SkyscraperCity Forum banner

Ocena :)

Łódź

2204 Views 15 Replies 11 Participants Last post by  Oxy66
Żaglówki na Jeziorze Żywieckim

See less See more
1 - 16 of 16 Posts
Tytuł wprowadza w błąd! :D
Można powiedzieć, że marketingowo sukces :D Specjalnie tutaj wszedłem by zobaczyć Łódź ;))) Samo zdjęcie dość ciekawe. Daję 9.
Dobre, naprawdę mi się podoba. Tylko te kaczuszki się niepotrzebnie załapały ;)
Że tak powiem, lubię zdjęcia o takiej minimalnej formie.

Daję 9
Pytanie do starych mazurskich żeglarzy - czy jacht na pierwszym planie to Karina?
Drugi wiadomo.
kochani to nie są kaczuszki, tylko skałki, bardziej czystego kadru nie udało mi się zrobić :(
No mogłeś te kamulce usunąć, podoba mi się zaszumienie zdjęcia, takie "MassEffectopodobne" :yes: 9/10
cóż, nie wypada już nic zmieniać, kiedy trwa głosowanie. Byłoby to nieuczciwe. Trzeba pogodzić się z błędem i wyciągnąć wnioski na przyszłość ;)
Oczywiście - masz rację, szacun! 9/10 za piękny minimalizm.
Podoba mi się dziewiczość tego ujęcia, tak nie wiele potrzeba aby zachwycić oczy...tylko te kaczuszki :lol:
Fajne foto i dobrze wykonane. Ma także dobry temat. Myślę że 8 zasłużone.
szym, za "kaczuszki" dam 9, bez nich byłoby nudno w kadrze :cheers:

Wszechobecnemu stemplowaniu - stanowcze NIE !!!
1 - 16 of 16 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top