei w przekazanym wniosku o wycinkę drzew nazałącznikugraficznym uwidocznione jest nieprzestrzeganie zapisów Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach w zakresie pkt. 2 ust. 14. tj. niezabezpieczenie pni drzew bądźniezastosowanie ogrodzenia dla grupy drzew.Ponadto, na podstawie poleceniaZarząduDróg i Transportu oraz Biura InżynieraMiasta, plac budowy obejmowałtylko jezdnięzachodnią,a to uniemożliwiało przekopanie obu nitek w jednym czasie.Gestorzy sieci (PSG i ZWiK) nie dopuszczali wykonywania sieci w dwóch etapach, ze względówtechnologicznych oraz na zapewnienie ciągłościdostaw wody i gazu do odbiorców.Powyższew opinii ZK pokazuje na brak koordynacji działańw prowadzeniu Projektu przez Beneficjenta,gdyżprzyjętezałożeniatj. wykonanie wykopu otwartego przez dwie jezdnie al. Rydza – Śmigłegoi przyjętyprojektTymczasowej Organizacji Ruchu były ze sobąsprzeczne, co zostajepodkreślonew podpisanym Protokole Koniecznościnr 08/SR/INT/2019 z dnia 27.06.2019 r. „Wykonawcawykazałbrak możliwościzastosowania założonejw dokumentacji projektowej technologii wykopu otwartego dla wykonania prac związanychz przebudowągazociągui wodociągów Z1, Z3 (...) ze względu nanieskoordynowanądokumentacje wykonawczą,tj. projekt tymczasowej organizacji ruchu z projektami wykonawczymi przebudowywodociągów i gazociągu.”Brak właściwej weryfikacji dokumentacji projektowej w stosunku do przyjętejpolityki proekologicznej miasta spowodowałmnożącesięutrudnienia w realizacji Projektu. Kierownik robót w dziennikubudowy nr 179/2018 r. tom II – roboty mostowe dokonałwpisu „Podczas spotkania w terenie na przeglądziedrzewznajdującychw bliskim sąsiedztwierozbieranego obiektu, gdzie będziepowstawałnowy obiekt, Zamawiającybezwzględniezakazałusuwania drzew na kontrakcie. (...) mimo prawomocnej decyzji nausunięciedrzew. Taka decyzja poważnieopóźniaprace rozbiórkowe.” Powyższepotwierdzono wpisem w dzienniku budowy.

ZK po analizie licznych problemów na budowie stwierdził,żeprzygotowana dokumentacja projektowa i rozpoznanie terenu budowy przez Beneficjenta byłoniewystarczające.Ponadto zauważono,żepowstałeproblemy przy budowie obiektu w częścizachodniej mogąpowtórzyćsięprzy budowie obiektu w częściwschodniej, co możespowodowaćwzrost wartościumowy i potencjalnie wydłuży czas ukończenia robót.BiorącpowyższepoduwagęZK stwierdził,żewpływ na znaczne opóźnienia w ukończeniu robóti wzrost ceny kontraktowej ma niedostateczna dokumentacja projektowa, jak i brak właściwejkomunikacji pomiędzyjednostkami organizacyjnymi Beneficjenta, a takżeniewystarczająceprzygotowanie Beneficjenta do rozpoczęciarobót co w następstwiepowodowało wielokrotnie impas proceduralny.W wyniku kontroli, Centrum Unijnych Projektów Transportowych wydało Beneficjentowi zalecenia pokontrolne, których realizacja będziebieżąco monitorowana przez ZespółKontrolny.
Miłej lektury.
 

Attachments

·
Registered
Joined
·
4,804 Posts
Na Rokicińskiej między Bartoka a Rondem Inwalidów na prawym pasie została naprawiona nawierzchnia. Elegancko wycięte wadliwe fragmenty i położony nowy asfalt. Co prawda mogli wymienić asfalt jeszcze w paru miejscach bliżej R.I., ale i tak jest znacznie lepiej.
Nie w drugą stronę bez zmian i faktycznie szkoda że przy Rondzie Inwalidów już nie poprawili
dzisiaj frezują Rokicińską bliżej pomnika sera
bardzo potrzebna jest taka naprawa Puszkina tuż przed Chmielowskiego, tam jest katastrofa
 

·
Registered
Joined
·
170 Posts
Dziś na słupach na Śmigłego - Rydza przy milionowej montowali na słupach lampy, brali się za układanie chodnika na milionowej od strony ordomu, układali jakiś fragment asfaltu w stronę wiaduktu i coś kombinowali z wielkimi zwojami siatki, ale nie mam pojęcia do czego ona służy
 

·
Registered
Joined
·
1,783 Posts
Dziś na ŚR między Milionową i Przybyszewskiego pojawiła się pierwsza warstwa asfaltu. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będą już kończyć.
 
15761 - 15780 of 15833 Posts
Top