SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

·
Registered
Joined
·
242 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Temat założony z myślą o naszych łódzkich cyklistach. Wszelkie informacje na temat wart uwagi tj. szlaki rowerowe w województwie łódzkim. Gdzie jechać, co zobaczyć.
 

·
Registered
Joined
·
242 Posts
Discussion Starter · #2 ·
GÓRA KAMIEŃSK

Wszyscy chętni którzy cenią sobie aktywny wypoczynek rowerowy zapraszamy na Górę Kamieńsk. Tam czekają na rowerzystów cztery kilkunastokilometrowe trasy rowerowe o charakterze rekreacyjnym z przepięknymi widokami krajobrazowymi, usytuowane na zboczach zwałowiska zewnętrznego porośniętego ciekawą roślinnością. Łączna długość tych tras to około 60 km.

Na rowerzystów czekają cztery trasy o różnym stopniu trudności:

- czerwona o długości 18 km – najdłuższa

- czerwona wariant "bis" o długości 18 km trudna

- żółta o długości 12 km - trudna

- niebieska o długości 12 km - łatwa

Najlepszą alternatywą dla odwiedzających jest rozpoczęcie wycieczki rowerowej od wjazdu wyciągiem narciarskim na szlaki ścieżek.

Źródło:
http://gorakamiensk.info/index.php?page=trasy-rowerowe


 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top