SkyscraperCity banner

1 - 20 of 12864 Posts

·
Registered
Joined
·
10,512 Posts
Lipiec 2016 r.:http://zdit.uml.lodz.pl/pl/news/pokaz/2049/_Lodz_Laczy_kolejny_etap

--

Archiwum:

Społeczny projekt komunikacji miejskiej Inicjatywy na rzecz Przyjaznego Transportu (link)--

To będzie rewolucja – tak o planowanych zmian w systemie komunikacji miejskiej w Łodzi mówią specjaliści. Co to za zmiany? Opowiedzą o nich wiceprezydent, Marek Cieślak oraz przedstawiciele ZDiT podczas konferencji prasowej. Odbędzie się ona przed Małą Salą Obrad w UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 104*o godzinie 9.45.

Raport z pierwszych konsultacji: http://zdit.uml.lodz.pl/files/raport_z_konsultacji_26_vii_2013poprrb_30vii2013_10640947.pdf

Schematy obecne


 

·
Registered
Joined
·
4,191 Posts
A to przepraszam bardzo, te wszystkie prace projektowe nad siatką KM już się zakończyły i to będą informacje oparte o konkrety czy po prostu wstępna konfa (z pięćdziesięciu następnych) z zarysem "ideji"? Ech, przekonamy się jutro. A może to zapowiedź rozłamu ZDiT? :D Wtedy słowo "rewolucja" byłoby na miejscu :D
 

·
Registered
Joined
·
2,068 Posts
clue programu będzie wydzielenie linii 69, 169 i 269 zamiast wariantowanych 69, 69A i 69B.
To jest "rewolucja" na miarę tej kadencji.
 

·
made in poland
Joined
·
4,278 Posts
Otwórzcie Komunikacyjny HP, bo nie ma gdzie wrzucać takich niusów:

To będzie rewolucja – tak o planowanych zmianach w systemie komunikacji miejskiej w Łodzi mówią specjaliści. Co to za zmiany? Opowiedzą o nich wiceprezydent, Marek Cieślak oraz przedstawiciele ZDiT podczas konferencji prasowej. Odbędzie się ona przed Małą Salą Obrad w UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 104 o godzinie 9.45
 

·
Registered
Joined
·
4,191 Posts
No i mamy rewolucję:
https://www.radiolodz.pl/posts/1078...kiej-nowy-tabor-infrastruktura-rozklady-jazdy
Czyli właściwie nadal nic nie wiemy :D Powtórzyli po raz setny, że trzonem komunikacji mają być tramwaje, że ma być zlikwidowana wariantowość tras i uwaga, hicior! tramwaje mają odjeżdżać w stałych interwałach czasowych :D Ale już czy to będą krótsze interwały czy dłuższe, to się do przyszłego roku nie dowiemy. Mam wrażenie, że będzie to tylko służyło oszczędzaniu na rozkładach, typu: pierwszy tramwaj o 6.00, potem co 15 minut ;) I się skończą tabelki :p
 

·
Registered
Joined
·
4,191 Posts
Troszkę więcej info o systemie transportowym: http://www.transport-publiczny.pl/w...a-konsultacje-planu-transportowego-46946.html

Łódź: Od stycznia konsultacje planu transportowego

- Nowy plan transportowy dla komunikacji publicznej, który mamy nadzieję wprowadzić w życie w 2016 r., powinien mieć charakter rewolucyjny - zapowiada wiceprezydent Łodzi Marek Cieślak. W pierwszym kwartale przyszłego roku mają rozpocząć się zakrojone na szeroką skalę konsultacje społeczne dokumentu.

Konieczne zmiany, konieczne konkrety

O wstępnych przymiarkach do nowego planu pisaliśmy we wrześniu. Przedstawione wówczas założenia - priorytetowa rola linii tramwajowych i uzupełniająca autobusowych, system węzłów przesiadkowych czy uproszczenie układu linii - zostały utrzymane. Według diagnozy władz samorządowych miasto dojrzało do gruntownych zmian obecnego, obowiązującego w zasadniczym zarysie (choć z bardzo okrojoną częstotliwością poszczególnych linii) od początku 2001 r. systemu transportowego. - Łódź od tego czasu się zmieniła. Powstały zupełnie nowe centra aktywności, zmieniły się kierunki przemieszczeń łodzian. Komunikację publiczną trzeba więc udoskonalić i dostosować do właściwych standardów - twierdzi wiceprezydent. Ponadto w ciągu najbliższego roku mają zakończyć się wielkie inwestycje transportowe: budowa nowego dworca oraz modernizacja arterii Wschód - Zachód.

- Przede wszystkim należy domagać się konkretów - uważa ekspert Łódzkiej Inicjatywy na rzecz Przyjaznego Transportu Tomasz Bużałek. - Na razie usłyszeliśmy od przedstawicieli Urzędu Miasta kilka ładnych haseł, które niekoniecznie muszą wnosić coś istotnego. Praktycznie wszystko, co ogłoszono teraz jako nowość, zawarto wcześniej w polityce transportowej przyjętej w 1997 r. - twierdzi.

Kursy w równych odstępach. W jakich?

Nowy system ma opierać się na czterech filarach. Najbardziej rewolucyjnym z nich będzie - według zapowiedzi magistratu - wprowadzenie interwałowych rozkładów jazdy. Zamiast dokładnej godziny odjazdu, na tabliczkach przystankowych znajdziemy więc informację o częstotliwości odjazdów danej linii w rodzaju "od godz. 6 do 9 i od 14 do 18 co 10 minut, w pozostałych godzinach od 4 do 23 - co 15". - Dokładną częstotliwość dla poszczególnych linii oraz ciągów ustalimy na podstawie, między innymi, konsultacji społecznych - zapowiada wiceprezydent. Gdy towarzyszącemu mu wicedyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu wymknęły się podczas konferencji słowa o planowanej częstotliwości rzędu 3 minut na głównych arteriach, polityk przywołał podwładnego do porządku, twierdząc, że na podawanie dokładnych danych jest zbyt wcześnie.

- Równoodstępowe rozkłady jazdy są dobre, ale nie w sytuacji, kiedy tramwaj jeździ np. co 40 minut. Taka jest obecnie częstotliwość linii 15 na osiedle Kurczaki po godzinie 18 - wytyka T. Bużałek. - Taka komunikacja miejska nie będzie zaspokajała niczyich potrzeb. Po reformie systemu transportowego z 2001 r. na najważniejszych ciągach maksymalny czas oczekiwania na tramwaj wynosił 2-3 minuty - przypomina ekspert. Powrót do ówczesnej gęstości kursów postawili sobie za cel organizatorzy inicjatywy społecznej "Oddajcie nam tramwaje", o której pisaliśmy przed kilkoma miesiącami. Obecnie trwają przygotowania do powtórnej zbiórki podpisów (te dotychczas zebrane straciły ważność z powodu zmian w statucie miasta).

Centra, punkty i przystanki

- Kręgosłupem nowego układu komunikacyjnego mają być linie tramwajowe - mówi zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Grzegorz Misiorny. Także projekty związane z tramwajowym taborem i infrastrukturą mają - według deklaracji magistratu - być traktowane priorytetowo przy wykorzystywaniu funduszy unijnych z nowej perspektywy budżetowej. Autobusy będą pełniły funkcję pomocniczą, dowożąc pasażerów z głębi osiedli do węzłów przesiadkowych komunikacji szynowej. Wzdłuż Trasy W-Z ma znaleźć się 10, a wzdłuż linii Łódzkiego Tramwaju Regionalnego 8 takich miejsc (w tym jedno wspólne dla obu ciągów). Na przygotowanych przez ZDiT schematach zostały one jednak podzielone na trzy kategorie: "centrum przesiadkowe", "zintegrowany przystanek" i "punkt przesiadkowy", co może sugerować ich nierównorzędność i utrudnienia w przesiadaniu się na niektórych z nich.

Ekspert IPT zwraca uwagę na fakt, że węzeł przesiadkowy może być pojęciem bardzo rozciągliwym. - Węzłem bywa nazywane chociażby dysfunkcjonalne Skrzyżowanie Marszałków. Ponownie więc okazuje się, że wszystko zależy od szczegółów - podkreśla.

- Przewidujemy wygodne przesiadki "drzwi w drzwi" - odpiera G. Misiorny. Należy jednak zauważyć, że w części lokalizacji przewidzianych węzłów (np. Rondo Biłyka, Bałucki Rynek) nie ma infrastruktury pozwalającej na takie przesiadanie się i nie są znane plany jej budowy.

Budować i naprawiać

Duże znaczenie będą miały owoce trwającej już modernizacji istniejących i budowy nowych elementów infrastruktury. - Tramwaj i autobus musi mieć po czym jeździć - tłumaczy M. Cieślak. Trwa przebudowa łódzkiej Trasy W-Z, połączona z jej przedłużaniem na osiedle Olechów oraz budową obszarowego systemu sterowania ruchem, mającego przyznawać priorytet komunikacji miejskiej. Od podstaw powstają odcinki torowiska na terenie Nowego Centrum Łodzi. Także autobusy zaczynają już korzystać z nowo powstałej infrastruktury (Trasa Górna, dedykowane pasy ruchu na Inflanckiej).

- Nacisk należy położyć raczej na remonty infrastruktury, niż jej rozbudowę. Wciąż mamy w Łodzi odcinki torowisk, po których tramwaj porusza się z bardzo niską prędkością - choćby ul. Wojska Polskiego czy Warszawska. W żadnych oficjalnych planach nie ma modernizacji tych tras - komentuje T. Bużałek.

Magistrat zapowiada też kontynuowanie odnowy taboru, uproszczenie układu linii (planuje się m. in. zaprzestanie dzielenia poszczególnych linii na różne, oznaczane literami warianty) oraz dalszą integrację z systemem Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (stan zaawansowania tego procesu należy na razie uznać za niezadowalający).

Nie zapominać o kolei

Projekt nowego planu transportowego ma być poddany szerokim konsultacjom. - Rozpoczną się one w przyszłym kwartale i będą trwały do skutku, to znaczy do wypracowania konsensusu. Model komunikacji ma z jednej strony zapewniać, że będzie na tę komunikację miasto stać, a z drugiej - że będzie to transport przyjazny dla mieszkańców - zakłada wiceprezydent.

- Cieszy to, że na konsultacje społeczne przeznaczono długi czas. Mam nadzieję, że na samym początku zebrany materiał zostanie rzetelnie przedstawiony. Pamiętajmy jednak, że konsultacje nie są wiążące, a przy tak trudnym temacie pojawią się zapewne głosy sprzeczne ze sobą nawzajem - przewiduje ekspert IPT.

Sprawą, której przy opracowywaniu dokumentu nie wolno pominąć, jest według T. Bużałka wykorzystanie łódzkiego kolejowego tunelu średnicowego. - Do 2022 r. powinien on znajdować się już w eksploatacji. Najważniejsza kwestia, która powinna być zaznaczona w planie, to stacja na jego przecięciu z al. Kościuszki i linią ŁTR. Jeśli ten węzeł powstanie, będzie najbardziej obciążonym w całym mieście. Gwarancji jego powstania łodzianie jednak dotąd nie mają - mówi przedstawiciel IPT. - O tym, co dzieje się w samym sercu miasta, nie może decydować wyłącznie kolej. Nie wyobrażam sobie, by miasto nie zabiegało o wybudowanie tak ważnego obiektu, jak wspomniana stacja. To będzie decydowało o rozwoju Łodzi przez najbliższe trzy dekady - twierdzi.
 

·
Registered
Joined
·
16,167 Posts
Pod rozwagę - czy nie powinniśmy zrobić specjalnego tematu pod te konsultacje? Bo inaczej rozwalimy wszystkie wątki - tramwajowy, ŁKA, autobusowy, ten i komunikacyjny HP.
 

·
Registered
Joined
·
4,191 Posts
Kolejne info:
http://tvtoya.pl/news/show/9064
PLANY KOMUNIKACYJNEJ ZMIANY
Komunikacja publiczna nie działa tak jak powinna - przyznaje łódzki magistrat. Tę sytuację ma uzdrowić plan transportowy, który od kilku miesięcy zapowiadają urzędnicy. Na początku roku mają ruszyć w tej sprawie konsultacje społeczne.
http://uml.lodz.pl/miasto/aktualnosci/?news=27396
O założeniach systemowych zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Łodzi od 2016 roku, które zostaną poprzedzone szerokimi konsultacjami społecznymi poinformował na konferencji prasowej wiceprezydent Marek Cieślak.
- Łódź się zmienia, powstają nowe centra aktywności, kolejne osiedla mieszkaniowe, a komunikacja wymaga usprawnienia. To jest na razie zapowiedź rewolucji w nowym planie transportowym miasta, które potrzebuje efektywnej, sprawnej i przyjaznej komunikacji. W tej sprawie ruszą już w pierwszym kwartale nowego roku chyba największe do tej pory konsultacje społeczne - zapowiedział wiceprezydent Marek Cieślak.
Nowy plan opiera się na kilku filarach. Podstawa są wielkie inwestycje i projekty infrastrukturalne, związek z budową dróg i węzłów komunikacyjnych oraz zakup nowego taboru tramwajowego i autobusowego, który będzie jednym z najnowocześniejszych w kraju. Ponadto zostanie wprowadzony nowy interwałowy rozkład jazdy, uporządkowanie numerów linii, a priorytet w całym systemie będą miały tramwaje. Na głównych ciągach trakcyjnych, m.in. na trasie W-Z oraz trasie ŁTR planowane są duże centra przesiadkowe, a nowy ważny węzeł powstaje przy dworcu Łódź Fabryczna.
Konsultacje społeczne w sprawie nowych połączeń i rozkładów powinny się rozpocząć już pod koniec stycznia 2015 r. (A.G.)
 

·
Registered
Joined
·
0 Posts
Nie przesadzasz? Jeśli masz 3 linie pod blokiem i każdy będzie co 10 min to gdzie tu jest problem?
Trochę przesadzam, ale jest zasadnicze pytanie: od kiedy liczone będzie te 10 minut. Czy równo od 16, czy od 16:01, czy od 16:09... No i co z liniami rzadziej jeżdżącymi? Czekać 9 minut, to jeszcze da się radę, ale jak linia jeździ co 45 minut?

Dlatego na razie trzeba poczekać co zaproponują, ale z tych ogólników może wyjść coś dobrego, a może wyjść afunkcjonalna szmira i totalne rozwalenie komunikacji.
 

·
Registered
Joined
·
16,167 Posts
Trochę przesadzam, ale jest zasadnicze pytanie: od kiedy liczone będzie te 10 minut. Czy równo od 16, czy od 16:01, czy od 16:09... No i co z liniami rzadziej jeżdżącymi? Czekać 9 minut, to jeszcze da się radę, ale jak linia jeździ co 45 minut?
Linia tramwajowa co 45 minut? Chyba w nocy...
 

·
Registered
Joined
·
4,037 Posts
[Łódź] Rozmawiamy o Łodzi - Off Topic

Ciekawe co wice z Dobrej Nowiny ma na myśli mówiąc o priorytecie dla tramwajow. Rozumiem, ze zabroni sie ruchu samochodowego "przelotowego" po takich ulicach jak Legionów czy Pomorska. Aha albo zakupi lewitujace tramwaje co będę przalatywaly nad samochodami korkującymi sie rusz. Znowu jakieś pudrowanie zamiast raz na zawsze rozwiązać problemy z środkami komunikacji miejskiej ciągnącej sie w sznurze samochodów.
 

·
Władza l**u
Joined
·
9,067 Posts
Jeśli te tramwaje będą co 2-3 minuty - OK. Jeśli co dłużej niż 5-6 minut to jest to całkowicie bez sensu.
 

·
Registered
Joined
·
1,226 Posts
AntyLe25 said:
Znowu jakieś pudrowanie zamiast raz na zawsze rozwiązać problemy z środkami komunikacji miejskiej ciągnącej sie w sznurze samochodów.
To likwidujmy tą całą komunikację miejską i problem z głowy. Auta nadal będą stały w korkach a tramwaje i autobusy już nigdy ;)
Przepraszam, ale się powstrzymać nie mogłem, żeby wyrwać zdanie z kontekstu i skomentować w stylu polskiego dziennikarza :D
 

·
Registered
Joined
·
3,828 Posts
Co do tych inwestycji w komunikację, to jestem optymistą. Jeśli w ciągu tej kadencji wybuduja kilkanaście takich miejsc przesiadkowych to reforma może mieć ręce i nogi. Obawiam się o tę częstotliwość, szczególnie w przypadku linii tramwajowych, bo taboru może być mało na sensowne rozwiązania.
 
1 - 20 of 12864 Posts
Top