SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 11206 Posts

·
Registered
Joined
·
387 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Czy wiecie cos o modernizacji linii kolejowej pomiedzy CMK a Katowicami ( przez DG i Sosnowiec)?? Wladze DG juz kilka lat temu mowily ze odcinek ten bedzie przebudowany do 2007 roku i niby dlatego nie moga sie zabrac za remont dworca, bo byc moze zostana przesuniete tory. A dworzec w DG to naprawde rozpacz, wstyd i kompromitacja. Nawet zostala rozebrana zabytkowa kladka nad torami i chodzi sie na perony (wlasciwie juz tylko na 1) po torach jak na wsi. Nie wiem czy to prawda bo nigdzie nie znalazlem takich danych, ze bedzie modernizacja na terenie miast GOPu.
 

·
Registered
Joined
·
359 Posts
luk7 said:
Czy wiecie cos o modernizacji linii kolejowej pomiedzy CMK a Katowicami ( przez DG i Sosnowiec)?? Wladze DG juz kilka lat temu mowily ze odcinek ten bedzie przebudowany do 2007 roku i niby dlatego nie moga sie zabrac za remont dworca, bo byc moze zostana przesuniete tory. A dworzec w DG to naprawde rozpacz, wstyd i kompromitacja. Nawet zostala rozebrana zabytkowa kladka nad torami i chodzi sie na perony (wlasciwie juz tylko na 1) po torach jak na wsi. Nie wiem czy to prawda bo nigdzie nie znalazlem takich danych, ze bedzie modernizacja na terenie miast GOPu.
Kiedyś gdzieś też czytałem, że planowany jest jakiś remont (przynajmniej dotyczyło to odcinka E65 pomiędzy Katowicami a Tychami, a szczególnie kilkukilometrowego odcinka Katowice - Katowice Piotrowice - Intercity jedzie tam z tak "wielką" prędkością, że można w trakcie jazdy wysiadać i zbierać grzyby :(. Odcinek pomiędzy Katowicami i Tychami, który ten pociąg powinien pokonać w 7-10 minut, obecnie pokonuje w 20-25 minut - tragedia :(. Miejmy nadzieje, że w 2-3 najbliższe lata się tam coś poprawi.
A odcinek pomiedzy CMK a Katowicami (przez DG, Będzin i S-c), o którym powyżej piszesz, nie jest taki najgorszy - jeszcze 2-3 lata temu pociąg na odcinku S-c - Katowice jechał z prędkością góra 30-40 km/h, teraz jest już znacznie lepiej, choć do ideału pewnie jeszcze daleko.
 

·
Registered
Joined
·
129 Posts
[Górny Śląsk] inwestycje kolejowe

Planowane jest uruchomienie nowego międzynarodowego połączenia kolejowego w euroregionie Beskidy. Poniżej szczegółowy projekt ze strony Fundacji Rozwoju Bielska Białej który nosi nazwę:

PRZYSTANEK: EUROREGION BESKIDY

Ma on realizować ideę tworzenia wspólnego polsko-słowackiego przedsięwzięcia komunikacyjnego zdolnego integrować społeczności i podmioty gospodarcze miejscowości nadgranicznych Polski i Słowacji, które łączy szlak kolejowy. Szybkie połączenie Martina na Słowacji z Czechowicami Dziedzicami w Polsce autobusami szynowymi ułatwi przejazd turystom, ludziom do pracy i młodzieży. Opracowany program zmian technicznego i gospodarczego wykorzystania peronów, dworców i obszarów przydworcowych ma zapewnić obecnym i przyszłym pasażerom bezpieczeństwo i komfort.
Realizacja naszej inicjatywy nie jest łatwa, bowiem wymaga od Fundacji zdobycia akceptacji szerokiego audytorium, do którego należą władze miejscowości i obszarów administracji terenowej, instytucje kolejowe, potencjalni uczestnicy techniczni i finansowi. Jest to warunek podstawowy, którego spełnienie wymaga każdy fundusz pomocowy czy angażujący się w projekt operator finansowy. Fundacja od ponad roku angażuje swoje zatrudnienie, zasoby oraz środki dla zdobycia jak najszerszego poparcia dla tej publicznej i transgranicznej inicjatywy.

Przygotowany projekt idei stałego połączenia szynobusowego polsko-słowackiego był przez Fundację konsultowany z przedstawicielami międzynarodowych banków i operatorów technicznych specjalizujących się w przygotowaniu i obsłudze dużych, międzynarodowych projektów technicznych a zwłaszcza projektów komunikacyjnych. Był konsultowany z ekspertami od transportu kolejowego, przewozów pasażerskich, z przedstawicielami firm, biur i instytucji współpracujących z koleją.

Fundacja przygotowuje i realizuje całą obsługę projektu na jego obecnym etapie wdrażania. Przedstawiciele Fundacji odwiedzili wszystkie miejscowości znajdujące się na szlaku kolejowym pomiędzy Martinem i Czechowicami–Dziedzicami.
Projekt, jego cele i spodziewane efekty były prezentowane przedstawicielom instytucji kolejowych Polski i Słowacji, władzom terenowym i miejskim, organizacjom lokalnym, przedstawicielom polskiego parlamentu, Europarlamentu, zagranicznym firmom i instytucjom kolejowym.
Idea zorganizowania stałego połączenia szynobusowego i sieci zmodernizowanych, multifunkcjonalnych przystanków kolejowych wraz ze wstępnymi założeniami projektu zostały przyjęte z entuzjazmem przez przyszłych jego uczestników. Uzyskały wstępną przychylność Polskich Kolei Państwowych. Projekt ma poparcie Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz zdecydowane wsparcie Słowackich Kolei. Słowacka kolej wydelegowała swojego przedstawiciela do współpracy z Fundacją z liczącymi się kompetencjami dla szybkiego zrealizowania I etapu projektu.
Deklarację uczestnictwa i pomocy złożyli posłowie do Europarlamentu regionu Podbeskidzia, oraz posłowie Sejmu RP, starostowie powiatów, prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie większości miejscowości leżących na szlaku kolejowym. Realizacją projektu w obszarze przygranicznym Polski i Czech zainteresowana jest również strona czeska.

W efekcie prowadzonych rozmów, wykonanych spotkań i prezentacji publicznych Fundacja podpisała Listy Intencyjne i Oświadczenia poparcia oraz udziału z miejscowościami:
• Powiat Bielski
• Powiat Żywiecki
• Gmina Czechowice Dziedzice
• Gmina Wilkowice-Bystra
• Gmina Węgierska Górka
• Gmina Radziechowy-Wieprz
• Miasto Ćadca
• Obec Ośćadnica
• Miasto Kysucke Nove Mesto
• Miasto Martin
Trwają rozmowy z Źyliną i Skalitem a w najbliższym czasie podjęte zostaną rozmowy z Milówką.

Deklaracji wsparcia udzielili:
• Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
• Unia Miast Słowackich
• Euroregion Beskidy
• PKP S.A. Centrala - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Projekt prezentowany i konsultowany był ponadto z:
• Scott Wilson Kirkpatrick & Co.Ltd
• Europejskim Bankiem Odbudowy I Rozwoju (EBOR)
• Usedomer Baederbahn GmbH ( Uznamską Koleją Uzdrowiskową)
• Deutsche Bahn
• Euroregion Beskidy
• Ambasada RP w Bratysławie
• Konferencja w Bratysławie „Polsko-Slovenske Dopravne Vztachy a ich Rozvoj”
• PKP Przewozy Regionalne
• Rada Programowa FRMBB

Przystąpienie Słowacji i Polski do Unii Europejskiej powoduje zniesienie dotychczasowych utrudnień dla budowy wzajemnych kontaktów pomiędzy mieszkańcami terenów przygranicznych. Powstają na Słowacji wielkie inwestycje motoryzacyjne oraz budowane są zakłady kooperujące z tymi inwestycjami. Istnieje wielkie zapotrzebowanie na kooperację z małymi i średnimi firmami oraz zakładami branży technicznej z obszaru Podbeskidzia i Śląska.
Poszukując powodów do zacieśniania współpracy pomiędzy gminami słowackimi, czeskimi i polskimi nie możemy zapomnieć o budowaniu i rozwijaniu wygodnych połączeń komunikacyjnych, dzięki którym ludzie, ich potencjał i pomysły będą mogły być przenoszone z miejsca na miejsce.

Nie możemy zapominać o miejscach, które obsługiwać będą wzmożony ruch pasażerski pomiędzy pozbawionymi granic regionami.
Lokalne społeczności, firmy i instytucje będą chciały poszukiwać partnerów dla realizacji ciekawych pomysłów gospodarczych.

Wzajemna ciekawość, budowa atrakcyjnego zaplecza gospodarczego, handlowego, turystycznego i kulturalnego generować będą stale rosnącą potrzebę przemieszczania się mieszkańców miejscowości, które połączone zostaną siecią sprawnej, funkcjonalnej komunikacji zbiorowej.

Zbytnie zapatrzenie się w układy komunikacji drogowej i wiara w skuteczność realizowania jedynie takich; drogowych połączeń pomiędzy obszarami nadgranicznymi Euroregionu Beskidy może okazać się krótkowzroczne i niewystarczające dla intensyfikacji współpracy gospodarczej, turystycznej wymiany osobowej i towarowej.

Czas na połączenia kolejowe

Kolej jest „sztywnym” a przez to uniwersalnym układem komunikacyjnym, który w sposób sprawny, szybki i nieszkodliwy dla środowiska naturalnego może spełnić funkcję integracyjną.
Zorganizowana sieć małych i szybkich szynobusów, zdolnych do przewozu niewielkiej liczby pasażerów w odpowiedniej do potrzeb częstotliwości umożliwi łatwy i bezpieczny dojazd do nowych miejsc pracy mieszkańcom Euroregionu Beskidy.

Przygotowanie zwartego, logicznie spójnego układu obiektów usługowych i zarządczych organizujących i obsługujących sieć pasażerskich połączeń komunikacyjnych w układzie lokalnym i ponad regionalnym w jednym miejscu, który posiada odpowiedni potencjał terenu i właściwe skomunikowanie z otoczeniem nie tylko odpowie na przyszłe potrzeby chcącej się integrować społeczności regionu, ale przede wszystkim tą potrzebę wyzwoli i podpowie.

Projektowane przedsięwzięcie ma na celu „skonsumowanie” znanego już medialnie faktu, jakim jest budowa w Źilinie na Słowacji fabryki Hyundai KIA Motor oraz nowych inwestycji motoryzacyjnych w Martinie, Kysuckim Novym Mescie.

Potrzeba zatrudnienia bardzo wielu pracowników, robotników, specjalistów oraz poszukiwania opłacalnych kooperacji spowoduje konieczność poszukiwania i korzystania przez koncerny samochodowe z ofert, jakie winny przygotować wcześniej sąsiednie obszary euroregionu.
Podpisanie dokumentów uwiarygodniło Fundację w kontaktach z potencjalnymi partnerami tego przedsięwzięcia oraz pozwoliło na zebranie potrzebnych informacji i deklaracji, dzięki którym Fundacja spodziewa się otrzymać dla planowanych projektów wsparcie europejskich instytucji pomocowych.
Idea ta wykorzystuje wszelkie preferowane i oczekiwane przez struktury UE kierunki współpracy i projekty przemian oraz rozwoju zaplecza infrastrukturalnego euroregionów.
Jest to z pewnością okazja do opracowania szeregu innych, kompatybilnych z opisanym zamierzeniem projektów typu MODAL SPLIT, które będą stanowić dla gmin i miejscowości położonych przy szlaku kolejowym powód dla ożywienia i podtrzymania współpracy gospodarczej, inicjowania przedsiębiorczości, rewitalizowania zasobów materialnych powiatu i całego obszaru nadgranicznego po stronie Polski i Słowacji.

p.s. kilka dni temu roztrzygnięto konkurs na logo tej inicjatywy...

 

·
tararam
Joined
·
10,171 Posts
[Górny Śląsk] inwestycje kolejowe

z GW

Kolej chce oddać miastom 45 śląskich dworców kolejowychZOBACZ TAKŻE

• Komentuje dr Łukasz Zagała (24-07-05, 21:00)


Tomasz Głogowski 24-07-2005 , ostatnia aktualizacja 24-07-2005 19:10

Kolej w zamian za długi chce oddać samorządom 45 dworców na Śląsku - zarówno te, gdzie jeżdżą jeszcze pociągi, i te, gdzie hula tylko wiatr. Czy powstaną tam w sklepy, siedziby firm, magazyny i hurtownie

Oficjalne oferty przejęcia budynków do gmin jeszcze nie dotarły, ale te miasta, które już słyszały o planach PKP są zmartwione: - I co my z tymi dworcami zrobimy? - zastanawiają się samorządowcy.

Kolej chce oddać na Śląsku 45 dworców. Na liście są zarówno malutkie, zrujnowane stacje i takie, gdzie odbywa się normalny ruch pasażerski. W zamian za anulowanie długów wobec samorządów PKP chcą pozbyć się dworców m.in. w: Mikołowie, Bytomiu, Rudzie Śląskiej, Zabrzu, i Raciborzu. Kolej zastanawia się nad dzierżawieniem tam od miast jedynie... poczekalni i kas biletowych. Resztę budynku magistraty mogłyby wynająć na sklepy, siedziby firm, magazyny czy hurtownie.

- Większość z tych budynków położona jest w atrakcyjnych miejscach, blisko centrum miast - zachwala Michał Wrzosek, rzecznik prasowy PKP SA. Dodaje, że z tego powodu kolej nie chce na razie ujawnić pełnej listy dworców, których chce się pozbyć (w całej Polsce ok. 3 tys.), by w pierwszej kolejności powiadomić o tym samorządy. - Mamy przypadki, że prywatni inwestorzy upatrzyli sobie już dworce w centrum i chcą postawić tam supermarket. My wolimy jednak oddać te budynki samorządom - zapewnia Wrzosek.

PKP zachowają sobie 78 dworców w największych polskich miastach i najbardziej uczęszczanych trasach w kraju, m.in. w: Katowicach, Tychach i Rybniku. W ten sposób powstanie spółka Polskie Dworce, która będzie miała za zadanie poszukać majętnych inwestorów i sprawić, by największe dworce zaczęły na siebie zarabiać. Tam, gdzie się to nie uda, kolej będzie chciała przekazać budynki miastom. - Skoro do tej pory nikt nie chciał tam zainwestować, to wątpię, by nagle znalazł się chętny. Nie podoba się nam też takie stawianie sprawy: Skoro nam się nie udało, to teraz wy możecie sobie wziąć dworzec - mówi Marek Jarzębowski, rzecznik prasowy gliwickiego magistratu.

Pomysłem PKP nie są zachwycone też władze Zabrza: - Przypomina to podrzucanie miastu kukułczego jaja. Na pierwszy rzut oka widać, że zabrzański dworzec potrzebuje masę pieniędzy na remont. I trudno, żeby nagle zaczął przynosić nam krociowe zyski. Na pewno jednak rozważymy propozycję kolei - zapewnia Katarzyna Kuczyńska, rzeczniczka prasowa zabrzańskiego UM.

Niektóre miasta, np. Ruda Śląska, nie ukrywają, że propozycja jest dla nich bardzo ciekawa. Niedawno gmina dołożyła się do remontu zabytkowego dworca w Chebziu, i dzięki temu udało się uratować prawdziwą perełkę architektoniczną. Teraz prezydent Andrzej Stania nie ma nic przeciwko temu, by miasto przejęło stację w Chebziu i dworzec w Rudzie. - Myślę, że ze względu na ich dogodne położenie moglibyśmy jakoś pożytecznie te budynki zagospodarować - mówi prezydent Stania.

Tak czy inaczej do ewentualne remontów zrujnowanych dworców w najbliższym czasie i tak dołożą się pasażerowie. Kolej przymierza się do nieznacznych podwyżek cen biletów, tak by zawrzeć w nich tzw. opłatę dworcową, coś w rodzaju opłaty lotniskowej. Uzyskane w ten sposób pieniądze mają być przeznaczone na utrzymanie tych dworców, które pozostaną we władzy PKP.

Dworce, których nikt nie będzie chciał, zostaną zburzone. Na liście jest już 500 obiektów do rozbiórki.

Komentuje dr Łukasz ZagałaZOBACZ TAKŻE

• Kolej chce oddać miastom 45 śląskich dworców kolejowych (24-07-05, 21:00)


tg 24-07-2005 , ostatnia aktualizacja 24-07-2005 19:11Kiedyś na zajęciach zaproponowałem studentom, by na nowo wykorzystali stacje kolejki wąskotorowej pomiędzy Raciborzem a Gliwicami. Powstały ciekawe projekty: kawiarnie, kluby czy sklepiki, które umieścili w urokliwych stacjach wąskotorówki.

Dworce kolejowe są niezwykłe, bo związane z charakterem i klimatem miasta. Może powstać w nich właściwie wszystko, od schronisk dla bezdomnych po pasaże handlowe. Ale najważniejsze jest zachowanie pierwotnego charakteru takiego miejsca. Można wybudować nawet Biedronkę, pod warunkiem, że w środku dworca kolejowego, a nie na działce, gdzie kiedyś taki dworzec stał.
 

·
Moderator
Joined
·
18,847 Posts
Wzamian za dlugi... wiec jednak nie za darmo ;)

Pomysl ciekawy - mozna powiedziec ze jesli wypali bedzie to swego rodzaju konkurs dla samorzadow - kto najlepiej wykorzysta dworzec.

A wroclawskiego nie chcieliby oddac miastu?
 

·
tararam
Joined
·
10,171 Posts
[Śląsk] Konkurencja dla PKP

www.naszemiasto.pl


Konkurencja pod semaforem

Poniedziałek, 6 lutego 2006r.

Za kilka dni spółka Koleje Nadwiślańskie zaprezentuje trasy w województwie śląskim, po których mogłaby niezależnie od PKP wozić pasażerów. Czyniono z tego wielką tajemnicę, gdyż obawiano się przeszkód, jakie stawiać firmie będzie państwowy kolos i prawie monopolista - Polskie Koleje Państwowe.

Koleje Nadwiślańskie chcą przewozić pasażerów głównie po torach prywatnych, które nigdy nie należały do PKP. Takie tory wiodą m.in. przez Katowice - Rudę Kochłowice - Brzęczkowice - Jęzor - Szczakową Południe - Borki. Albo druga trasa - Katowice - Pawłowice - Boguszowice (dzielnica Rybnika) - Rybnik - Leszczyny - Gliwice. To oznacza zupełnie nowe możliwości przewozu pasażerów w naszym województwie. Gdy dodać do tego jeszcze trasę Katowice - Pyrzowice, czyli linię na jedyne w naszym regionie lotnisko międzynarodowe to widać, że może to być bardzo interesująca oferta. Spółka Koleje Nadwiślańskie długo nie ujawniała, że to właśnie ona stoi za konkurencyjnymi wobec PKP przewozami. Oferta miała być ogłoszona dopiero 13 lutego, czyli w dniu, kiedy pociąg, który wyruszy w trasę promocyjną będzie już czekał na gości.- Boimy się kroków ze strony PKP albo nawet Urzędu Zamówień Publicznych - słyszymy ze strony przedstawicieli spółki.

Tymczasem Polskie Linie Kolejowe SA, czyli firma z grupy PKP, która zarządza drogami żelaznymi, zapewnia DZ, że nie rzuca kłód pod nogi konkurencji państwowego przewoźnika: - Przecież naszym zadaniem jest udostępniać te linie - mówi Katarzyna Gawlik-Tarnowska z PLK.------------------------------------------------------ --------------------------


W województwie śląskim jest kilka firm, które mają licencję na przewozy pasażerskie. Jednak tylko Koleje Nadwiślańskie realnie widzą swą przyszłość w oferowaniu tego typu usług. W środowisku kolejarskim plany tej firmy nie są niespodzianką. Co więcej - niemal wszyscy z branży jej kibicują widząc w niej pioniera w nierównej walce z PKP.

- Stereotyp mówiący o tym, że kolej to PKP jest powoli przełamywany, ale głównie w przewozach towarowych - mówi Bogdan Tofilski z PTKiGK, dużej firmy z Rybnika, która świadczy przewozy towarowe.

W województwie śląskim pole do popisu dla konkurencyjnych wobec PKP przewoźników jest spore, bo to właśnie tutaj jest najgęstsza sieć torów należących do innych firm - elektrowni, kopalń piasku, kopalń węgla, firm transportowych. W tej chwili po liniach PLK (firma, która w z ramienia PKP zarządza torami) jeździ w Polsce już około 30 prywatnych przewoźników. Prezes Kolei Nadwiślańskich Rafał Błaszkiewicz wskazuje jednak, że jego firma jest szczególna.

- Ci inni przewoźnicy to tak naprawdę spółki samorządowo-prywatne. My natomiast jesteśmy rzeczywiście prywatnym przewoźnikiem - mówi DZ.

Prywatnym przewoźnikiem, który jednak liczy także na pieniądze samorządowe. Przed takimi firmami rosną problemy.

Problem pierwszy to pieniądze, czyli przetargi, które samorządy organizują, by wyłonić przewoźnika na swoim terenie. Koleje Nadwiślańskie organizują przejazd promocyjny po województwie śląskim, żeby pokazać, że są inne niż PKP, podmioty zdolne do świadczenia przewozów pasażerskich. Nie bez powodu czynią to w lutym. W czerwcu bowiem powinny zostać rozstrzygnięte przetargi na przewozy. Czerwiec to ostatni czas, bo na pół roku przed wprowadzeniem pociągów na tory wszystko musi być jasne. Mowa o pół roku, bo to właśnie w grudniu następuje najważniejsza roczna zmiana w rozkładzie jazdy.

- Start w przetargu oznacza bardzo nierówno walkę - mówią eksperci branży kolejowej. - Ten, kto ogłasza przetarg, czyli samorząd, chce mieć usługę załatwioną kompleksowo. To może zapewnić tylko PKP, czyli spółka Przewozy Regionalne.

Bo tylko PKP ma około 300 pociągów, które obsłużą tak ludne województwo jak śląskie. I tylko PKP szybko poradzi sobie z rozkładem jazdy, którego skonstruowanie jest naprawdę skomplikowaną sprawą. Gdyby podmiotów było więcej, połączeniem kursów w jeden rozkład musiałby się zająć Urząd Marszałkowski. Jak miałby to zrobić? W przypadku Kolei Nadwiślańskich nieuzyskanie dotacji z samorządów nie zamyka jednak sprawy. Tak przynajmniej zapewnia Rafał Błaszkiewicz, prezes KN. - Monitorujemy sytuację. Jeśli zdobycie dotacji okaże się niemożliwe, to i tak chcemy uruchomić przewozy - mówi Błaszkiewicz.

Firmy prywatne, które jeżdżą po torach PLK, muszą tej firmie za to niemało płacić. W przypadku Kolei Nadwiślańskich (nie licząc połączenia Bytom-Gliwice po torach PLK) pociągi jeździłyby po torach prywatnych. Opłaty byłyby o niebo niższe.

Problem drugi to infrastruktura. Dworce i stacje kolejowe, z których teraz korzystamy, to na ogół ruiny. Jednak prywatny przewoźnik ma sytuację jeszcze gorszą niż PKP - na liniach kopalń piasku czy elektrowni nie ma w ogóle peronów. Trzeba by je dopiero stworzyć. Należy też przyjrzeć się parametrom technicznym linii. To one decydują na przykład, jak szybko pociągi mogłyby tam jeździć. - Ale akurat parametry linii należących do PLK też nie są nadzwyczajne - zauważa Bogdan Tofilski, ekspert w branży. - Na prywatnych torach zresztą mogłyby jeździć lekkie szynobusy i to znacznie poprawiłoby sytuację.

Problem trzeci to dystrybucja biletów. Jest jasne, że konkurencja PKP nie mogłaby korzystać z dobrodziejstw sieci dystrybucji, którą dysponuje firma państwowa. Pewnie w każdym pociągu musiałby jeździć sprzedający bilety konduktor. Do tego dochodzi kwestia marketingu. Zapewne PKP nie zobaczy żadnego interesu w tym, by informować swoimi kanałami o połączeniu prywatnym. Tymczasem dla wielu z nas pociąg to tylko PKP, a informacja o połączeniach to tylko informacja PKP.

Koleje Nadwiślańskie oferują przejazdy po torach będących w zarządzie prywatnych firm (patrz ramka). Przy obecnych regulacjach prawnych i obyczajach panujących na linii samorządy-PKP najbardziej prawdopodobne wydaje się uruchomienie kursów między Bytomiem i Gliwicami.

- To linia PLK, ale tam nikt teraz nie jeździ - mówi Jacek Stumpf, dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. - Znacznie prostsze zatem - z punktu widzenia organizacji rozkładu - byłoby uruchomienie tego połączenia niż jakiegokolwiek innego.

Powiedział nam

Jerzy Polaczek, minister transportu i budownictwa:

Liberalizacja usług na rynku kolejowym to działanie obiektywne, które ze strony Ministerstwa Transportu i Budownictwa nie będzie napotykało na żadne trudności. Taka liberalizacja wiąże się z zobowiązaniem Polski wobec Unii Europejskiej - zobowiązaniem do współpracy z innymi podmiotami. Oczywiście, że uważam, iż dopuszczanie prywatnych podmiotów do operowania na rynku usług przewozów pasażerskich jest bardzo potrzebne. Oczekiwałbym przy tym, że polscy operatorzy na rynkach zagranicznych będą mieli podobne warunki, jakie zagranicznym podmiotom stworzono w Polsce.


Jakie linie?

Koleje Nadwiślańskie chcą wkrótce zaprezentować, że mają możliwości przewożenia ludzi na następujących trasach.

Oto trasy na liniach, które nie są w zarządzie Polskich Linii Kolejowych, ale należących do podmiotów niezależnych od PKP.

Linia nr 1: Katowice (dworzec PKP) - Ruda Kochłowice - Maciej - Wujek - Brzęczkowice - Jęzor - Szczakowa Południe - Jęzor - Borki - Katowice Dąbrówka Mała - Katowice (dworzec PKP)

Linia nr 2: Katowice (dworzec PKP) - Pawłowice Śląskie - Boguszowice - Rybnik Towarowy - Rybnik - Leszczyny - Szczygłowice - Gliwice - Katowice (dworzec PKP)

Linia nr 3: Jęzor - Piekary Śląskie Szalej - Jęzor - Trzebinia Siersza - Jęzor

Koleje Nadwiślańskie mogłyby jeździć także po liniach PLK.

Linia nr 1: Jęzor - Bytom - Gliwice - Tychy Miasto - Jęzor.

Linia nr 1: Katowice - Pyrzowice.

Koleje Nadwiślańskie

Spółka Koleje Nadwiślańskie z Jaworzna to w miarę nowa firma, która licencję na przewozy pasażerskie uzyskała dopiero pół roku temu. Jednak za spółką tą stoi potentat - PCC Rail Szczakowa, która jest większościowym udziałowcem KN. PCC Rail Szczakowa kontynuuje tradycje Kopalni Piasku "Szczakowa". Otrzymała nową nazwę po przejęciu jej przez niemiecki koncern PCC AG. Firma jest teraz czołowym prywatnym przewoźnikiem kolejowym i największym producentem piasków kwarcowych w Polsce. PCC AG dysponuje 150 kilometrami jedno- i dwutorowych linii oraz 21 posterunkami ruchu kolejowego zlokalizowanych na terenie 10 miast aglomeracji śląskiej. Koleje Nadwiślańskie na razie głównie interesowały się przewozami w województwie zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim.


i jeszcze:

Prywatne tory na Śląsku czekają na szynobus

Wtorek, 7 lutego 2006r.

Przejazd odbędzie się tydzień później, ale za to nowym autobusem szynowym, który być może za jakiś czas będzie jeździł po Śląsku - taka informacja dotarła do nas wczoraj, po opublikowaniu tekstu na temat prywatnych pociągów, które mają kursować po aglomeracji.
REKLAMA
Napisaliśmy, że spółka Koleje Nadwiślańskie z Jaworzna, powiązana kapitałowo z PCC Rail Szczakowa, na 13 lutego zapowiedziała promocyjny przejazd prywatnego pociągu poruszającego się po prywatnych torach (liniach nienależących do PKP). Spółka chce w ten sposób zaprezentować ofertę przewozów regionalnych niezależnych od PKP.Koleje Nadwiślańskie zamierzają starać się o dotacje z samorządu, ale nawet jeśli ich nie dostaną, rozważą uruchomienie kursów za własne pieniądze. Mogą to być przejazdy np. między Katowicami a Rybnikiem, między Katowicami a Pyrzowicami albo (to już po torach PKP) między Bytomiem a Gliwicami. To trudne zadanie, ale nie niemożliwe. Nie tylko ze względów finansowych. Koleje Nadwiślańskie długo nie ujawniały swoich planów w obawie, że napotkają trudności ze strony PKP (spółek zależnych).

Wczoraj okazało się, że przejazd zostanie przełożony o tydzień - na 20-21 lutego. A to dlatego, że firma czeka na nowy autobus szynowy z bydgoskiej firmy PESA. To właśnie ten pojazd - dwuczłonowy spalinowy autobus szynowy - może zostać potem zakupiony na potrzeby przewozów w aglomeracji śląskiej. Przedstawiciel Kolei Nadwiślańskich zapewnia, że przejazd jest pewny, choć - i tu niespodzianka - nie jest wykluczone, że ten sam autobus pojawi się w Katowicach już 19 lutego, podczas prezentacji dla marszałka województwa śląskiego.

(tm) - Dziennik Zachodni

 

·
fortuna favet fortibus
Joined
·
1,700 Posts
Dziwnie nie poważna ta spółka.

Już się ogłosiła, że będzie konkurencją dla PKP, a jednocześnie jak sama podaje/wymienia niczego oprócz domniemych tras niema. Nie wiedzą na jakiś zasadach będą korzystać z dworców, nie wiedzą jak będą rozprowadzać bilety, nie wiedzą jak rozwiążą problem wsiadania na "stacjach" pośrednich - których właściwie nie ma.

To ja mam pytanie. Jak nie znają tych wszystkich ^^ powyższych rzeczy to skąd wiedzą, że będą konkurencyjni? Może ktoś ma jakieś konstruktywne informacje.
 

·
Registered
Joined
·
54 Posts
Wydaje mi się że PKP już im kłody pod nogi rzucało. Stąd też chyba ta publikacja - PKP musi powiedzieć że nie będzie im rzucać kłód pod nogi.

Wtedy będą mieli ich z czego rozliczyć
 

·
Registered
Joined
·
21,462 Posts
Wydaje mi się, że powyższe problemy nie przeszkadzają konkurencyjności. Wystarczy pomysleć, że nie będzie przerostu administracyjnego niezdezelowany tabor, trasy i rozkład opracowane będą tak, że nie będzie wożone głównie powietrze... Zresztą być konkurencyjnym dla PKP to chyba nie jest wielka sztuka.
 

·
fortuna favet fortibus
Joined
·
1,700 Posts
jacekq said:
Wydaje mi się, że powyższe problemy nie przeszkadzają konkurencyjności. Wystarczy pomysleć, że nie będzie przerostu administracyjnego niezdezelowany tabor, trasy i rozkład opracowane będą tak, że nie będzie wożone głównie powietrze... Zresztą być konkurencyjnym dla PKP to chyba nie jest wielka sztuka.

Te powyższe problemy w ZASADNICZY stopniu przeszkadzają, bo PKP już to ma, a Koleje Nadwiślańskie dopiero chciałyby to mieć.
 

·
- -
Joined
·
5,225 Posts
W dniu 18.02.2006 ok. południa odbędzie się przejazd pokazowy szynobusu SA132 na trasie Katowice - Zawiercie - Katowice. Następnie dniach 20 - 21.02.2006 odbędą się kolejne jazdy promocyjne organizowane przez PCC Szczakowa Koleje Nadwiślańskie.

A sam szanobus, jaki jest? To bardzo nowa konstrukcja, do tej pory dostarczony został tylko jeden SA132 (dla Wielkopolski) i jeden prawie bliźniaczy SA131 (dla Pomorza). Różnią się one tym, że pierwszy posiada dwa człony silnikowe, a drugi ma silnik umieszczony tylko w jednym członie, przez co oczywiscie jest słabszy. Jak wszystkie wyroby Pesy, są one dość awaryjne. :)

Tutaj można ocenić wygląd pojazdu:
http://www.tkk.net.pl/marcoos/bana/zdj/sa132/sa132-jazda_prom.htm

Ps. Ja fanatykiem nie jestem! :p
 
1 - 20 of 11206 Posts
Top