SkyscraperCity Forum banner

?

1 - 9 of 9 Posts

·
Zjadam dzieci, polecam !
Joined
·
8,717 Posts
Discussion Starter · #9 ·
Dziwne zachowanie. W poprzedniej edycji drwiles z ww_lodz ze baba, a teraz to samo robisz.
Alkohol szkodzi ludziom ;) Teraz już nie warto tego umieszczać. Trzeba świeżość znaleźć w swoich zdjęciach i tyle.

DuraAce, nie ma czego żałować. Słowa Jakuba dokładnie odzwierciedlają moje zdanie na temat tego zdjęcia.
 
1 - 9 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top