SkyscraperCity Forum banner

[Śródmieście] Nowy pawilon Emilia w parku Świętokrzyskim i modernizacja parku

66007 Views 198 Replies 69 Participants Last post by  evertonfans2012
Choć pewnie jeszcze sporo czasu do startu... skoro w końcu są już jakieś pierwsze konkrety ryzykuję i zakładam wątek. ;)

Uważam, że za odrębnym tematem przemawia:
- centralna lokalizacja inwestycji
- wyjątkowość (odbudowa rozebranego, modernistycznego budynku)
- zapowiadana jest na przyszły rok jakaś modernizacja parku + w ramach budowy Muzeum/Teatru jego powierzchnia ma zostać poszerzona
- ile rzeczy można wrzucać do wątku o Placu Defilad :lol:
- jest pewna szansa, że inwestycja będzie miała... dobre "obfotografowanie" ;)

Park Świętokrzyski

Tutaj padła zapowiedź - według W. Wagnera w przyszłym roku ma powstać w parku "skwer sportów miejskich" (w okolicy narożnika z Marszałkowską).
Ponadto plan zagospodarowanie przewiduje rozszerzenie obszaru parku do Marszałkowskiej, niemal do wysokości ul. Sienkiewicza.

Własną koncepcję modernizacji przygotowało swego czasu Forum Rozwoju Warszawy - http://frw.fc.pl/plac_defilad/Park.htm

Historia Domu Meblowego "Emilia"

-


-


-


-


- 1966–69 - budowa według projektu Mariana Kuźniara, Czesława Wegnera i Hanny Lewickiej (konstrukcja Tadeusza Spanilego), wnętrza zaprojektowali Marian Kuźniar i Hanna Lewicka (w listopadzie 1967 r. doszło do katastrofy budowlanej, runęła część dachu)

Budynek powstał przy ulicy Emilii Plater 51, jako część osiedla "Emilia", dla Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Meblami w Warszawie (w latach 1976-2010 Stołecznego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego, od 2010 - Emilia Meble; historia przedsiębiorstwa i zmian nazw - tutaj).

Został zaprojektowany jako nowoczesny pawilon handlowy o powierzchni blisko 5 tys. mkw. Połączony był na poziomie I piętra dwoma łącznikami ze stojącym z tyłu blokiem mieszkalnym Pańska 3 (którego parter i pierwsze piętro stanowiły zaplecze budynku); między blokiem a pawilonem znajdował się niewielki, zadrzewiony pieszy pasaż.

(rozmowa z projektantką - http://warszawa.wyborcza.pl/warszaw...pawilon-emilia-to-byl-nowatorski-projekt.html)

- 15 stycznia 1970 - otwarcie budynku
- 1978 - budynek zagrał w filmie Stanisława Barei "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz" - scena kolejki (Bronisław Pawlik dorabia jako stacz kolejkowy, przed Emilią spotyka go Krzysztof Kowalewski) i i scena ze świnią mówiącą ludzkim głosem
- 24 czerwca 2012 - ostatnia wyprzedaż i koniec działalności Domu Meblowego

-


-


- 14 maja 2012 – 14 maja 2016 - tymczasowa siedziba założonego w 2006 Muzeum Sztuki Nowoczesnej (od 2008 zajmującego już pomieszczenia w sąsiednim bloku Pańska 3), umowę podpisano z państwową jeszcze wówczas spółką Meble Emilia

- 18 września 2012 - Skarb Państwa sprywatyzował przedsiębiorstwo Meble Emilia Sp. z o.o., którego głównym aktywem była działka z pawilonem. Zostało ono kupione przez firmę inwestycyjną Griffin za 115 mln złotych, w celu rozbiórki pawilonu i wybudowania na jego miejscu wieżowca. Tego samego dnia, już po dokonaniu przez inwestora przelewu, o godzinie 23:40 Stołeczny Konserwator Zabytków Piotr Brabander (urzędnik miejski) wpisał budynek do Ewidencji Zabytków (tzn. o tej godzinie dokonano zapisu w systemie informatycznym). Na skutek skandalu, jaki wybuchł w związku z tą sytuacją, w styczniu 2013 r. decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wykreślono budynek z Ewidencji.

- 10 października 2012 - Meble Emilia wypowiadają Miastu umowę najmu pawilonu zawartą do roku 2016 (z czynszem w wysokości blisko 310 tys. złotych netto); sprawa trafia do sądu, ostatecznie strony dochodzą do porozumienia (pawilon zostaje wykreślony z Ewidencji, MSN korzysta z budynku do 2016). W styczniu 2013 negocjowano też ulokowanie Muzeum w przyziemiu wieżowca, który powstałby na miejscu pawilonu, ale ostatecznie w tym temacie strony nie osiągnęły porozumienia.

- 12 października 2012 - Muzeum inauguruje swoją działalność w pawilonie wystawą „Miasto na sprzedaż. Historia, teraźniejszość i przyszłość reklamy na ulicach Warszawy” (w ramach czwartej edycji festiwalu "Warszawa w budowie"), która okazuje się gigantycznym sukcesem frekwencyjnym (w ciągu niecałych dwóch miesięcy trwania obejrzy ją ponad 28 tys. widzów) i przełomem w postrzeganiu architektury budynku

- luty 2016 - do opinii publicznej dociera informacja, że Miasto negocjuje z inwestorem (który ma już wówczas prawomocne pozwolenie na rozbiórkę) przeniesienie pawilonu do Parku Świętokrzyskiego, przed Pałac Kultury (przed wejściem do Pałacu Młodzieży), na osi ulicy Raoula Wallenberga (na działkę, którą uchwalony w 2011 MPZP... akurat przewidział na niemal identycznych rozmiarów pawilon kulturalno-usługowy); pomysłodawcą miał być p.o. Stołecznego Konserwatora Michał Krasucki.

W realizację idei zaangażowali się społecznie: Wojciech Kotecki i pracownia BBGK Architekci (autorzy koncepcji architektonicznej), firma doradcza Angra (przygotowała kosztorys przedsięwzięcia) i Piotr Pachowski z Biura Projektów Konstrukcji Budowlanych KiP (analiza konstrukcyjna).

- 13 maja 2016 - premiera książki "Emilia: meble, muzeum, modernizm", poświęconej budynkowi i jego losom, z fotografiami Maji Wirkus, wydanej przez MSN

- noc 14/15 maja 2016 - w trakcie Nocy Muzeów uroczyście zakończono działalności MSN w pawilonie (dalej zajmuje pomieszczenia w bloku przy Pańskiej 3), obiekt przejmuje Griffin


- 6 lipca 2016 - Miasto podpisuje umowę z inwestorem (reprezentowanym przez spółkę zależną Emilia Development) porozumienie o podziale po połowie kosztów (szacowanych wówczas na 24,4 mln złotych) demontażu pawilonu i jego odbudowy przed Pałacem Kultury, z wykorzystaniem możliwie dużej ilości oryginalnej tkanki. Deklarowano wówczas, że "projekt budowlany ma być gotowy do II kwartału 2017 r., a sama odbudowa zakończy się w 2018 r.". W grudniu 2016 - ze względu na wzrost kosztów rozbiórki - aneksowano porozumienie, podnosząc jego wartość.

- październik 2016 - marzec 2017 - rozbiórka budynku przez firmę Fil-Bud, wspomaganą (na etapie "wyburzeniowym") przez Tree Polska; w grudniu rozpoczęto cięcie i demontaż głównego elementu przewidzianego do zachowania, czyli żelbetowego dachu (zakończone 15 lutego); dodatkowo listopad-grudzień 2017 rozebrano - pierwotnie zachowane - łączniki z blokiem przy Pańskiej.
Pocięty na fragmenty dach oraz schody przechowywane są na działce przy Towarowej 22. Odzyskano również elementy wystroju wnętrza z lat 60., takie jak ceramiczne posadzki, okładziny słupów oraz stopnie i balustrady schodów; zachowano również aluminiowe profile okien, które mają posłużyć za wzór nowej elewacji.

-


- grudzień 2016 - już rozbierany budynek... po raz drugi w swojej historii został zabytkiem (by po chwili po znowu przestać nim być) - Wojewódzka Konserwator Zabytków Barbara Jezierska wpisała go (procedurę rozpoczęto w lutym 2016) do Rejestru Zabytków (decyzję uchylił Minister Kultury 10 lutego 2017)

Źródła:

Wątek o budowie wieżowca w miejscu pawilonu (zawierający również obszerną relację użytkowników Forum z rozbiórki, od strony 90 do 133; na tej ostatniej, 133 stronie - kilka postów "podsumowujących" cały proces)

Obszerny wpis o historii i architekturze pawilonu na blogu Jedenraz - https://jedenraz.wordpress.com/2014...edziba-muzeum-sztuki-nowoczesnej-w-warszawie/

Wpis na blogu "Miasta rytm" J. Majewskiego - https://miastarytm.pl/dom-meblowy-emilia-znika-warszawa-emilii-plater-51/

Obszerny artykuł D. Bartoszewicza, z wydania Gazety Stołecznej poświęconej pawilonowi - http://warszawa.wyborcza.pl/warszaw...-emilii-zegnamy-pawilon-w-ktorym-dzialal.html

Książka "Emilia: meble, muzeum, modernizm" - poświęcona budynkowi i jego losom, z fotografiami Maji Wirkus, wydana przez MSN (rozmowa o książce w PR)

-


Dostępne plany i przekroje:

Karta informacyjna zabytku - http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=137575795&postcount=2284

-


I piętro pawilonu i bloku Pańska 3:

-Głosy komentatorów o pomyśle odbudowy:
- Dariusz Bartoszewicz "Czy jest sens przenosić pawilon Emilii? A właśnie, że jest"
- Grzegorz Piątek - "Operacja Emilia, czyli oranżeria która będzie udawać pawilon meblowy z lat 60."
- Jerzy Majewski - "Pawilon "Emilii": szansa na przetrwanie"

Fragment MPZP Placu Defilad:

-


I stosowny fragment uchwały (być może zmieniany w niedalekiej przyszłości z całym planem...):

Dla terenu 1.ZP:
(...)
3) ustala się realizację budynku ogrodu zimowego – w miejscu wskazanym na rysunku planu, przy czym:
a) nakazuje się urządzenie co najmniej 60% powierzchni użytkowej części nadziemnej budynku jako ogólnodostępnej przestrzeni zagospodarowanej zielenią całoroczną,
b) nakazuje się realizację części podziemnej, ale wyłącznie jednokondygnacyjnej i połączenia jej z oznaczonym na rysunku planu
podziemnym zapleczem dla usług sportu i rekreacji znajdującym się na terenie 5.KD-L,
c) maksymalna powierzchnia użytkowa części nadziemnej przeznaczona pod usługi gastronomii w budynku nie może być większa niż 20%,
d) dopuszcza się przeznaczenie części powierzchni użytkowej budynku na parking rowerowy, przy czym wskazane jest lokalizowanie tej funkcji w części podziemnej,
e) nakazuje się zachowanie symetrii formy budynku względem północnej osi PKiN,
f) nakazuje się zachowanie powiązania widokowego między parkiem i budynkiem PKiN,
g) nakazuje się realizację przejścia ogólnodostępnego na osi budynku PKiN,
h) nakazuje się zastosowanie w części nadziemnej lekkiej konstrukcji szkieletowej,
i) nakazuje się realizację przeszkleń na co najmniej 80% powierzchni elewacji,
j) przebiegi nieprzekraczalnych linii zabudowy ustala się zgodnie z rysunkiem planu,
k) maksymalna wysokość obiektu nie może być większa niż 16 m, zaś minimalna mniejsza niż 12 m,
l) geometrii dachu nie ustala się,
m) dopuszcza się realizację sezonowych ogródków gastronomicznych przy obiekcie, ale w odległości nie większej niż 5 m od budynku,
n) miejsca i forma szyldów dla funkcji zlokalizowanych w budynku muszą być przewidziane w projekcie budowlanym;
Pierwsze, wstępne wizualizacje, przygotowane pro bono przez pracownię BBGK Architekci:

-


-


-


-


-Z FB M. Krasuckiego - wpis z dzisiejszego (18.12.2017), niedzielnego wieczoru:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10155837723451698&id=664261697

Co dalej z Emilią?

Od prawie roku zapanowała cisza. Niektórzy zaczynali już nawet wątpić w to, że projekt odbudowy pawilonu Emilia w ogóle jest kontynuowany. Tymczasem cisza...sprzyja pracy.

Prace nad przenosinami trwają. Wykonany został program funkcjonalno-przestrzenny i rozbudowana koncepcja projektowa, zaczynają się prace nad projektem budowlanym. Zdemontowane elementy poddawane są ocenie i konserwacji.

Jutro więcej szczegółów!

Konferencja prasowa, Plac Bankowy 3/5, godz. 13:30.
-


-


-


-
See less See more
20
 • Like
Reactions: 5
1 - 20 of 199 Posts
Jestem ciekaw jak to wszystko będzie wyglądało na żywo. Tak czy inaczej, trzymam kciuki. Na chwilę obecną jest zdecydowanie zbyt smutno w tym miejscu pod Pałacem.
Niezła robota podsumowująca - brawo za wkład!

Wątek mocno przyszłościowy.
Zakładam, że realnie coś się zacznie w terenie w 2019.


A jak jest z terenem pod Emilię pod PKiN? To teren obciążony roszczeniami?
See less See more
 • Like
Reactions: 1
Sławek;144064631 said:
A jak jest z terenem pod Emilię pod PKiN? To teren obciążony roszczeniami?
W momencie decyzji o "przenosinach" jednym z argumentów miał być właśnie brak roszczeń na całym tym terenie.
Świetna robota Arkadiuszu w pierwszym poście - szkoda, że nie można dać więcej lajków za jednego posta:)

Wątek jak najbardziej zasadny.

Ta inwestycja to zwiastun tego, że powojenna polska architektura modernistyczna zyskuje na znaczeniu. Bardzo liczę, że pewnego dnia ktoś postanowi zrekonstruować zburzone pawilony Chemii (z Brackiej), czy meblowego (z Przeskok). "Pustych" parków w Warszawie, w których przydałyby się takie pawilony z funkcją kulturalną, wystawienniczą, edukacyjną, muzealną, gastronomiczną (właściwe podkreślić) mamy pod dostatkiem.
See less See more
 • Like
Reactions: 1
Słowa uznania dla autora wątku. Zaglądałem wczoraj wieczorem i zapewnienia o uzupełnieniu wpisu przerosły moje oczekiwania :) Kompleksowe podejście do tematu. Brawo.
Szkoda, że tyle to wszystko trwa bo chciałoby się już jakieś konkrety z inwestycjami wokół PKiN...
 • Like
Reactions: 1
To tak dla przypomnienia, co obecnie "porabia" pawilon... ;)

-


(i reszta mojej relacji sprzed niemal roku - na tej stronie http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1549612&highlight=towarowej&page=126)

Początkowo stan zabezpieczenia budził pewne obawy:

Ostatnio doszły do nas niepokojące informacje, że fragmenty Domu Meblowego „Emilia” nie zabezpieczone leżą przy ul. Towarowej na terenie d. Domu Słowa Polskiego. Sprawdziliśmy to i jak widać na załączonym zdjęciu faktycznie fragmenty rozebranego dachu Emilki znajdują się pod gołym niebem nie osłonięte nawet folią. Przy takiej pogodzie jaką mamy zniszczenia w żelbetonowych konstrukcjach mogą postępować szybko: "Obecne warunki atmosferyczne, gdy temperatura jest zmienna w okolicy zera stopni są wyjątkowo niekorzystne - mówi nam Katarzyna Onysik, konserwator zabytków - Woda może zamarzać i rozmarzać nawet kilka razy w ciągu doby powodując mikro spękania w kapilarach materiału porowatego jakim jest tynk cementowy. Działanie wody może mieć nieodwracalne skutki również na zbrojenie metalowe wewnątrz struktury. W takich warunkach korozja starych płyt żelbetonowych może postępować bardzo szybko." To niepokojące informacje, tym bardziej, że fragmenty pociętego dachu Emilii leżą tu już dobrze ponad miesiąc, a sam dach zaczęto rozbierać 19 grudnia (początkowo elementy Emilii były przechowywane na placu budowy - dopiero po 02.01.2017 transporty były na bieżąco na plac przy d. Domu Słowa Polskiego). Jak jednak informuje Michał Krasucki, Stołeczny Konserwator Zabytków, wszystkie elementy musiały być najpierw przewiezione, a następnie zostanie nad nimi zbudowany dach.
fot. Mateusz M. Opasiński/TBTS
Na które odpowiedział konserwator:

One są układane w odpowiedniej kolejności. Ostatnie elementy trafiły kilka dni temu (schody). Teraz z naszym konstruktorem dokonamy oględzin placu i elementów i będzie stawiane porządne zadaszenie. Przykrycie plandeką byłoby przeciwstawne.

(...) Tu chodzi o pustkę powietrzną i oddychanie. Musi być porządny dach, albo namiot wentylowany, a nie folia, pod którą to się kisi.
I zdjęcia:

Spokojnie nic się nie dzieje. Dokumentalnie miejsce spoczywania elementów dachu:
-


-


-
Plus dwa większe kadry:
- http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=140613036&postcount=2716
- http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=141983987&postcount=2728
See less See more
4
 • Like
Reactions: 1
Jest oficjalny komunikat:

http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/pawilon-emilia-od-nowa

To prawdopodobnie jeden z najtrudniejszych projektów, z jakim przyszło zmierzyć się miastu, projektantom i wykonawcy. Ikony nie da się poprawić. Trzeba się bardzo natrudzić, by jej nie zepsuć. Od ponad roku trwają prace nad tym, by przywrócić Warszawie tę perłę modernizmu.

Miasto i projektanci zakończyli właśnie prace nad Wielobranżowym Projektem Koncepcyjnym.
- Ten projekt jest precedensem. Po raz pierwszy miasto zawarło porozumienie z wykonawcą prywatnym na przeniesienie obiektu zabytkowego – powiedział podczas konferencji prasowej Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy.

Pawilon stanie na skraju parku Świętokrzyskiego. W starej lokalizacji ul. Emilii Plater świecił jak latarnia. W latach 90. przyćmiły ją wieżowce. W parku znów odzyska blask. Ma szansę stać się inspiracją do ożywienia tego trochę zapomnianego parku.

- Nad tym projektem Zarząd Zieleni Miasta pracował razem z Uniwersytetem Warszawskim i Ogrodem Botanicznym – podkreślił Marek Piwowarski, dyrektor Zarządu Zieleni. – W Emilii powstanie oranżeria, która będzie miejscem wypoczynku zimą, ale także latem.
Emilia będzie odporną na mrozy i smog miejską oranżerią z szeroką ofertą kulturalną i ekspozycyjną. Dostępna, jasna przestrzeń pawilonu, wypełniona zielenią, pozostanie oryginalnym tłem dla wystaw, inicjatyw społecznych, wernisaży, widowisk i sportów miejskich. Jednak przede wszystkim będzie to miejsce dla ludzi.

Układ budynku (wizualizacja)
Parter budynku to otwarta przestrzeń z elewacją skierowaną na park i kawiarnią w poziomie terenu. Staną tam mobilne donice z zielenią, które w miesiącach letnich przenoszone będą na taras przed budynkiem. Na piętrze wśród wysokiej zieleni znajdą się ciche zaułki, w których będzie można porozmawiać, pograć w planszówki - odpocząć. Projektanci zaplanowali też przestrzenie przeznaczone pod spotkania taneczne czy wspólną praktykę jogi.

Sercem budynku będzie trzykondygnacyjne atrium z wysokimi drzewami. Pełni ono funkcje foyer, miejsca spotkań, debat i wernisaży. W podziemiu otacza je sekwencja wielofunkcyjnych pomieszczeń warsztatowych, które są również pełnowartościową przestrzenią muzealną. Zaplanowano tu także audytorium.

- Zreinterpretowana funkcja pawilonu, stawia przed nim nowe zadania. Nie ma być on podróbką czy falsyfikatem – powiedział Wojciech Kotecki z pracowni BBGK Architekci. - Przenoszona jest idea, myśl techniczną, ale również materia pierwotnej Emilki. Jak powiedziała jedyna żyjąca współautorka oryginalnego projektu, Hanna Lewicka, to powrót do pierwszych założeń, z jakimi projektowano ten obiekt - otwartej i dostępnej z każdej strony przestrzeni wystawienniczej.
W nowym miejscu - na skraju parku Świętokrzyskiego - będzie to znowu możliwe.

Dlaczego przenosimy Emilię?
- Jedyna metodą zachowania tej unikatowej modernistycznej architektury było jej przeniesienie w nowe miejsce – podkreślił Michał Krasucki, dyrektor Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, pomysłodawca i koordynator projektu.

Pawilon, który już w 2015 r. został objęty prawomocną decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę (nr 381/Ś/2015 z dn. 26 czerwca 2015 r.) i planowano jego wyburzenie pod nowa inwestycję. Próby zahamowania tego procesu poprzez objęcie ochroną konserwatorska okazały się nieudane. W związku z tym jedynym rozwiązaniem, które mogło sprzyjać zachowaniu tego budynku była jego translokacja. Na miejsce docelowego przeniesienia wybrano teren pomiędzy PKiN i parkiem Świętokrzyskim, gdzie zapisy miejscowego planu zagospodarowania przewidują budowę miejskiego ogrodu zimowego. W zadanie prócz władz miasta zaangażowali się także partnerzy prywatni, reprezentowani przez spółkę Emilia Development Sp. z o.o. Porozumienie pomiędzy Miastem, a Spółka zawarte zostało 6 lipca 2016 r.

Od czasu podpisania porozumienia wykonano prace:
- ekspertyzy i opracowania konstrukcyjne zakładające demontaż wybranych elementów pawilonu;
- demontaż tych elementów zgodnie z założeniem ich zachowania;
- wstępną konserwację i bezpieczne składowanie elementów;
- wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego;
- podpisanie przez spółkę, przy udziale miasta, umowy na wykonanie koncepcji i projektu budowlanego;
- wykonanie koncepcji.

Harmonogram prac przewiduje realizację projektu budowlanego do kwietnia 2018r., a następnie projektu wykonawczego. To oznacza, że jeszcze w 2018 r. możliwe będzie ogłoszenie przetargu na prace budowlane i rozpoczęcie robót.
See less See more
 • Like
Reactions: 1
To nie jest ogród zimowy z prawdziwego zdarzenia na miarę swojej lokalizacji... Takie roślinki w donicach to ja widziałem w biurach, w galeriach handlowych, u siebie na wydziale, nawet moje liceum podobnie wyglądało. Tak jak przypuszczałem wcześniej, ten budynek nie nadaje się na porządny ogród zimowy bez ingerencji w konstrukcję. Fajnie że emilka ma zostać odbudowana ale szkoda że kosztem jakości ogrodu zimowego
See less See more
Ja bym tu widzial miejsce na duzo malych galerii sztuki, albo na aneks MSN...
 • Like
Reactions: 1
Wątek bardzo dobrze przygotowany za co dziękuję, jednakże sam temat przeniesienia Emilki od samego początku uważam za debilny, ale jak wiadomo, z kasą się nie wygra.
Sam obiekt mógł być zmodernizowany w miejscu, w którym się znajdował - zmiana/korekta funkcjonalna i ożywienie. Dobrze to kontrastowało - dwa ciekawe wieżowce i fantastyczny pawilon pomiędzy.
Natomiast co zyskamy? Ciężką ścianę 160-tek (za jakieś 5 lat, nie wcześniej) oraz zaburzenie najlepszej osi PKiN.

O tu przykład. Tort otrzyma dodatkową bazę i się rozjedzie

by Aleksander Głowacki


by Light at Night


ponownie Light at Night, bajka
See less See more
3
 • Like
Reactions: 5
^^
Wątek bardzo dobrze przygotowany za co dziękuję, jednakże sam temat przeniesienia Emilki od samego początku uważam za debilny, ale jak wiadomo, z kasą się nie wygra.
Sam obiekt mógł być zmodernizowany w miejscu, w którym się znajdował - zmiana/korekta funkcjonalna i ożywienie. Dobrze to kontrastowało - dwa ciekawe wieżowce i fantastyczny pawilon pomiędzy.
Natomiast co zyskamy? Ciężką ścianę 160-tek (za jakieś 5 lat, nie wcześniej) oraz zaburzenie najlepszej osi PKiN.
Była już o tym mowa:

Jak zapewnia pracownia nowy budynek, będzie miał nieregularną bryłę o zróżnicowanej wysokości do dachu. Prawdopodobnie w najwyższym punkcie wieżowiec przekroczy nawet 200 metrów.
Po za tym znowu lament nad rozlanym mlekiem? Okej, o nowej funkcji można debatować, ale o sensie rozbiórki to było już wałkowane i konsensusu z tego nie ma. Nie spodziewajcie się też, że na wizualizacji będą oddane wnętrza oranżerii, które będą pewnie projektowane osobno przez specjalistyczną pracownię. :nuts:
See less See more
Właśnie chciałem dodać (tzn. nie sądzę, by ktoś się miał specjalnie "powstrzymywać", ale na wszelki wypadek, gdyby ktokolwiek z życzliwości przed tym dopiskiem miał wątpliwości... ;)) - oczywiście jak najbardziej w temacie wątku mieści się dyskusja o celowości "operacji odbudowa" i jej szczegółach, czyli np. lokalizacji i funkcji (byle kulturalna! ;); no może temat samej rozbiórki już jest bezprzedmiotowy i rzeczywiście nie będzie tu szans na porozumienie, ale dylemat co robić, gdy JUŻ doszło do wyburzenia jest dalej na czasie).

O ile w wątku o wieżowcu mocno zakrawało to na zbędny offtop, o tyle tutaj jest jak najbardziej naturalne. Zwłaszcza, że do rozpoczęcia samej budowy jeszcze sporo czasu, więc coś się musi w wątku dziać. :lol:

PS: Chyba wypada, żebym i ja się wypowiedział w tej kluczowej sprawie. :D

Moja motywacja może wydać się nieco... zaskakująca ;), ale na całą operację patrzę przede wszystkim z jednej perspektywy - gdyby nie "przenosiny", jestem pewien, że żadna inwestycja w tej części parku W ŻYCIU by nie powstała (tzn. przynajmniej za naszego życia; która Rada Miasta wpisałaby do budżetu kilka milionów na budowę... "ogrodu zimowego w parku"? :nuts:). A zarazem nikt nie bawiłby się w likwidację morza sfatygowanego asfaltu w tym miejscu - "bo przecież MPZP przewiduje pawilon, nie będziemy marnować publicznych pieniędzy...".

Paradoksalnie, dzięki powstaniu pawilonu plac przed Pałacem Młodzieży... będzie PIERWSZYM z całej sieci placów w bezpośrednim otoczeniu Pałacu, który uzyska cztery pierzeje i NAPRAWDĘ stanie się placem (w szczególności - przed "Placem Centralnym" :nuts:).

Chociaż pewnym minusem (aczkolwiek wynikającą z absurdalnych rozwiązań przyjętych w planie) będzie chyba otwarcie bardziej na sam park (ogródki gastronomiczne), niż na "placyk" przed Pałacem, od którego oddzielać będzie mniej lub bardziej ruchliwy dojazd do parkingu podziemnego :(. Co prawda na tym odcinku droga ma chyba być z czegoś innego niż asfalt (?), a sam budynek - dzięki przeszkleniom - będzie żywy z każdej strony, ale mimo wszystko...
See less See more
Post pod postem :eek:hno: - ale inny temat, uzupełnienie wczorajszych, oficjalnych informacji:

http://warszawa.wyborcza.pl/warszaw...gn=FB_Warszawa_Wyborcza&disableRedirects=true

Parter zaplanowano jako przestrzeń łączącą różne aktywności, z kawiarnią i roślinami w donicach, które w ciepłe miesiące mają być wynoszone na zewnętrzny taras, a na zimę chowane we wnętrzu. Będzie to możliwe dzięki otwieranej prawie w połowie elewacji.

- Mamy nadzieję, że przestrzeń parteru będzie bardzo dobrze zintegrowana z przestrzenią parku i to co zacznie się dziać w środku pawilonu skończy się na zewnątrz – mówił architekt Wojciech Kotecki.
W projekcie koncepcyjnym widać wysokie drzewa wstawione do atrium przyszłej Emilii i jej pokryty trawą falujący dach. Michał Krasucki zaznacza, że na szczycie pawilonu nie powstanie ogólnodostępny ogród.
Co ciekawe, w pierwszej koncepcji wyglądało, jakby chcieli zachować "pofalowanie" dachu również od góry (bez ich wypełniania), oryginalnie "zagłębienia" były pokryte papą, a teraz - jak widać ma to być jeszcze trzecie wersja, czyli trawa. :nuts:"Efektowność" vs. "wierność oryginałowi". ;) Ale w sumie skoro tak wszyscy podkreślają "autentyzm", to w sumie nic dziwnego, że zrezygnowano z "odkrycia" struktury dachu...

Przedłożony przez niego [W. Koteckiego] miastu projekt koncepcyjny odbudowy pawilonu ma zostać oceniony jeszcze w tym roku. W pierwszym kwartale 2018 r. powstanie projekt techniczny. Następnym punktem harmonogramu są uzgodnienia projektu i wybranie wykonawcy prac. Urzędnicy liczą, że uda się wbić pierwszą łopatę jeszcze w przyszłym roku, a zakończyć inwestycję w 2019 r.
See less See more
6
 • Like
Reactions: 2
Z ta trawa akurat b.dobrze. Warszawa obrzydliwie wyglada z gory... Problem ktory nalezy zaadresowac, tym bardziej ze jest coraz wiecej wysokich budynkow.

Bardzo boje sie o gmach Teatru oraz MSN... Takie molochy... Tam wrecz powinien byc wymog aby dach byl zielony (cos w rozdzaju podniesionego placu z alejkami), ewentualnie ciekawy architektonicznie (jak u Kereza).


Odnosnie Emilki-ogrodu zimowego, mam nadzieje, ze nie zepsuja wszystkiego nowoczesnym szklem... ciagle sie pojawia wymowka typu "musi byc refleksyjne/kolorowe bo tego wymagaja nowe standardy".
See less See more
 • Like
Reactions: 1
Pytanie, czy rekonstrukcji pawilonu towarzyszyć będzie rewitalizacja i powiększenie Parku Świętokrzyskiego. Obecnie jest on w kiepskim stanie i nie pasuje do pięknie urządzonej Świętokrzyskiej.
Pytanie, czy rekonstrukcji pawilonu towarzyszyć będzie rewitalizacja i powiększenie Parku Świętokrzyskiego. Obecnie jest on w kiepskim stanie i nie pasuje do pięknie urządzonej Świętokrzyskiej.
Obstawiam, że powiększenie, do rozmiarów przewidzianych w planie, nastąpi najwcześniej po budowie Teatru/Muzeum oraz drogi dojazdowej do parkingu. Teoretycznie można by wziąć się za to już teraz (to jest generalnie niemal połowa obszaru po KDT)... ale znajdując się tuż na "zapleczu" tak dużej budowy teren zielony pewnie by ucierpiał.

Bardzo boje sie o gmach Teatru oraz MSN... Takie molochy... Tam wrecz powinien byc wymog aby dach byl zielony (cos w rozdzaju podniesionego placu z alejkami), ewentualnie ciekawy architektonicznie (jak u Kereza).
Generalnie to tam chyba w ogóle dość istotnym elementem idei Phifera budynków jako "pudełek na sztukę" są właśnie dachy. Tylko inaczej niż u Kereza jest to "ciekawość architektoniczna" powiedziałbym bardziej... "subtelnej natury". Oczywiście zobaczymy jak to wyjdzie W PRAKTYCE... Ale sam pomysł jest taki, żeby (podobnie jak u Kereza) dachy były "piątą ścianą" - ale w tym właśnie "minimalistyczną", tak jak pozostałe.(a wizkę wklejam, bo przy okazji można sobie lepiej wyobrazić granice powiększonego parku ;))
See less See more
Potwierdzenie informacji o pracach w Parku - z budżetu na 2018:

Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej" 820 375

Celem zadania jest utworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej. Zakres rzeczowy obejmuje zagospodarowanie terenu, z uwzględnieniem elementów pozwalających na uprawianie sportów m.in. siatkówki, badmintona, gimnastyki. W 2018 r. planuje się realizację robót na skwerze w Parku Świętokrzyskim oraz prace projektowe i roboty budowlane na terenie przy stacji metra "Ratusz Arsenał".
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
A przy okazji - akurat powstał wątek, więc jest gdzie wrzucić taki drobiazg: :)

(montaż mebli w części parku przy Marszałkowskiej)

+ bonus - widok na teren przyszłego, powiększonego parku :nuts: (zdjęcie zrobione mniej więcej z linii nowej drogi lokalnej):A tymczasem teren przyszłego pawilonu obecnie wygląda... tak:

See less See more
4
 • Like
Reactions: 2
1 - 20 of 199 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top