SkyscraperCity banner

1 - 20 of 14679 Posts

·
Registered
Joined
·
7,405 Posts
"Problemem nie jest brak pomysłów czy wizji. Brakuje raczej pewnych regulacji, które pozwoliłyby na ich realizację. Pierwszym dość oczywistym problemem jest wciąż niezakończona reprywatyzacja. Sprawy dotyczące gruntów w obrębie Pałacu Kultury i Nauki cały czas się toczą. Nie da się więc realizować projektów na działkach, co do których istnieją wątpliwości prawne. Drugi bardzo trudny temat to konieczność uregulowania własności warstwowej. Duża część Placu Defilad to ciąg wzdłuż Alei Jerozolimskich. Na całej tej długości, pod ziemią, ciągnie się linia średnicowa PKP.

(...) Zmieniliśmy podejście do rewitalizacji tej przestrzeni. Kiedyś chcieliśmy zmienić wszystko na raz. Obecnie skupiamy się na kolejnych krokach, zmieniamy okolicę centrum fragmentami."

Marlena Happach, Architekt Miasta - dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w Urzędzie m.st. Warszawy, grudzień 2018
https://nieruchomosci.wprost.pl/architektura/10168027/2/marlena-happach-architekt-miasta-specustawa-mieszkaniowa-to-plaster-na-zlamana-noge.html
Wątek obejmuje obszar między ulicami Marszałkowską, Świętokrzyską, E. Plater i Alejami Jerozolimskimi.

Osobne wątki mają:
- Remont Pałacu Kultury i Nauki (burzenie=brig)
- Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Teatr Rozmaitości
- Nowy pawilon Emilia w parku Świętokrzyskim i modernizacja parku

- Projekt wieżowca przy Sali Kongresowej [233 metrów] (działka na PÓŁNOC od Sali, uwaga - odkopywać tylko przy posiadaniu naprawdę NOWYCH informacji! ;))
- Remont linii średnicowej i zabudowa Dworca Śródmieście.

A. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Placu Defilad
zagospodarowanie tego terenu reguluje MPZP, uchwalony 9.11.2010

- tutaj - w spisie planów Dzielnicy Śródmieście (tutaj - materiały do koncepcji planu)
- bezpośrednie linki do
a) tekstu uchwały
b) rysunku
- plan dostępny jest też w serwisie mapowym Urzędu Miasta

Plan był do tej pory zmieniany raz, uchwałą z 6.11.2014 (tekst uchwały) - ale była to nieznaczna zmiana, dotycząca tylko działki pod planowane Muzeum MSN i Teatr TR.

Poglądowy rysunek planu:Najbardziej złożony, południowy fragment:Wizualizacja, mniej więcej oddająca charakter przyszłej zabudowy (autorstwa UM, sprzed podziału MSN i TR na dwa budynki), aczkolwiek poprawne wysokości wieżowców to, w metrach (patrząc od północy):
- nie 218-222, a 208-220
- nie 248-252, a 233-245
- nie 238-242, a 233-245
- nie 148-152, a 128-140
- nie 118-122, a 78-90Stan prawny terenu - podział działek (link do większej wersji mapy, z numeracją działek)
B. Zrealizowane, trwające i planowane inwestycje

I. Harmonogram prac, na podstawie publicznie dostępnych deklaracji:

- ? - rozstrzygnięcie przetargu na budowę MSN
- poł. 2019 - wykonanie przez firmę Polska Inżynieria projektu wykonawczego przejść dla pieszych w okolicy Ronda Dmowskiego
- lipiec 2019 - zakończenie budowy "Skweru Aktywności Miejskiej" przy Marszałkowskiej
- koniec października 2019 - zakończenie prac przy "Aorcie centralnej"
- 27.11.2019 - zakończenie projektowania nowej drogi na południe od Pałcu Kultury (równoległej do Al. Jerozolimskich)
- koniec 2019 - zakończenie projektowania ścieżki rowerowej wzdłuż Marszałkowskiej
- 2019 - przetarg i rozpoczęcie (od)budowy pawilonu Emilia w Parku Świętokrzyskim

- pocz. 2020 - realizacja przejść dla pieszych wokół Ronda Dmowskiego
- 2020 - zakończenie budowy pawilonu Emilia
- 2020 - realizacja drogi rowerowej wzdłuż Marszałkowskiej
- 2020-2023 - ostatnia podawana publicznie przez PLK S.A data zamknięcie linii średnicowej i prowadzenia prac remontowych (gdy przetarg na budowę miał być ogłaszany w poł. 2019)

- 2021 - możliwy termin rozpoczęcia urządzania "Placu Centralnego"
- po 2021 - najwcześniejszy obecnie termin zakończenie budowy MSN

II. Zrealizowane w ostatnim czasie inwestycje

1) Kolektor sanitarny - zakończono budowę kolektora kanalizacji ogólnospławnej, niezbędnego do prowadzenia pozostałych inwestycji. Inwestycję prowadził Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (link do strony zadania).

Umowę podpisano 10.2016 (ogłoszenie o przetargu), wykonawca - INKOP - miał czas na wykonania zamówienia do 30.03.2018. Link do dużych rysunków projektu na Forum.

III. Spis trwających i planowanych inwestycji:

1) Muzeum Sztuki Nowoczesnej - trwa przetarg na budowę, zakończenie budowy najwcześniej po 2021

2) Teatr Rozmaitości - jest projekt wykonawczy, brak pozwolenia na budowę

3) "Plac Centralny" - trwa projektowanie, możliwe rozpoczęcie budowy w 2021

4) Kanał zbiorczy i parking podziemny
- kanału zbiorczy - przetarg na budowę unieważniony 10.2018, z powodu przekroczenia kosztorysu
- parkingu podziemny - wykonano projekt?

5) Nowy układ drogowy (drogi, przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe)
- ul. Projektowana 5 KD-L i ul. Projektowana 8 KD-L - trwa uzyskiwanie ZRID?
- ul. Projektowana 6 KD-L - trwa projektowanie (do 27.11.2019 r.)
- przejścia dla pieszych - trwa projektowanie (do poł. 2019)
- ścieżka rowerowa wzdłuż Marszałkowskiej - 11.2018 ogłoszono przetarg na projekt, realizacja planowana w 2020
- Zielona Marszałkowska - trwa przygotowywanie ostatecznej koncepcji

6) Nowy pawilon "Emilia" w Parku Świętokrzyskim i zagospodarowanie parku:
- pawilon - trwa projektowanie, budowa planowana na lata 2019-2020
- "Skweru Aktywności Miejskiej" przy ul. Marszałkowskiej - ogłoszono przetarg na realizację, zakończenie planowane w lipcu 2019

7) "Aorta centralna" (Pasaż Wisławy Szymborskiej) - trwa projektowanie, zakończenie prac do końca października 2019

8) Dworzec Śródmieście i remont linii średnicowej, wraz z łącznikiem do stacji Metro Centrum - prawdopodobnie trwa projektowanie; wcześniej deklarowano ogłoszenie przetargu na poł. 2019 i realizację w latach 2020-23, jednak obecnie ten termin wydaje się już nierealny

9) Inwestycje na pozostałych obszarach - brak aktualnie informacji o innych inwestycjach, w szczególności komercyjnych1) Nowa siedziba Muzeum Sztuki Nowoczesnej (MSN)
(wątek na Forum)
- inwestycja posiada projekt wykonawczy, przygotowany przez pracownię Thomasa Phifera (którą wspierała przez APA Wojciechowski).

W końcu stycznia 2018 budynek uzyskał pozwolenie na budowę. W marcu 2018 ogłoszono przetarg na budowę. Do II etapu dopuszczono pięć podmiotów, ale ostatecznie żaden z nich nie zdecydował się na złożenie oferty i przetarg we wrześniu unieważniono.

W października ogłoszono kolejny przetarg na budowę (link do przetargu, m.in. z dokumentacją budowlaną). 12 grudnia poinformowano, że w przetargu złożono trzy oferty. Najniższa z nich - firmy Warbud - wynosi 417 mln zł brutto i znacząco przekracza kosztorys inwestora (w wieloletniej prognozie finansowej Miasto ma zarezerwowane na budowę 323 mln zł - w marcu 2018 Rada Miasta już raz zwiększyła tę kwotę z 270 mln zł).

Na początku roku planowano otwarcie budynku pod koniec 2021. W związku z koniecznością powtórzenia przetargu ta data na pewno będzie późniejsza.

Historia:
- 29.04.2005 - powołanie Muzeum Sztuki Nowoczesnej
- 2005 - pierwszy konkurs na projekt siedziby MSN, unieważniony z powodu nadmiernych wymogów formalnych, niedostosowanych do międzynarodowych standardów

- 2006 - ogłoszenie drugiego konkursu, projekty zgłasza 109 pracowni z całego świata
- 18.02.2007 - konkurs wygrywa szwajcarski architekt Krystian Kerez, umowę podpisano 12.4.2008- lato 2008 - Miasto zmienia koncepcję programu funkcjonalnego Muzeum, wprowadza Teatr Rozmaitości
- czerwiec 2010 - prezentacja ostatecznego projektu architektonicznego budynku
- maj 2012 - Miasto zrywa umowę z K. Kerezem, zarzucając przekroczenie terminu na zakończenie prac (ale projektant miał też uzyskać PnB - a do tego potrzebna była działką... którą Miasto nie dysponowało)

- wrzesień 2013 - ogłoszenie procedury wyboru projektanta MSN i TR (już jako dwóch oddzielnych gmachów, ale w ramach jednego zamówienia), oferty złożyło 12 pracowni. Postępowanie odbyło się nie w formie otwartego, międzynarodowego konkursu, a w trybie negocjacji z ogłoszeniem.
- lipiec 2014 - zaprojektowanie budynków zostaje powierzone amerykańskiemu architektowi Thomasowi Phiferowi (umowa podpisana 5.12.2014)
- wrzesień 2015 - prezentacja projektów (zdjęcia makiet na stronie projektanta)
- marzec 2016 - Muzeum składa wnioski o PnB
- 14.12.2017 - przedstawienie projektów wykonawczych MSN i TR

- koniec stycznia 2018 - uzyskanie PnB dla budynku Muzeum. Procedura bardzo ciągnęła się w czasie, ponieważ była uzależniona od uzyskania zgody na realizację drogi dojazdowej do budynków (patrz punkt 5). W związku z tym podzielono zadanie i zdecydowano się realizować w pierwszym etapie sam gmach Muzeum (Teatr nadal nie ma PnB)
- marzec 2018 - ogłoszenie pierwszego przetargu na budowę Muzeum (prace budowlane planowano rozpocząć w 10.2018, zakończyć w 10.2021, a Muzeum otworzyć w 12.2021)
- wrzesień 2018 - unieważnienie przetargu z powodu braku ofert (do pierwszego etapu zgłosiło się 5 podmiotów, ale ostatecznie żaden z nich nie złożył oferty...)
- październik 2018 - ogłoszenie drugiego przetargu na budowę Muzeum

Pierwsze wizualizacje projektu:

Ostateczna wersja projektu (inne wizki tu), na pierwszym planie powiększony park ŚwiętokrzyskiWidok od strony Marszałkowskiej:
2) Nowa siedziba Teatru Rozmaitości
(wątek na Forum)
- pierwotnie Teatr i MSN miały mieścić się w jednym budynku. Po rozwiązaniu umowy z K. Kerezem, szukano projektanta już dla dwóch kubatur. Do końca 2017 (przedstawienie projektów wykonawczych) - patrz historia MSN.Budynek MSN od stycznia 2018 dysponuje prawomocnym pozwoleniem na budowę. Natomiast dla budowy Teatru niezbędne jest przejęcie przez Miasto niewielkiej prywatnej działki (o powierzchni zaledwie 386 m kw.), bowiem bez niej nie będzie miał dostępu do drogi publicznej, a zatem - nie może uzyskać PnB (budynki zaprojektowano tak, by nie zajmowały spornej działki; jednak pod nią ma się znaleźć fragment rampy prowadzącej pod ziemię, do biegnącej pod całym placem Defilad podziemnej ulicy obsługującej budynki i planowany garaż). Decyzja wywłaszczeniowa została uchylona w lipcu 2018. W związku z tym nieznane są w tej chwili jakiekolwiek oficjalne terminy rozpoczęcia i zakończenia inwestycji... Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje budowę na lata 2021-2022.Historia:
- 2014 - zreprywatyzowana działka w sąsiedztwie planowanych gmachów jest już wówczas własnością firmy Milstone (powiązanej z deweloperem Radius Projekt), która żąda za jej odsprzedaż 7 mln zł - dwa razy więcej, niż skłonne zapłacić jest Miasto. Strony nie dochodzą do porozumienia i zrywają rozmowy z powodu 3,5 mln zł (co stanowi UŁAMEK całej kwoty projektu...)
- kwiecień 2015 - Miasto składa wniosek o wywłaszczenie działki

- luty 2016 - starosta powiatu warszawskiego zachodniego wydaje decyzję wywłaszczeniową (pod inwestycje celu publicznego), ale Milstone sprzedaje w między czasie działkę cypryjskiej spółce Waban. Obie firmy zaskarżają decyzję do wojewody mazowieckiego.
- kwiecień 2016 - Miasto jednocześnie zaczyna starania o wywłaszczenie działki w trybie specustawy drogowej; ZRID zostaje wydany w czerwcu 2016, ale wojewoda odsyła je do ponownego rozpatrzenia
- listopad 2016 - wojewoda odrzuca odwołanie Milstone, ale uwzględnia (z powodów proceduralnych) skargę spółki Waban i uchyla decyzję starosty

- marzec 2017 - WSA podważa rozstrzygnięcie wojewody (uznaje je za merytorycznie poprawne, ale wydane na niewłaściwą spółkę)
- wrzesień 2017 - wojewoda prosi starostę powiatu warszawskiego zachodniego o sporządzenie nowego operatu szacunkowego, który otrzymuje w grudniu 2017

- styczeń 2018 - wojewoda zmienia swoją pierwotną decyzję i utrzymuje w mocy decyzję starosty o wywłaszczeniu działki
- lipiec 2018 - NSA uchyla decyzję wojewody, budowa Teatru cały czas jest zablokowana...

W tym i w tym artykule obszerne wyjaśnienie aspektów prawnych sprawy.


3) tzw. "Plac Centralny"
- 27 listopada 2018 Miasto poinformowało, że wybrało pracownię A-A Collective (w składzie: Zygmunt Borawski, Srdjan Zlokapa, Martin Marker Larsen) do zaprojektowania nowego placu publicznego w miejsce części obecnego Placu Defilad ("Plac Centralny" jest nazwą roboczą). A-A Collective jest jednym z pięciu finalistów dwuetapowego konkursu.

Negocjacje ze zwycięzcami mogą zając dwa-trzy miesiące, samo projektowanie rok. Budowa placu ma zacząć się dopiero po zakończeniu budowy podziemnego parkingu, najwcześniej około 2021 r.

Koncepcja zakłada odtworzenie w posadzce placu przedwojennego układu zabudowy - ulic, pierzei i podwórek (te ostatnie będą wyróżnione trawnikami). Ponadto południową pierzeję placu ma tworzyć tymczasowy pawilon z dachem z PCV. Jedno z "podwórek", od Marszałkowskiej, będzie wypełnione wodą.

Projekt został powszechnie skrytykowany, przede wszystkim za chaos i wrażenie przypadkowości. Wygląda raczej na żart czy prowokację intelektualną (do oglądania z lotu ptaka), niż przemyślaną koncepcję urbanistyczną. Całkowicie zaburza oś symetrii placu (główny ciąg komunikacyjny "nie trafia" w oś Pałacu Kultury). Trawniki stanowią rodzaj nawierzchni całkowicie niedostosowany do funkcji placu - organizacji imprez masowych i innych, dużych wydarzeń publicznych. Poza tym, choć projekt reklamowany był jako "zielony", to w istocie zakłada bardzo małą ilość drzew, głównie przy samym PKiN-ie.

Strona z ostatnimi wizualizacjami projektu.

Historia:
- maj 2016 - projektujący budynki MSN i TR Thomas Phifer miał początkowo wykonać również projekt zagospodarowania terenu przyszłego placu miejskiego, sąsiadującego z nowymi gmachami. Pierwszą wersję, która zakładała prostą, otwartą, monumentalną przestrzeń, przedstawił w 2015 - spotkała się ona jednak z krytyka części środowisk.W związku z tym w maju 2016, na prośbę Miasta, zaprezentował projekt zagospodarowania Placu w trzech wariantach (niewiele się od siebie różniących - drugi przewidywał zachowanie Trybuny Honorowej, trzeci - dodanie nieco zieleni od południa). Również i te propozycje nie zadowoliły krytyków.

- maj 2016 - swój projekt Placu, z dużą, centralną, taflą wody prezentuje Forum Rozwoju Warszawy (link do grafiki)

- lipiec 2017 - Miasto ogłosiło międzynarodowy, dwuetapowy konkurs połączony z konsultacjami publicznymi na projekt zagospodarowania części Placu Defilad, mającej pełnić funkcję nowej "agory miejskiej" (pod roboczą nazwą "Plac Centralny"; link do materiałów konkursowych). Założenia konkursu dopuszczały... sprzeczność z MPZP i jego ew. zmianę (np. co do pozostawienia dawnej Trybuny Honorowej). Dokument z historią placu i założeniami konkursu.- 6 listopada 2017 - na konkurs zgłoszono 42 prace. Jury przyznało 5 równorzędnych nagród (link do prac; wizki bezpośrednio na Forum, w dużej rozdzielczości - post 13201 i kilka następnych). 5 finalistów otrzymało zaproszenie do dalszych negocjacji.

Kompletne plansze WSZYSTKICH pozostałych, nienagrodzonych prac (wraz z moim autorskim komentarzem) - od tej strony Forum. Spis prac wraz z miniaturkami - w tym poście.

- 7 grudnia 2017 - ogłoszenie wyników cyklu konsultacji, w których badano opinie mieszkańców na temat finałowych prac (raport z konsultacji).

Raport z konsultacji i uwagi sądu konkursowego miały być podstawą dla piątki finalistów do ew. modyfikacji swoich prac. Po przedstawieniu ostatecznej wersji finałowych prac (które nie zostały pokazane opinii publicznej) jury miało wybrać zwycięzcę w trybie negocjacji bez ogłoszenia. Dopiero w listopadzie 2018 ogłoszono, że konkurs ostatecznie wygrała pracownia A-A Collective. Ze zwycięzcą zostanie podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej, materiałów przetargowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji.

Pierwotnie wybór zwycięzcy miał nastąpił w pierwszym kwartale 2018 roku. Uzyskanie pozwolenie na budowę Placu Miasto planowało wówczas w połowie 2018, razem z pozwoleniem na budowę parkingu podziemnego i od razu zamierzało ogłosić przetarg budowlany - obie inwestycje ma prowadzić jeden wykonawca. Po wielomiesięcznym opóźnieniu w rozstrzygnięciu konkursu, trudno ocenić harmonogram dalszych działań. W obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki zaplanowano na lata 2021-2022.


4) Kanał zbiorczy i parking podziemny pod Placem Centralnym
- te dwie inwestycje ma prowadzić Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (link do zadania)

Budowa kanału zbiorczego (link do strony SZRM) ma służyć uwolnienie terenów wokół Pałacu Kultury od sieci i instalacji, co jest NIEZBĘDNE dla realizacji jakichkolwiek z planowanych inwestycji. Kanał będzie składał się z dwóch równoległych tuneli, w których będą układane kable elektroenergetyczne i teletechniczne (kanał suchy) oraz sieć wodociągowo-ciepłownicza (kanał mokry), w postaci żelbetowej rynny przykrytej płytą stropową w otwartym wykopie, o długości ok. 851 m. Inwestor posiada już projekt wykonawczy. Ogłoszony we wrześniu 2018 roku przetarg na budowę został unieważniony z powodu przekroczenia kosztorysu inwestorskiego. Wówczas rozpoczęcie robót planowano na przełomie roku 2018 i 2019, a termin zakończenia realizacji - do końca listopada 2020 roku. Koszt robót szacowano na 38 mln zł.

Natomiast parking podziemny ma zastąpić obecnie działający płatny parking publiczny wokół Pałacu Kultury. Ma mieścić 500-700 samochodów i liczyć 3 kondygnacje podziemne. Na kondygnacji -1 przechodzić będzie podziemna ulica równoległa do Marszałkowskiej, stanowiąca dojazd do parkingu, a także do Muzeum i Teatru.

Historia:
- 8 stycznia 2016 - roku SZRM podpisał umowę z konsorcjum firm: SAFEGE S.A.S. – lider konsorcjum i Schuessler – Plan Inżynierzy Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej i uzyskanie niezbędnych decyzji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (ogłoszenie o przetargu), wartość zamówienia - 8,2 mln zł). Dokumentacja projektowa dla kanału zbiorczego miała powstać do grudnia 2016, a dla parkingu podziemnego i placu miejskiego - do czerwca 2017. Nadzór autorski na budową kanału projektant miał pełnić do połowy grudnia 2019 r., a nad budową parkingu - do połowy grudnia 2020 r.
- 8 września 2018 - ogłoszenie przetargu na wykonanie kanału zbiorczego (link do ogłoszenia). Przetarg został unieważniony, ponieważ jedyna oferta (ok. 90 mln zł) znacząco przekroczyła kosztorys inwestorski (ok. 39 mln zł).

Pierwotnie planowano uzyskanie PnB dla "Placu Centralnego" i parkingu podziemnego pod nim w poł. 2018 i niezwłoczne ogłoszenie jednego przetargu budowlanego. Budowę kanału zbiorczego planowano zakończyć poł. grudnia 2019, a parking podziemny - w poł. grudnia 2020


5) Nowy układ drogowy (drogi, przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe)
- inwestycje drogowe ma realizować Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych. Teren obsługiwać będą przede wszystkim dwie nowe drogi publiczne:

- ul. Projektowana 5 KD-L na odcinku Emilii Plater-Marszałkowska (między Pałacem Kultury i Parkiem Świętokrzyskim) i 8 KD-L ("ślimak", czyli wjazd do parkingu podziemnego) inwestycja na stronie ZMID - prawdopodobnie trwa uzyskiwanie zgody na realizację inwestycji drogowej. Ma to być droga publiczna, zapewniająca obsługę komunikacyjną projektowanych gmachów po północnej stronie Placu Defilad. Ponadto "ślimak" prowadził będzie rampą do podziemnej drogi, biegnącej równolegle do Marszałkowskiej, wzdłuż podziemnego parkingu.

Problem jest przejęcie zreprywatyzowanej działki (patrz punkt 2.), przez którą zgodnie z przyjętym MPZP musi przebiegać droga. Miasto wystąpiło o ZRID w kwietniu 2016 i uzyskało je w czerwcu 2016, z rygorem natychmiastowej wykonalności. Właściciel działki odwołał się do wojewody, który na początku listopada 2016 odesłał ZRID do ponownego rozpatrzenia.

Uzyskanie zgody na realizację odcinka Marszałkowska-Muzeum opóźniało wydanie PnB dla Muzeum i Teatru, ponieważ to przez ten odcinek zapewniony będzie dostęp Teatru do drogi publicznej. Ostatecznie przetarg na budowę Muzeum ogłoszono osobno, w związku z czym brak własności spornej działki blokuje obecnie "jedynie" budowę Teatru...- ul. Projektowana 6 KD-L na odcinku Emilii Plater-Marszałkowska (na południe od Pałacu Kultury) - ta jednojezdniowa ulica, z chodnikami po obu stronach, ma zapewnić obsługę komunikacyjną zabudowy planowanej między Pałacem Kultury, a pieszym pasażem na osi ulicy Widok. Nowa ulica będzie krzyżować się z Marszałkowską tylko poprzez prawoskręty, ze względu na planowane nieopodal przejście dla pieszych w osi ulicy Widok.

19.10.2017 r. ogłoszono przetarg na opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji niezbędnych dla realizacji zadania inwestycyjnego (link do ogłoszenia). 27.11.2018 r. zawarto umowę z firmą "JPPC Polska" Sp. z o.o., na kwotę ok. 273 tys. zł (termin zakończenia - 27.11.2019 r.). Po trwającym około roku projektowaniu, kolejny rok zajmie budowa.- przejścia naziemne przy Rondzie Dmowskiego - częścią zmian układu komunikacyjnego jest wytyczenie przejść naziemnych w sąsiedztwie Ronda Dmowskiego. W odległych planach Miasta jest być może likwidacja samego ronda. Obecnie jedyne konkretne informacje dotyczą planów wytyczenia przejść "zastępczych" (na osi ulic Widok, Poznańska, Nowogrodzka oraz Parkingowa). Projektowanie przejść ma się zakończyć w poł. 2019 r.

Historia:
- 1969 - zastąpienie skrzyżowania Alei Jerozolimskich i Marszałkowskiej rondem
- 2016 - Miasto zleciło pracowni Dawos przygotowanie koncepcji komunikacyjno-architektonicznej przebudowy Marszałkowskiej pod kątem poprawy ruchu pieszego w centrum miasta
- grudzień 2016 - pracownia Dawos przedstawiła trzy warianty zmian (dostępne tutaj). Wszystkie koncepcje zakładały zwężenie przekroju ulicy do czterech pasów (w układzie 2x2), poszerzenie chodników oraz nowe nasadzenia przyuliczne, a w sąsiedztwie planowanego Placu Centralnego - lokalizację nowego przystanku tramwajowego wraz z naziemnym przejściem dla pieszych na wylocie ul. Złotej oraz przede wszystkim zastąpienie Ronda Dmowskiego skrzyżowaniem. Miasto wybrało najbardziej zachowawczy wariant (numer 1), bez konieczności przebudowy całego układu torów tramwajowych.

- marzec 2017 - przetarg na koncepcję przebudowy skrzyżowania Marszałkowskiej i Al. Jerozolimskich
- listopad 2017 - przygotowanie przez firmę Idom koncepcji zmian w sąsiedztwie Ronda Dmowskiego (koszt 200 tys. zł) - wykonanie czterech przejść dla pieszych na osi ulic: Widok, Poznańska, Parkingowa i Nowogrodzka, z dostępem do peronów tramwajowych jako tymczasowego rozwiązania, do czasu likwidacji samego ronda
- maj 2018 - przetarg na projekt wykonawczy przejść oraz symulację ruchu, który wygrywa firmę Polska Inżynieria (koszt 350 tys. zł)
- poł. 2019 - termin wykonania projektu wykonawczego
- jesień 2019-pocz. 2020 - realizacja przejść- ścieżka rowerowa wzdłuż Marszałkowskiej - w listopadzie 2018 ZDM ogłosił przetarg na pracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu z budżetu partycypacyjnego „Marszałkowską na Rowerze” (wybranego jeszcze w 2015...). Dokumentacja powinna być gotowa przed końcem 2019 r., a inwestycja zrealizowana w 2020 r.

Dwukierunkowa ścieżka ma powstać na odcinku od ul. Świętokrzyskiej do Ronda Dmowskiego, po stronie palcu Defilad. Powstanie częściowo kosztem zwężonej jezdni (na której jednak pozostaną trzy pasy ruchu...). Wówczas jedynym "bokiem" omawianego terenu, pozbawionym DDR, będzie odcinek Alei Jerozolimskich...

- "Zazieleńmy Marszałkowską" - planowane zmiany na Marszałkowskiej są częścią ogólnomiejskiego projektu "Zielone ulice", obejmującego kilkadziesiąt ulic w całej Warszawie. Projekt koordynuje Zarząd Zieleni i zakłada on przygotowanie koncepcji zmian oblicza największych stołecznych arterii (w pasie drogowym oraz przylegających do niego terenów). Ma to być proces wieloetapowy, zakładający zarówno nowe nasadzenia już w najbliższym czasie, jak i stopniową, kompleksową przebudowę niektórych ulic w dalszej perspektywie. Przygotowywana koncepcje ma przedstawiać od razu stan docelowy.

W przypadku Marszałkowskiej projekt obejmuje całą ulicę, razem z placem Unii Lubelskiej i placem Bankowym (acz bez placu Konstytucji). Aktualna, nieostateczna koncepcja zmian (autorstwa RS Architekura Krajobrazu) - dostępna tutaj. Po drugim etapie konsultacji trwa przygotowywanie ostatecznej koncepcji.Historia:
- 2017 - projekt "Zielona Marszałkowska", zgłoszony w ramach Budżetu Obywatelskiego, nie zostaje wybrany w głosowaniu
- czerwiec 2017 - ogłoszenie przetargu w ramach projektu "Zielone ulice", obejmującego ulice Ochoty, Śródmieścia, Ursusa (część C), w tym Marszałkowską (część nr 12), ogłoszenie o zamówieniu
- luty 2018 - w ramach projektu "Zazieleńmy ulice" Miasto przeprowadziło pierwszy etap konsultacji z mieszkańcami
- kwiecień 2018 - prezentacja koncepcji zmian i jej konsultacje. Publikacja ostatecznej wersji koncepcji zapowiadana była najpierw na czerwiec, a następnie na wrzesień 2018.

6) nowy pawilon "Emilia" w Parku Świętokrzyskim i zagospodarowanie parku
(wątek na Forum)
- na północ od Pałacu Kultury, w jego osi, ma zostać odbudowany (a właściwie zbudowany na nowo) dawny modernistycznego pawilon handlowy "Emilia" (zbudowany 1966-69 przy ul. Emilii Plater 51, rozebrany w 2017). Trwa tworzenie projektu budowlanego przez pracownię BBGK architekci. Przetarg na budowę i jej rozpoczęcie planowane jest na rok 2019, budowa ma się zakończyć w 2020.

Obiekt ma pełnić funkcję "ogrodu zimowego" (oranżerii). Na parterze przewidziano kawiarnię, na piętrze – "ogród z zaułkami do spotkań i rekreacji", a w podziemiu pomieszczenia ekspozycyjne, warsztatowe i salę konferencyjną na 500 osób (wychodzącą poza obrys pawilonu w stronę Pałacu Kultury, poziom -1 będzie pełnić funkcję jej foyer; część podziemna będzie też pełnić rolę zaplecza sportowego dla boiska i lodowiska przy Pałacu Młodzieży).

Historia:
- luty 2016 - pojawia się informacja, że Miasto negocjuje z firmą Griffin, właścicielem przewidzianego do rozbiórki pod budowę wieżowca pawilonu "Emilia" (byłej siedziby MSN) jego przeniesienie. Pomysłodawcą miał być stołeczny konserwator zabytków, Michał Krasucki (aczkolwiek na Forum taki pomysł został opisany już co najmniej we wrześniu 2012 ;))
- 6 lipca 2016 - Miasto podpisało porozumienie z Griffinem. Strony pokryją po połowie koszt rozbiórki i odbudowy (za ok. 20 mln zł, potem suma urosła do 25 mln zł) pawilonu w Parku Świętokrzyskim, przed Pałacem Młodzieży. Do zachowania przewidziano przede wszystkim charakterystyczny, żelbetowy dach, schody, płytki podłogowe, itp. Odbudowę w nowej lokalizacji zapowiadano wówczas na lata 2017-18.
- I kwartał 2017 - zakończenie rozbiórki budynku. Od tamtego czasu pocięte fragmenty dachu pawilonu oraz schody (które mają być najpierw poddane konserwacji) są przechowywane pod tymczasowym zadaszeniem na działce przy ulicy Towarowej 22.
- grudzień 2017 - prezentacja przez pracownie BBGK Architekci projektu koncepcyjnego. Budowę planowano wówczas zakończyć w 2019.
- październik 2018 - Miasto decyduje się rozszerzyć inwestycję o budowę podziemnej sali na 500 osób, co znowu opóźnia termin realizacji- skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej - teren w sąsiedztwie Pawilonu Warszawa ma zostać zagospodarowany na cele rekreacyjne, z podziałem na kilka stref. Znajdą się tam m.in.: ścianka do wspinaczki, miejsce do jazdy na rowerach i deskorolkach, małe, okrągłe boiska do gry w piłkę, miejsce dla siatkarzy, gry w badmintona, stoły do ping-ponga oraz altanka do gier w planszówki. W listopadzie 2018 ogłoszono przetarg na budowę, projekt ma zostać zrealizowany do 31 lipca 2019.Historia:
- 2010 - Forum Rozwoju Warszawy i Polska Młodych ogłaszają pomysł umieszczenia u zbiegu ulic Zielnej, Królewskiej i Marszałkowskiej, w miejscu po dawnych pawilonach, tymczasowego skweru sportów miejskich, jako "Stadionu Siedmiolecia" (na 7 lat, do czasu rozpoczęcia docelowej zabudowy terenu) - ze strefą tańca, kinem plenerowym, miejscem dla deskorolkarzy.- 2015 - projekt wygrywa głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego, zgłoszony przez Grzegorza Walkiewicza. Jednak nie udaje się zrealizować go przy ul. Zielnej ze względu na roszczenia do działek.
- marzec 2018 - Miasto deklaruje chęć "wykorzystania pomysłu", ale w innej lokalizacji - przy ul. Marszałkowskiej, w sąsiedztwie Pawilonu Warszawa. Ta lokalizacja... też jest tymczasowa, docelowo bowiem obiekt ma się znaleźć w sąsiedztwie nowego pawilonu Emilia.

Park Świętokrzyski
- własną koncepcję modernizacji parku przygotowało swego czasu Forum Rozwoju Warszawy - http://frw.fc.pl/plac_defilad/Park.htm
- 2010 - przyjęty plan zagospodarowania przewiduje rozszerzenie obszaru parku do Marszałkowskiej, niemal do wysokości ul. Sienkiewicza. Nowy obszar parku ma niejako stanowić "zieloną część" Muzeum, jego dodatkową, zieloną przestrzeń pod gołym niebem.
- luty 2018 - Miasto zapowiada chęć remontu Parku Świętokrzyskiego - odnowienie alejki i poprawienie oświetlenia. Brak konkretnych terminów. Projekt ma blokować opór Zarządu Pałacu Kultury przed oddaniem kontroli nad otaczającym Pałac terenem...


7) Tzw. "aorta centralna" (Pasaż Wisławy Szymborskiej)
- Miasto postanowiło zagospodarować na nowo teren na ograniczony ulicami E. Plater, Marszałkowską, Al. Jerozolimskimi oraz projektowaną drogą na południe od Pałacu Kultury. Prace mają obejmować m.in. remont całej nawierzchni i nowe zaaranżowanie zieleni. Przewidywany koszt inwestycji to co najmniej 5 mln zł. Według oficjalnych deklaracji, ma to być tylko tymczasowe zagospodarowanie, do czasu rozpoczęcia prac przy docelowej zabudowie... (a właściwie - już w momencie przebudowy Dworca Śródmieście, jeśli w tym celu zostanie rozebrany strop tunelu).

Ogłoszony w 2018 konkurs wygrała pracowania Pniewski Architekci (link do wizualizacji projektu).

Jesienią 2018 wykonano pierwszy etap prac, polegający na realizacji wybranego w Budżecie Partycypacyjnym projektu "Morze róż na Placu Defilad" (3 tysiące róż okrywowych) oraz nasadzenia prawie 13 tysięcy kwiatów w kolorach białym i czerwonym – czerwonych i białych wrzosów, chryzantem oraz mrozów. Pozostałe prace mają zakończyć się do końca października 2019. Projekt obejmuje także poszerzenie schodów prowadzących na „patelnię” i dobudowanie obok niej rampy, z której będą mogli korzystać rowerzyści czy osoby na wózkach.Teren "Aorty", widoczne pierwsze nasadzenia w formie wstęgi (zdjęcie Zarząd Zieleni):Historia:
- koniec stycznia 2018 - radny śródmiejski, Jan S., ogłasza publiczne całkowicie populistyczny projekt "Parku Centralnego", zakładający wstrzymanie wszystkich inwestycji i zamienienie całego otoczenia Pałacu Kultury... w dżunglę. Cały pomysł opierał się na jednej grafice żartobliwego projektu, opublikowanego we wrześniu 2017 w ramach konkursu Futuwawa. Praca Patrycji Stołtny i Michała Sapko nie została nawet nagrodzona w konkursie. Choć kompletnie nierealistyczny, pomysł zdobywa ogromną popularność w mediach społecznościowych, wśród osób pozbawionych podstawowej wiedzy urbanistycznej.

- 16 lutego 2018 - ogłoszenie przez Zarząd Zieleni, w trakcie właściwie trwającej już w pełni kampanii wyborczej, konkursu na projekt zagospodarowania terenu (link do konkursu)

- 30.04.2018 - ogłoszenie wyników. Na konkurs wpłynęło 18 prac. Zwyciężył projekt pracowni Pniewski Architekci. Zakładał on m.in. otoczenie terenu lustrzanym, pełnym ogrodzeniem, tworzącym "zamknięty, magiczny ogród". Jury jednak... zaleciło rezygnację z tego rozwiązania, które było naczelną ideą pracy. :nuts: Pełne wyniki konkursu w linku (wszystkie nadesłane prace).

- 30.08.2018 - z okazji Roku Kobiet Rada Miasta nadała terenowi nazwę "Pasażu Wisławy Szymborskiej"


8) Dworzec Śródmieście i remont linii średnicowej, wraz z łącznikiem do stacji Metro Centrum
(wątek na Forum)
- w ramach wielkiego projektu modernizacji linii średnicowej od Dworca Zachodniego do Wschodniego PKP planuje również remont i przebudowę odcinka w rejonie Placu Defilad (biegnącego w przykrytym wykopie). Jej elementem ma być stworzenie tunelu-pieszego pasażu między wschodnim krańcem peronów Dworca Śródmieście, a placem przed stacją Metra Centrum. W ramach remontu powinny zostać wykonane również prace umożliwiające realizację w przyszłości zabudowy w tym miejscu (w innym wypadku konieczne byłoby kolejne zamykanie linii średnicowej...).

Pierwotnie prace zamierzano sfinansować z obecnej perspektywy finansowej UE (którą należy rozliczyć do 2023). Jednak we wrześniu 2018 wiceminister infrastruktury publicznie przyznał, że z powodu opóźnień w obecnej perspektywie możliwe będzie tylko sfinansowanie prac projektowych (konieczne okazało się też zdaniem PKP zbadanie stanu bombardowanego podczas II WŚ stropu tunelu). Oznacza to przesunięcie remontu linii średnicowej (a zatem i przebudowy okolic Dworca Śródmieście) w bliżej nieokreśloną przyszłość...

W ramach remontu PKP zapowiada również budowę podziemnego łącznika między Dworcem Śródmieście i stacją Metro Centrum. W trakcie kampanii przed wyborami samorządowymi, choć teren należy do PKP... realizację tego łącznika jako inwestycji samorządowej wskazywał jako jeden z priorytetów swojego programu komunikacyjnego również Rafał Trzaskowski (szacując koszt na 56 mln zł).

Historia:
- listopad 2016 - przetarg na projekt przebudowy linii średnicowej. Całość prac projektowych ma trwać 25,5 miesięcy. 4 miesiące od czasu podpisania umowy ma zająć opracowanie wstępnej koncepcji, na podstawie której PKP PLK wybierze wariant realizacji inwestycji. Następnie w ciągu dwóch miesięcy wykonawca opracuje koncepcję programowo przestrzenną. Kolejne 4 miesiące zajmie opracowanie projektów budowlanych oraz 6 miesięcy – opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych (link do ogłoszenia).
- 21 kwietnia 2017 - wybrano wykonawcę projektu (spośród ośmiu oferentów), konsorcjum w składzie Torprojekt i pracownia Kuryłowicz & Associates. Prace projektowe za 22,4 mln zł brutto mają potrwać do maja 2019. Zamknięcie linii średnicowej i początek remontu między Warszawą Wschodnią i Zachodnią planowane było na rok 2020. PKP wspomniało wówczas również o planach realizacji zabudowy nad linią średnicową również w tym miejscu.
- 10 stycznia 2018 - podpisanie na Dworcu Centralnym umowy na projekt przebudowy (koncepcje wariantowe miały być opracowane do końca kwietnia 2018, w lipcu 2018 miała nastąpić prezentacja "uszczegółowionych koncepcji" inwestorowi i mieszkańcom, a projekt budowlany miał zostać opracowany do końca 2018. PKP deklarowało wówczas, że "prace będą uwzględniały już podbudowę gruntu pod ewentualne palowanie".

- maj 2019 - planowany koniec prac projektowych nad przebudową linii średnicowej, w tym okolic dworca Warszawa Śródmieście
- 2020-2023 - ostatnia podawana publicznie przez PLK S.A data zamknięcie linii średnicowej i prowadzenia prac remontowych (gdy przetarg na budowę miał być ogłaszany w poł. 2019)


9) Inwestycje na pozostałych obszarach
napotykają problemy spowodowane głównie sytuacją własnością. W wątku opisywano to wielokrotnie, np. w poście nr. 12756.

Olbrzymia działka nr 23/3, między Pałacem a Alejami Jerozolimskimi, jest przedmiotem sporu własnościowego między PKP a UM. Najbliżej porozumienia było w roku 2015, obecnie brak informacji o prowadzonych rozmowach (po ostaniach wyborach parlamentarnych pełnomocnikiem ze strony PKP został opozycyjny radny Piotr Guział, a rozmowy zamarły...).


Działka Tadeusza Kossa (numer ewidencyjny 23/33 i 23/36) - działka o powierzchni ok. 1 300 m2, przedwojenny adres Zielna 26. Stojąca tu kamienica została odbudowana po wojnie przez dziadka p. Kossa. Po odebraniu terenu przez państwo, nieruchomość została włączona w obręb parku Świętokrzyskiego.

- 1993 - T. Koss zaczyna starania o zwrot działki, ukradzionej jego rodzinie przez państwo. Zwraca się do Ministerstwa Gospodarki z wnioskiem o anulowanie decyzji z 1951.
- 1995 - minister przekazuje sprawę prezydentowi Warszawy, aby dokonał zwrotu działki - jednak ten odmówił. T. Koss zaskarżył decyzję prezydenta w Samorządowym Kolegium Odwoławczym, które odsyłało sprawę do prezydenta Warszawy… osiem razy!
- 12 października 1998 - T. Koss złożył skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego o to, że SKO nie rozstrzyga merytorycznie sprawy. NSA nakazał prezydentowi Święcickiemu w ciągu 30 dni zwrócić działkę. Jednak prezydent wydał oświadczenie o zawieszeniu postępowania...
- 1999 - skarga do Trybunału w Strasburgu o nie wydawanie wyroku i łamanie prawa do sądu
- marzec 2006 - Trybunał przyznał rację skarżącemu i zasądził odszkodowanie na kwotę 7 tys. euro

- 10 czerwca 2008 - T. Koss po 15 latach walki odzyskuje działkę. Negocjuje z miastem jej odkupienie, ale strony nie dochodzą do porozumienia
- 2010 - uchwalony MPZP przewiduje na działce zieleń urządzoną, włączając teren w obręb powiększonego parku Świętokrzyskiego (pomimo, że wiele głosów - w tym projekt FRW - wskazywało na konieczność przedłużenia pierzei Marszałkowskiej) i czyniąc teren praktycznie bezwartościowym

- luty 2017 - na podstawie tzw. "lex Szyszko" następuje wycinka prawie wszystkich drzew na działce
- lipiec 2017 - obok dotychczasowych bud handlowych (które stopniowo w ostatnim czasie zajmowały coraz większą część terenu) staje samolot, rosyjski IŁ-14. Ma być przeznaczony przez jednego z najemców na obiekt gastronomiczny.
- luty 2018 - podczas pierwszej próby usunięcie przez nadzór budowlany samolotu wybucha pożar w sąsiadującym z nim pomieszczeniu, służby wstrzymują działania. Następnego dnia samolot zostaje wywieziony.
- wrzesień 2018 - w trakcie trwającej kampanii samorządowej Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wyznaczył termin zastępczego wykonania rozbiórki stojących na działce bud na koszt właściciela terenu. Tuż przed upływem terminu właściciel rozebrał je sam.


Potencjalnie największe szanse na zabudowę byłyby na dwóch działkach po bokach Sali Kongresowej - gdyby wyjaśniono związane z nimi problemy prawne (dotyczące reprywatyzacji). Teoretycznie prawdopodobnie obecnie właścicielami obu działek jest Miasto Warszawa (tzn. jest wpisane jako ich właściciel w księgach wieczystych, choć nie wiadomo, czy wpisy są już prawomocne) i mogłoby wystawić je na sprzedaż...Działka na południe od Sali Kongresowej (o powierzchni 1458 m2), o przedwojennym adresie Chmielna 70, została zwrócona przez Miasto w roku 2012. 22 kwietnia 2016 Gazeta Wyborcza opisała proces zwrotu działki, do którego zdaniem autorów materiału nie powinno w ogóle dojść. Artykuł ten zapoczątkował tzw. pseudo "aferę reprywatyzacyjną" (w sierpniu 2016 w księdze wieczystej na wniosek prokuratury umieszczono ostrzeżenia o niezgodności treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym) i spowodował powołanie nielegalnej tzw. "komisji weryfikacyjnej".

W lipcu 2017 owo bezprawne gremium ogłosiło, że "cofnęło decyzję reprywatyzacyjną" w sprawie działki. Ponadto już w listopadzie 2016 r. Ministerstwo Finansów uznało, że udział jednego z przedwojennych właścicieli, obywatela Danii (2/3) został spłacony na mocy umów międzynarodowych i ta część działki należy do Skarbu Państwa. Osoby, którym zwrócono działkę, odwołały się od tej decyzji, Ministerstwo ją utrzymało.

Dotychczasowi użytkownicy wieczyści zaskarżyli do sądu zarówno decyzję MF jak i decyzję "komisji". W czerwcu 2018 WSA oddali skargę w sprawie decyzji MF, drugą sprawę zawiesił do czasu uprawomocnienia się pierwszego wyroku.

Zarazem już 9 lutego 2017 ci sami użytkownicy wieczyści poinformowali Miasto... o chęci rozwiązania zawartej w 2012 umowy użytkowania wieczystego. Na tej podstawie w marcu 2017 Miasto podpisało jednostronny protokół przejęcia tej działki (wobec nieobecności prawidłowo powiadomionej drugiej strony). Oznacza to, że obecnie posiadaczem terenu jest Miasto.

Działka na północ od Sali Kongresowej (przedwojenny adres Sienna 29) została w 2012 zreprywatyzowana na rzecz Macieja M. W roku 2016 zlecił on pracowni Kuryłowicz & Associates wykonanie wizualizacji 233-metrowego wieżowca (link do wątku na Forum), o powierzchni użytkowej 87,7 tys. m2.

Jednak do rozpoczęcia budowy potrzebny był fragment gruntu, którym dysponowało Miasto (ze względu na zapisy MPZP, określającego minimalną powierzchnię działki). Pomimo wstępnych deklaracji, ostatecznie Miasto odmówiło sprzedaży, tłumacząc się... "normami doświetlenia" (sic!).

W sierpniu 2017 nielegalna tzw. "komisja weryfikacyjna" "uchyliła" decyzję zwrotową i wpisała do księgi wieczystej Miasto Warszawę jako jedynego właściciela nieruchomości. W grudniu 2017 wpis utrzymał w mocy wydział ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa. Natomiast WSA odmówił wstrzymania wykonania decyzji komisji.


C. Krótka historia zagospodarowania terenu po 1989:
- 2 maja 1952 - 22 lipca 1955 - budowa Pałacu Kultury i Nauki wraz z zagospodarowaniem otoczenia i budową pawilonów Dworca Śródmieście
- 29 września 1963 - oddanie do użytku Dworca Warszawa Śródmieście

- 1990 - na Placu Defilad powstaje spontaniczny bazar
- 1991 - przed PKiN otwarto miasteczko cyrkowe Cricoland (działa do 1995)
- 1991-92 - powstają blaszane hale handlowe "Marcpol" i "Universal" (rozebrany po 2002), a w 1999 - "Kupieckie Domy Towarowe" (170 metrów długości, na 700 stoisk), gdzie zostaje "skanalizowany" handel bazarowy z otoczenia Pekinu
- 1992 - rozstrzygnięcie międzynarodowego konkursu na zagospodarowanie Placu Defilad. Wygrywa praca Bartłomieja Biełyszewa i Andrzeja Skopińskiego, w formie pieszego korso otaczającego Pałac Kultury, ze stopniowo rosnącą wysokością zabudowy (od 8 do 22 kondygnacji, z zabudowanym Parkiem Świętokrzyskim i niedużym placem na osi ul. Złotej). W następnych latach autorzy, na zlecenie Miasta, przygotują szereg kolejnych wariantów swojej koncepcji.

Na konkurs napłynęło mnóstwo prac. Większość koncentrowała się na Pałacu Kultury. Planowano albo jego rozbiórkę, albo całkowitą przebudowę. Pierwszą nagrodę zdobył jednak projekt pracowni Andrzeja Skopińskiego i Bartłomieja Biełyszewa, którzy wówczas pracowali w Belgii. Ich praca eksponowała Pałac Kultury, wokół którego wzdłuż kolistego bulwaru powstać miała gęsta zabudowa miejska.

(...) Partery domów miały zająć sklepy, lokale do wynajęcia na usługi, restauracje i kawiarnie. Nie miała to być biurowa monokultura, lecz kawałek żywego, wielofunkcyjnego miasta z domami mieszkalnymi, biurami, teatrami i handlem. Ulice miały być dostępne dla samochodów, ale już parkowanie miało być dozwolone wyłącznie na parkingach podziemnych.

(...) Dyskusja pokonkursowa w kinie przy ul. Foksal przyjęła wówczas charakter frontalnego ataku na jury i autorów zwycięskiego projektu. Tłum był tak duży, że ludzie nie mieścili się w budynku. Autorzy odsądzani byli od czci i wiary zwłaszcza przez zwolenników rozbiórki Pałacu Kultury. Niektórzy krzyczeli. Rozważania na temat rozbiórki przerwał jednak ówczesny burmistrz Śródmieścia Jan Rutkiewicz, który zawyrokował, że na burzenie pałacu zwyczajnie nie ma pieniędzy.

Jerzy S. Majewski, http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,150427,24227232,kto-rzucil-klatwe-na-plac-przed-palacem-kultury-najlepiej-ma.html
- 1995 - wojewoda ostatecznie przekazał teren pl. Defilad dzielnicy Śródmieście

- 1996 - prezentacja na XIX Treinnale w Mediolanie pracy Jacka Damięckiego i Jana Gootsa z 1991 (makieta z gipsu), zakładającej odtworzenie przedwojennej siatki ulic, z zabudową od 25 do 75 metrów. Przewidywała ona ona jakby... ustawienie dawnych kwartałów zabudowy w pionie.- 26 maja 1998 - otwarcie stacji Metra Centrum, przed którą powstaje tzw. Patelnia (pod jej budowę usunięto część straganów)
- październik 1998 - prezydent Marcin Święcickim oraz zwycięzcy konkursu z 1992 Andrzej Skopiński i Bartłomiej Biełyszew prezentują nową wersję zagospodarowania terenu. Zachowane zostaje korso, ale zabudowa średniej wysokości zostaje zastąpiona "koroną wieżowców" (niektóre ponad 200 metrów)- koniec 1999 - prezydent Warszawy, Paweł Piskorski, podejmuje decyzję o likwidacji wciąż działającego na części terenu dzikiego bazaru- 2003 - ostatnia wersja koncepcji B. Biełyszewa i A. Skopińskiego (już z prostokątną siatką ulic, niską zabudową i zachowanym Parkiem Świętokrzyskim; plac na osi ul. Złotej powiększony do rozmiarów "Agory Warszawskiej"), Miasto oficjalnie rezygnuje z koncepcji "korso"- 2006 - zostaje uchwalony pierwszy plan zagospodarowania, tzw. "plan Borowskiego" (od nazwiska ówczesnego Naczelnego Architekta Miasta), z regularną siatką ulic, ale wyłącznie niską zabudową- 2007 - Pałac Kultury w rejestrze zabytków
- styczeń 2008 - Forum Rozwoju Warszawy wystosowuje apel o zmianę planu zagospodarowania i prezentuje założenia swojego projektu- luty 2008 - miasto prezentuje dwa rozważane warianty zagospodarowania terenu - powrót do idei "corso" oraz modyfikację obowiązującego planu przez dodanie wysokiej zabudowy od strony E. Plater- 2009 - rozbiórka hali Marcpolu i KDT (podczas tej drugiej dochodzi do bitwy z zajmującymi halę kupcami)
- 9 listopada 2010 - uchwalenie nowego, obowiązującego MPZP
- 2012 - w czasie Euro2012 działa Strefa Kibica, tłumy mieszkańców spędzają czas na Placu Defilad. Strefę odwiedziło 1,5 mln osób, mecz Polska-Czechy oglądało tu 165 tys. osób.
- 2013 -firma AIG Lincoln oficjalnie rezygnuje z deklarowanej od 2005 chęci zainwestowania na terenie między Al. Jerozolimskimi i Pałacem Kultury (przekonywała jednak, że cały teren musi zostać zagospodarowany przez jeden podmiot; dla inwestora wizualizacje przygotowywała pracownia Bose International). AIG planowało w tym miejscu duży gmach z krytym szkłem pasażem, o historyzującej (postmodernistycznej?) architekturze.- 2014 - start corocznego, letniego projektu "Plac Defilad", finansowanego przez UM, którego gospodarzem jest Teatr Studio. Celem projektu jest aktywizacja przestrzeni placu oraz "zapewnienie mieszkańcom ogólnodostępnej i szerokiej oferty kulturalnej, także rozrywkowej"

- wrzesień 2015 - studenci wydziału architektury szwajcarskiej szkoły wyższej - Szkoły Architektury, Dizajnu i Inżynierii Cywilnej ZHAW w Winterthur - prezentują podczas VII edycji Festiwalu Warszawa w Budowie własny projekt zagospodarowania okolic Pałacu Kultury (wykony jako praca licencjacka w formie makiety). Proponują stworzenie gęstej, pierzejowej, niskiej, ale ekstremalnie gęstej "neokamienicznej" zabudowy w stylu modernistycznym (oraz m.in. zabudowę parku Świętokrzyskiego).- styczeń 2016 - otwarcie przy skrzyżowaniu ul. Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej, w dawnym pawilonie metra, tymczasowego centrum informacyjno-kulturalnego pod nazwą "Pawilon Warszawa"

- wrzesień 2017 - rozstrzygnięcie IV edycji konkursu Futuwawa, nagradzającego najlepsze projekty koncepcyjne "dla Warszawy Przyszłości". Tematem IV edycji było zagospodarowanie Placu Defilad. Nadesłano 46 propozycji, spośród których nagrodzono 7 prac. Wśród nienagrodzonych projektów znajdowała się również praca "Plac Oddechu" Patrycji Stołtny i Michała Sapko (będąca raczej formą intelektualnej prowokacji), która została potem wykorzystana w kampanii samorządowej jako populistyczny projekt "Parku Centralnego". Nagrodzona została również dość sensowna praca "PiK-NiK".

- 9-11.2017 - IX edycja wystawy "Warszawa w budowie", organizowanej przez MSN, pt. "Plac Defilad: krok do przodu", poświęcona m.in. zagospodarowaniu placu Defilad. Oprócz wystawy w Galerii Studio przy Teatrze Studio Wystawa, w ramach Festiwalu zorganizowano szereg wydarzeń w przestrzeni samego placu.

Ponadto na placu umieszczono 8 26-metrowych masztów (Baugespanny), odtwarzających zarys planowanych pierzei nowego, zmniejszonego placu: (zdjęcie BudCud)- listopad 2017 - prezentacja propozycji zagospodarowania terenu wokół Pałacu Kultury, wykonanej przez pracownię PIG dla fundacji Rezurekcja Warszawa. Projekt zakłada odtworzenie przedwojennej siatki ulic i skali zabudowy. Od Al. Jerozolimskich proponuje duże, modernistyczny gmachy, natomiast od Marszałkowskiej przewiduje odtworzenie najcenniejszych przedwojennych kamienic, uzupełnionych współczesnymi plombami. Praca, choć nie spełniała warunków konkursu na projekt Placu Centralnego (zakłada w jego większej części zabudowę), została świadomie zgłoszona do konkursu. Szczegóły plansz i całość wizualizacji - na stronie projektu (link do pliku pdf)- wiosna 2018 - zakończenie budowy kolektora (w zasadzie pierwszej TRWAŁEJ inwestycji na tym terenie od... 1955)

- 2018 - w trakcie kampanii samorządowej temat zagospodarowania placu poruszyły głownie dwa komitety. Komitet WW zaproponował... zatrzymanie wszystkich inwestycji i obsadzenie całego terenu drzewami (choć istnieje tu już niezbyt popularny Park Świętokrzyski), jako tzw. "Park Centralny".

Natomiast Nowoczesna w sierpniu przedstawiła własną propozycja zagospodarowania Placu Defilad, w dwóch wariantach. Obie zakładały głównie niską, ale intensywną zabudowę, zrównoważoną dużą ilością zieleni przyulicznej oraz zielonymi dachami. Postulowano również powołanie pełnomocnika miejskiego ds. zagospodarowania Placu Defilad oraz terenów wokół Pałacu Kultury i Nauki.
 

·
Registered
Joined
·
6,911 Posts
gazeta wyborcza:
Piekna stolica - na wystawie

bart 23-06-2005 , ostatnia aktualizacja 23-06-2005 23:08

Wielki ruch w inwestycjach! Na razie na budowie namiotu przed Palacem Kultury na wystawie "Warszawa przyszlosci"


- Juz klada deski na pl. Defilad. Otwarcie wystawy nastapi 30 czerwca - cieszy sie Michal Borowski, naczelny architekt miasta.

W prowizorycznym obiekcie znajdzie sie miejsce zabaw dla dzieci. Dostana do ulozenia m.in. puzzle z odbudowanymi palacami Saskim i Bruhla (przetarg zorganizowany przez miasto zakonczyl sie niedawno fiaskiem, bedzie drugi).

- Pokazemy, jak sie zmieni Krakowskie Przedmiescie, plac Pilsudskiego, gdzie upamietnimy papieza Jana Pawla II i otoczenie Palacu Kultury - zapowiedzial na wczorajszej konferencji prasowej prezydent Warszawy Lech Kaczynski.

Ujawnil, ze na czolo wsród inwestorów chcacych budowac na pl. Defilad wysforowali sie kupcy z gigantycznej blaszanej hali KDT (kilka miesiecy temu obiecal rychle jej zlikwidowanie). Prezydent patrzy na handlarzy zyczliwie, bo nie chce, by w scislym centrum "z piekielnie drogimi gruntami" wszystko realizowal wielki zagraniczny kapital.

Wine za to, ze do tej pory pl. Defilad wyglada "patologicznie" ratusz obarczyl glównie poprzednie wladze. - Mamy klopoty - roszczenia do gruntów. To prawdziwa droga krzyzowa. A pod ziemia jest gaszcz rur i kabli, w którym trzeba sie rozeznac, zeby nie popelnic bledu - tlumaczyl prezydent.

Sztandarowa inwestycja obecnej ekipy ma byc przeksztalcenie Krakowskiego Przedmiescia w deptak. Realizacja projektu wciaz sie odsuwa w czasie. Ma sie zaczac w tym roku. Watpliwosci zasial jednak prezydent Lech Kaczynski: - Wezsza jezdnia doda jej urody, ale co z ruchem? To trzeba solidnie przedyskutowac z warszawiakami.

"Warszawa przyszlosci" nawiazuje do idei prezydenta miasta Stefana Starzynskiego, który zorganizowal wystawe o tym samym tytule w 1936 r., a dwa lata pózniej kolejna: "Warszawa wczoraj, dzis, jutro".

Trudno uwierzyc, jak wiele udalo sie zrobic w tak krótkim czasie przed wojna. Miasto zaczelo sie wtedy odwracac ku Wisle. Powstaly bulwary nad rzeka, spacerowa aleja na skarpie i pod nia, niezwykle projekty nowych dzielnic, np. im. Marszalka Pilsudskiego ze Swiatynia Opatrznosci Bozej, parków, gmachów, mostów, linii tramwajowych, a nawet metra (dwie linie kolejki podziemnej mialy ruszyc do polowy lat 40.). Wiele z idei Starzynskiego realizujemy do dzis.
 

·
Registered
Joined
·
6,911 Posts
"W Warszawie jest miejsce na rózne formy zabudowy - uwaza Michal Borowski, naczelny architekt miasta. - Rejony od ronda Radoslawa do placu Zawiszy moglyby stac sie warszawskim Manhattanem"

nalezy pochwalic Borowskiego za pewne ustepstwo w sprawie wiezowców :cheers:
tylko dlaczego nie od Emilii Plater????
 

·
Registered
Joined
·
1,369 Posts
no popatrz, to juz wyglada calkiem obiecujaco.
ale kaczyskiemu nie mozna ufac-pewnie jakas jego kampania wyborcza
 

·
Registered
Joined
·
571 Posts
jak zobaczyŁem port praski to dostałem apopleksji. Przecież oni to już planują od 10 lat chyba i ciągle jest to samo i nic z tego nie wyniika. Nie wiem czy Elektrim nadal nie jest właścicielem terenu i zapewne nadal nie ma ochoty nic tam robić. Umieszczenie portu praskiego, pokazuje, że cała wystawa dotyczy raczej spraw "niemożliwych". Jeżeli jednak uchwalą już plan zagospodarowania dot. czy to portu czy placu defilad to mam przynajmniej nadzieję, że następy prezydent nie wywróci wszystkiego do góry nogami, bo juz więcej czasu tracić nie sposób.
 

·
Registered
Joined
·
6,911 Posts
O ile wiem to Port Praski nadal jest wlasnoscia Elektrimu, któremu nie udalo sie sprzedac tego terenu. Ale dyskusja na ten temat powinna odbywac sie w atku poswieconym inwestycjom na Pradze
 

·
Registered
Joined
·
571 Posts
ale teraz dyskutujemy o wystawie i o pokazanych na niej planach i o ich realności, więc nie widzę lepszego miejsca na dyskusję. Tak samo jest z Krakowskim i pl. Defilad.
 

·
Registered
Joined
·
6,911 Posts
ja bym powiedzial nierealnosci...
prezydent przedstawia plany tuz przed spodziewanym przed siebie odejsciem z urzedu. A moze zrobilby jeszcze wystawe ile udalo mu sie zrealizowac:):):)
 

·
Krakus rodowity
Joined
·
5,749 Posts
Bardzo mi się podoba ta wizualka ulicy chmielnej.
Ciekaw jestem jak miałby wyglądać nowy Stadion Olimpijski
 

·
arch & urb
Joined
·
527 Posts
Mikael said:
Bardzo mi się podoba ta wizualka ulicy chmielnej.
Bardzo fajnie że oddtwarzają układ ulic w tym miejscu ale zabudowa powinna by trochę wyższa uważam że 5 kondygnacji to trochę za mało powinno by około 7-9kondygnacji (25-30m). Trochę to prowincjonalnie będzie wyglądac zwłaszca że po drugiej stronie alej Jerozolimskich są potężne kamienice.
 

·
mies fan
Joined
·
5,178 Posts
DocentX said:
- Na sercu leży nam najbardziej ścisłe centrum miasta, czyli otoczenie Pałacu Kultury, plac Piłsudskiego i Krakowskie Przedmieście - podkreśla prezydent Lech Kaczyński. - Pierwszym obiektem, jaki powstanie przy Pałacu, będzie kupiecki dom towarowy z salą widowiskową. Lada dzień wydane zostaną decyzję o warunkach zabudowy.

Czyli zamiast domów handlowych i filharmonii będą KDT, tym razem z salą widowiskową? Jakoś ciężko mi sobie to wyobrazić.
 

·
Registered
Joined
·
571 Posts
tutturu said:
Bardzo fajnie że oddtwarzają układ ulic w tym miejscu ale zabudowa powinna by trochę wyższa uważam że 5 kondygnacji to trochę za mało powinno by około 7-9kondygnacji (25-30m). Trochę to prowincjonalnie będzie wyglądac zwłaszca że po drugiej stronie alej Jerozolimskich są potężne kamienice.
szczerze mówiąc jak popatrzyłem na te wizualizacje do doznałem przyjemnego zaskoczenia. Okazało się, że ktos nawet myslał, no bo:


1. wysokość wizualna od Chmielnej jest określona wedle wysokości przyziemnej części pałacu kultury, widać natomiast, że w planie musi być adnotacja, że ta częśc musi się odróżniać "wizualnie" co nie przekreśla że faktyczna wysokość będzie większa, co widać na wizualizacji, natomiast od strony Alei:

mamy już najwyraźniej wysokość odpowiadającą drugiej stronie ulicy.

Mam nadzieję, że plan mówi własnie o takich sprawach, a nie określa koloru elewacji przy Chmielnej na brązowy, aczkolwiek w inych planach zagospodarowania przyjuje się określenie możliwej palety barw elewacji.
 

·
Registered
Joined
·
571 Posts
anakin said:
ja bym powiedzial nierealnosci...
prezydent przedstawia plany tuz przed spodziewanym przed siebie odejsciem z urzedu. A moze zrobilby jeszcze wystawe ile udalo mu sie zrealizowac:):):)
z pewnością nie poszłoby na nią wiele funduszy, nawet ja mógłbym ze stypendium naukowego w wysokości 300 zeta ufundować te dwie niewielkie lpansze pod tytułem Muzeum Powstania oraz Lifting ulic.
 

·
arch & urb
Joined
·
527 Posts
Szabo said:
mamy już najwyraźniej wysokość odpowiadającą drugiej stronie ulicy.
Ja tu widzę 5 kondygnacji w Polonii jest 7 zakładam że wysokoś pięter będzie taka sam jak w przedwojennym hotelu. Ale myślę że renderek renderkiem a i tak wszystko zweryfikuje rynek. jeżeli inwestor będzie mógł zrobi 7 kond. to tyle zrobi. :)
 

·
Inwestor
Joined
·
2,610 Posts
Ja nic nie piszę , bo wiecie co na ten temat myslę ! Renderów i wizualek to ja mam kilka mega na twardym dysku . Ja nie chce kolejnych , ja chce działania .

Potrzeba dyskusji i konsultacji , tylko ja się pytam , co robiliście przez ostatnie 2 lata ? Dlaczego konsultacje zaczeliście dopiero teraz przed wyborami ?

To , że jest trudno z pl. Defilad to wszyscy wiedzą , tylko po co od 2 lat narodowi mydlić oczy ? Oczywiście , że winne są wszystkie władze W-wy , ale Wy również dołożyliście dużo od siebie , albo inaczej : nie dołożyliście nic !
 

·
The Wealth of Nations
Joined
·
1,916 Posts
No zobaczymy zobaczymy, znając życie to będzie droga przez mękę jak każda inwestycja w Polsce ale może kiedyś coś z tego wyjdzie.
 
1 - 20 of 14679 Posts
Top