SkyscraperCity Forum banner
1 - 5 of 5 Posts

· Registered Wolf
Joined
·
820 Posts
Ciekawe zdjęcia - chyba były robione wcześnie rano, prawda?

Nie są najnowsze - np. widać, że pas startowy Lublinka jest jeszcze przed przedłużeniem z 1440m na 2100m.

A wieżowce w centrum rzeczywiście słabo widać - jeden się prawie schowal w cieniu drugiego, a innego w ogóle nie mogę dostrzec itd. Za to Manhattan rzeczywiście się bezwstydnie wystawił bokiem do słońca!

Łódź bardzo ciekawie wygląda z samolotu późną nocą (pewnie zresztą, jak każde inne miasto) - światła w oknach niemal się nie świecą, za to doskonale widać siatkę ulic - każda z nich wyraźnie zaznaczona dwoma kropkowanymi liniami latarń :)
 
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top