SkyscraperCity banner

1 - 20 of 39 Posts

·
Registered
Joined
·
186 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Temat dotyczy zbiorowej komunikacji pasażerskiej w Skarżysku-Kamiennej.
  • Autobusy (komunikacja miejska, podmiejska, międzymiastowa)
  • Kolej
 

·
Registered
Joined
·
186 Posts
Discussion Starter · #2 ·
Jubileusz MKS Skarżysko

Relacja z uroczystości 55 lecia MKS Skarżysko-Kamienna

W sobotę, 5 czerwca 2010 roku w skarżyskim Centrum Bankietowo Biznesowym „Gala”miały miejsce obchody jubileuszu 55-lecia istnienia Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Skarżysku-Kamiennej. Na uroczystość zostali zaproszeni pracownicy spółki oraz goście m.in. Prezydent Miasta, Starosta Skarżyski, parlamentarzyści, radni. W uroczystej gali udział wzięli także delegaci z siostrzanej spółki komunikacji miejskiej ze Starachowic. Prowadzącym jubileusz był Jan Maćkowiak –dyrektor ds. marketingu w MKS Skarżysko. Prezes Zarządu spółki –Jerzy Marek Gajewski podczas wystąpienia wspomniał najważniejsze wydarzenia z historii firmy oraz uhonorował długoletnich i zasłużonych pracowników spółki, wręczając im dyplomy.. Pierwsza część (oficjalna) jubileuszu trwała około 2 godzin. W części drugiej już bez obecności mediów, załoga wraz z zaproszonymi gośćmi mogła powspominać miłe chwile spędzone w spółce. Z okazji 55-lecia istnienia spółki, do sprzedaży zostały wprowadzone specjalne, okolicznościowe bilety.

Historia komunikacji autobusowej w Skarżysku-Kamiennej

Poniżej prezentujemy historię MKS Skarżysko, którą opracował Jan Maćkowiak, dyrektor ds. marketingu w MKS.

1kwietnia 1955 roku, w ramach funkcjonującego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej uruchomiono Zakład Komunikacji Miejskiej. Datę tę należy uznać za początek komunikacji miejskiej w Skarżysku-Kamiennej. W marcu 1955 r. udało się uzyskać przydział czterech autobusów Star 52, które sprowadzono z Sanoka. Pierwsze autobusy wyjechały 1 kwietnia 1955 r. na trzy trasy: linia nr 1 –Towarowa –Oleśnica, linia nr 2 –Dworzec –Kolonia Górna, linia nr 3 –Dworzec –Rejów. Pojawienie się autobusów miejskich wywołało znaczne zainteresowanie mieszkańców naszego miasta. 25 kwietnia 1957 r. Zakład Komunikacji Miejskiej zajął obecną siedzibę przy ul. 1 Maja 103. W lipcu 1958 r. w ZKM uruchomiono własną stację benzynową..

Lata 60 XX wieku to dla przedsiębiorstwa okres dalszego rozwoju.

Kontynuowano zwiększanie liczby autobusów, stopniowo wycofując z taboru pojazdy typu Star 52 na rzecz Sanów, uruchomiono także szereg nowych linii (w tym też podmiejskich). Rok 1967 przyniósł pierwszą poważną zmianę organizacyjną - na podstawie uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Skarżysku-Kamiennej wydzielono ZKM z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, tworząc Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (MPK).
W połowie dekady lat 70 XX wieku nadszedł trudniejszy czas dla przedsiębiorstwa. Ogólnokrajowe problemy w zakresie produkcji autobusów spowodowały ograniczenie dostaw nowego taboru, w wyniku czego trudno było utrzymać ilość kursów na dotychczasowym poziomie. W 1975 r. doszło do kolejnej zmiany organizacyjnej –po wprowadzeniu reformy administracyjnej kraju utworzono Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Kielcach, w którego skład weszło skarżyskie przedsiębiorstwo jako WPKM o/Skarżysko-Kamienna. Struktura ta utrzymała się do końca 1980 roku.

Lata 80 –szczytowy okres w rozwoju firmy.

Początek lat 80 przyniósł kolejne zmiany organizacyjne - Oddział Komunikacji Miejskiej w Skarżysku-Kam. przekształcony został na Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, podległe organizacyjnie Rejonowemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kielcach. Rok później MPK przekazane zostało pod zarząd naczelnika miasta Skarżyska-Kamiennej. W czerwcu 1982 roku na ulice miasta wyjechał pierwszy wielkopojemny Jelcz PR-110. W latach następnych ilość tych autobusów systematycznie rosła, stopniowo wypierając z taboru mniejsze Autosany. Rozwój przedsiębiorstwa trwał mniej więcej do połowy dekady.
Szczytowym okresem rozwoju przedsiębiorstwa był rok 1986, załoga przedsiębiorstwa liczyła wtedy 333 osoby. Na stanie MPK były 94 autobusy, codziennie na trasy wyjeżdżały 63. W tamtym roku skarżyskie autobusy przejechały 4 miliony 748 tysięcy kilometrów przewożąc 24 miliony 854 tysiące statystycznych pasażerów.

Kryzys i okres zmian ustrojowych.

Od roku 1988 widać jednak było wyraźne pogorszenie kondycji przedsiębiorstwa. Olbrzymia inflacja, wzrost cen paliwa i podzespołów znacznie zwiększyły koszty jego funkcjonowania. Istotny problem stanowiły też braki kadrowe - głównie wśród kierowców. Zmiany ustrojowe końca lat 80 stanowiły dla MPK okres próby - przedsiębiorstwo musiało odnaleźć się w nowej rzeczywistości ekonomicznej i poradzić sobie w sytuacji ograniczonego wsparcia państwa. Wdrożono program oszczędnościowy. Szybko rosnące bezrobocie, upadek wielu państwowych przedsiębiorstw, wielokrotne zwiększenie się liczby samochodów osobowych –to główne czynniki, które w tamtym czasie wpłynęły na znaczny spadek ilości pasażerów. Sytuację dodatkowo utrudniała konkurencja ze strony skarżyskiego oraz starachowickiego PKS, a także prywatnych przewoźników, których działalność rozwinęła się w drugiej połowie dekady.
Mimo trudności, w granicach możliwości finansowych trwała modernizacja i reorganizacja przedsiębiorstwa. Wprawdzie wciąż ograniczano ilość linii i liczbę autobusów, ale starano się rozszerzyć ofertę usług świadczonych na zewnątrz. Jedną z ważniejszych zmian dokonanych w latach 90 było przekształcenie MPK w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku-Kamiennej Sp. z o.o. 21 maja 1997 r. spółka została wpisana do rejestru handlowego i w tej formie prawnej przedsiębiorstwo funkcjonuje do dziś.

MKS dziś.

Obecnie podejmujemy wysiłek, by skutecznie dostosować się do oczekiwań pasażerów i zmieniającej się rzeczywistości. Zgodnie z przyjętą w 2008 roku zmianą strategii rozwoju Miasta Skarżyska –Kamiennej na lata 2007 –2020 Miasto Skarżysko –Kamienna za priorytetowe uznaje zapewnienie wysokich standardów miejskiej komunikacji publicznej, a wiodącą przy realizacji tych celów ma być Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku –Kamiennej Sp. z o. o., stanowiąca trzon komunikacji miejskiej.
We wrześniu 2008 roku po raz pierwszy od 7 lat zakupiliśmy nowe autobusy –3 Jelcze Libero i 2 Soliny. Są to pojazdy klasy mini, niskopodłogowe, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych i przyjazne dla środowiska. Ich istotną zaletą jest niskie zużycie paliwa. W tym samym roku wprowadziliśmy po raz pierwszy jednolite żółto - czarne barwy autobusów, które szybko zyskały aprobatę mieszkańców miasta.
Na stanie spółki jest 40 autobusów, codziennie na trasy wyjeżdżają 33 z nich. W 2009 roku skarżyskie autobusy przejechały 1 milion 697 tysięcy kilometrów przewożąc 3 miliony 169 tysięcy pasażerów kupujących bilety. Aktualnie na terenie miasta i ościennych gmin funkcjonują 24 regularne linie autobusowe. Autobusy MKS wykonują na nich 441 kursów dziennie, przejeżdżając 4650 kilometrów.
Aby ułatwić pasażerom zakup biletów w 2009 roku we wszystkich autobusach zainstalowaliśmy kasy fiskalne. Na przystankach umieszczono nowe, przejrzyste, kolorowe i trwałe rozkłady jazdy zawierające dodatkowe informacje o usługach MKS i informacje o zawartej umowie z Krajowym Rejestrem Długów. Wyremontowano po wielu latach prawie wszystkie obiekty spółki: stację paliw, na której zamontowano nowe dystrybutory paliwa, stację diagnostyczną, warsztaty, zakupiono urządzenia niezbędne dla potrzeb zaplecza technicznego.

Zakres usług.

Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest organizowanie oraz wykonywanie komunikacji zbiorowej na terenie Skarżyska –Kamiennej i gmin powiatu skarżyskiego: Suchedniowa, Skarżyska Kościelnego, Bliżyna i Łącznej. Ponadto spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
- sprzedaży detalicznej paliwa,
- napraw pojazdów samochodowych,
- serwisu ogumienia,
- stacji kontroli pojazdów,
- wynajmu autobusów,
- badań psychologicznych kierowców.

W warsztatach zaplecza technicznego każdego roku wykonujemy remonty generalne 3 do 4 wyeksploatowanych autobusów, przywracając im sprawność techniczną i estetyczny wygląd. Już w miesiącu czerwcu 2010 na naszej stronie internetowej WWW.mks.skarzysko.pl pojawi się interaktywna mapa, która będzie stanowić kompletną informację o przebiegu linii komunikacyjnych i rozkładzie jazdy. Silną stroną spółki jest doświadczona załoga o sprawdzonych kwalifikacjach. Aktualne zatrudnienie pracowników ogółem –124 osoby, w tym:
- kierowcy autobusów –55 osób,
- mechanicy –32 osoby,
- pracownicy obsługi –6 osób,
- dyspozytorzy –6 osób,
- kontrolerzy ruchu –4 osoby,
- pracownicy na stanowiskach nierobotniczych –21 osób.
Pracownicy z ponad 30 letnim stażem –33 osoby,
Pracownicy ze stażem od 20 do 30 lat pracy –40 osób,
Pracownicy ze stażem od 10 do 19 lat pracy –22 osoby.
źródło: infobus.pl
 

·
Registered
Joined
·
186 Posts
Discussion Starter · #4 · (Edited)
Komunikacja miejska

Kilka historycznych fotek - autobusów komunikacji miejskiej, które otrzymałem z MKS-u na potrzeby artykułu, a które się w nim nie znalazły.

Star 52 - przed dworcem PKP w Skarżysku


Autobusy Jelcz - zajezdnia MKS (wtedy MPK)


Autobusy San


Autobusy San


Autobusy San


Autobusy San


źródło: Kronika MKS-u
 

·
Registered
Joined
·
186 Posts
Discussion Starter · #6 · (Edited)
Komunikacja miejska

Kolejna seria historycznych fotografii, przedstawiających komunikację miejską w Skarżysku kilkadziesiąt lat temu:

Autobus MAN - rok 1956


Autobus Star 52


Autobus San - rok 1962, linia nr 11 - na końcowym przystanku w Ostojowie


Autobus San - rok 1962, pierwszy autobus linii nr1 na ulicy Norwida


Autobus San


Autobusy San


Autobus Jelcz PR 110 D - rok 1998, nad zalewem Rejów


źródło: Kronika MKS-u
 

·
Registered
Joined
·
186 Posts
Discussion Starter · #7 · (Edited)
Fotorelacja z dawnej bazy PKS Skarżysko.

Krótka historia
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Skarżysku-Kamiennej, powstałe w 1952 roku było przedsiębiorstwem prężnie rozwijającym się. Posiadali własną stację paliw, myjnię, sklep motoryzacyjny. PKS w Skarżysku prowadził także obsługę towarową oraz szkolił młodych kierowców. Przez dość długi okres czasu autobusy PKS Skarżysko obsługiwały komunikację podmiejską oraz międzymiastową na terenie Starachowic, które nie miały własnego PKS-u a jedynie oddział terenowy PKS Skarżysko - później oddział ten został wydzielony ze skarżyskiego PKS-u i tak powstał do dziś istniejący PKS Starachowice.

Zmiany ustrojowe
Lata 90 to okres trudny dla wszystkich PKS-ów w kraju - w tym i skarżyskiego. Firma lepiej/gorzej radziła sobie z nową rzeczywistością czyli wolnym rynkiem przewozów pasażerskich, ale nadal prowadziła różne usługi, nie tylko pasażerskie. Poszerzono usługi o własne biuro podróży, które organizowało wycieczki obsługiwane własnym taborem - wtedy był to nowo zakupiony (fabrycznie nowy) Autosan Lider.

Prywatyzacja
W 2003 roku ówczesny Wojewoda świętokrzyski podjął decyzję o prywatyzacji skarżyskiego PKS-u i sprzedał udziały przedsiębiorstwa firmie Iwopol Sp. z o.o. Firma zobowiązała się dokapitalizować PKS kwotą 1,5 mln złotych w ciągu 3 lat. Iwopol nie wywiązał się z obietnic i nie dołożył prawie nic (ok 500 tys zł). Dodatkowo spółka Iwopol miała swoje problemy jako udziałowiec w rafinerii Jasło, z której to komornik wszedł na konto spółki PKS-Iwopol. Później było już tylko gorzej: niewypłacane na czas pensje, zajęcie przez komornika autobusów, likwidacja znacznej ilości kursów, brak ciągłości w komunikacji międzymiastowej, likwidacja biura podróży, stacji paliw, sklepu motoryzacyjnego itp...

Upadek
Na początku 2007 roku władze spółki PKS-Iwopol podjęli decyzję o jej likwidacji, co na początku nie było możliwe ze względu na niewypłacalność spółki i brak możliwości spłaty zobowiązań. W końcu firmie udało się ogłosić upadłość, do spółki wszedł syndyk i zaczął wyprzedawać majątek przedsiębiorstwa. Część taboru oraz kilkunastu pracowników przejęła spółka-córka skarżyskiego PKS-u - PKS Starachowice, który to zobowiązał się do utrzymania istniejących kursów po upadłym PKS-ie Skarżysko.

Dzisiaj
Obecnie, dawna baza PKS stoi opustoszała. Na jej terenie nie jest prowadzona żadna działalność. Część biurowca została odremontowana jeszcze za czasów działalności PKS Skarżysko i jest obecnie zamieszkiwana przez lokatorów.
Pomocnicze artykuły echodnia: LINK1 LINK2 LINK3 LINK4 

·
Registered
Joined
·
391 Posts
Mamy "nowe" autobusy. Przyjechały do nas z Suwałk.

MAN-y niedługo trafią do Skarżyska-Kamiennej

W związku z wyprzedażą starych pojazdów jaka została ogłoszona 17 grudnia 2011 r. MAN-y NL 222 # 125, #126, #127, #128, Gräf & Stift NL202 M11#124 oraz najprawdopodobniej Solaris Urbino 12 I #108 trafią wkrótce do nowego właściciela. Nowym właścicielem zostanie firma transportowa MKS Skarżysko-Kamienna. Docelowo wszystkie pojazdy zakupione w PGK Suwałki mają zastąpić Jelcze M11, które z czasem będą przechodziły do kasacji. Pojazdy te są do 7 sierpnia na testach. Jeżeli przejdą pomyślnie wszystkie testy MKS-u, a jak dowiedzieliśmy się raczej przejdą, to będą obsługiwać tamtejsze linie komunikacji miejskiej.

Fotki MAN-a NL222#128 oraz Gräf & Stift NL202 M11#124 dzięki uprzejmości Pawła K. ze Skarżyska-Kamiennej.http://www.epgk.artefico.net/aktualnoci/210-man-y-niedugo-trafi-do-skaryska-kamienego.html

P.S. Umieściłem zdjęcia zrobione tylko na naszych ulicach. No i poprawiłem pisownię nazwy naszego miasta. :)
 

·
Prawilnie kuhwa !
Joined
·
11,108 Posts
Trochę spóźniona "odnowa" taboru, ale zawsze coś. A co to za U10 mają się podobno pojawić w przyszłym roku ;) ?
 

·
Registered
Joined
·
391 Posts
^^
Mnie nie pytaj. Nie jestem biegły w temacie. Ot, wrzucam na forum, co znajdę w sieci. Ale jeśli miałbym się domyślać, to pewnie jakieś używane. :)

Przeglądając dziś forum MKS Skarżysko http://mks-skarzysko.phorum.pl/ znalazłem ciekawy link, na którym są zdjęcia DABów, pochodzących z Danii, które jeździły kiedyś u nas.
Na fotkach zdjęcia poszczególnych egzemplarzy zrobione najpierw w Danii, a później na naszych ulicach.

http://www.danskebusser.dk/bus/vognlister/vis_vognliste_ejer.php?ID=2230
Dla przykładu:
A tak skończyły.

Foto: www.auto-zlom.eu
 

·
Registered
Joined
·
388 Posts
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż wiat przystankowych przy ul. Niepodległości w Skarżysku - Kamiennej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wiat przystankowych tj.: a. Wiaty szklone - trzymodułowe - 4 szt. pełne; b. Wiaty szkolne trzymodułowe - 2 szt. połówkowe c. Słupki przystankowe - 6 szt. wraz z przywróceniem do stanu pierwotnego nawierzchni (chodników) uszkodzonych w związku z montażem . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. 5 i 6..
źródło:www.uzp.gov.pl
 

·
<>
Joined
·
184 Posts
Trudno.
Dziękuję za link. :cheers: Widzę, że już zaczęli malować w Nasze barwy świeżo zakupione pojazdy. :banana:
 

·
Registered
Joined
·
186 Posts
Discussion Starter · #15 · (Edited)
Koleje Mazowieckie przywracają bezpośrednie połączenie Skarżysko-Kamienna <-> Warszawa Wschodnia

Od nowego rozkładu jazdy, który wchodzi w życie w najbliższą niedzielę tj. 11 grudnia 2011 roku, zostanie uruchomione nowe połączenie osobowe ze Skarżyska-Kamiennej do Otwocka przez Warszawę Śródmieście (odjazd ze Skarżyska o godzinie 4.24) oraz przywrócone połączenie z Warszawy Wschodniej do Skarżyska-Kamiennej przez Warszawę Centralną (odjazd z Warszawy Wschodniej o godzinie 18:08). Pociąg będzie kursował codziennie, także w niedziele i święta.

To jak w końcu, mamy tego Solarisa Urbino, czy nie?
Nie mamy i prawdopodobnie nie będziemy mieli. W przyszłorocznym budżecie miasta nie ma kwoty przeznaczonej na zakup nowego taboru dla MKS Skarżysko, a samej spółki nie stać na tak kosztowny zakup. Oprócz zakupionych kilku sztuk używanych Man-ów w ciągu najbliższych kilku lat nie należy się spodziewać większych zmian w firmie.
 

·
Registered
Joined
·
143 Posts
piorunus:
wypożyczenie.
Jeśli tak, tak robią z siebie dziadów.

To jest na busie Mercedes-Benz Vario O.815D.

Ile to może kosztować?

~ 90 tys. 100 tys. brutto.

A ile kosztuje wypożyczenie miesięcznie?
 

·
<>
Joined
·
184 Posts


Urząd Miasta dba o bezpieczeństwo

Urząd Miasta ogłosił przetarg na wykonanie monitoringu audio-wizyjnego w autobusach miejskiej komunikacji samochodowej w Skarżysku-Kamiennej. Kamery mają zostać zainstalowane w pięciu autobusach, kursujących na liniach najbardziej zagrożonych.
Kamery mają przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa podróży jak i kultury podróżowania. Zapewnią także bezpieczeństwo kierowcom i kontrolerom biletów autobusowych. Zapis z kamer będzie mógł być wykorzystany jako materiał dowodowy dla Policji i Sądu.
Monitoring wykonywany będzie w ramach programu „Podróżuję bezpiecznie komunikacją miejską” Całkowita jego wartość to 120.000 zł, w tym rządowa dotacja wynosi 100.000 zł, pozostałe 20.000 zł, to wkład własny gminy Skarżysko-Kamienna.
W przyszłości ma powstać kolejny program, który pozwoli pozyskać dofinansowanie na zakup następnych zestawów kamer dla pozostałych autobusów. Planowane jest również pozyskanie pieniędzy by wprowadzić w autobusach bilety elektroniczne dla osób starszych, które są zwolnione z opłat za przejazdy autobusowe.


Źródło: http://tsk24.pl/wydarzenia-miejskie-archiwum/5980-urzd-miasta-dba-o-bezpieczestwo-
 

·
<>
Joined
·
184 Posts


Ruszył monitoring autobusów MKS

Ruszył monitoring autobusów komunikacji miejskiej. W ramach projektu „Podróżuję bezpiecznie komunikacją miejską" realizowanego przez Straż Miejską w Skarżysku-Kamiennej 5 autobusów Miejskiej Komunikacji Samochodowej udało się wyposażyć w kamery, monitory i niezbędne zaplecze techniczne.

Projekt „Podróżuję bezpiecznie komunikacją miejską" realizowany był przy finansowym wsparciu z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej". Całkowita wartość realizowanego programu 120 tys. PLN. W ramach rządowego programu otrzymano dofinansowanie w wysokości 100 tys. PLN, pozostałe 20 tys. PLN to wkład własny Gminy Skarżysko-Kamienna.

Projekt zakładał zebranie opinii i spostrzeżeń od mieszkańców Skarżyska-Kamiennej, którzy korzystają na co dzień z tej formy transportu. Na podstawie uzyskanych danych opracowana została analiza stanu bezpieczeństwa środkach komunikacji miejskiej. Zbadane zostały opinie kierowców i kontrolerów biletów, co pozwoliło ustalić miejsca, czas i charakter najpoważniejszych zagrożeń i patologii z jakimi mogą się spotkać podróżni.

Dzięki pozyskanym środkom pieniężnym z programu organizowane zostały szkolenia dla osób starszych a także dla dzieci i młodzieży, podczas których Policjanci i Strażnicy Miejscy uczyli w jaki sposób ustrzec się m.in. kradzieżom w autobusach i na przystankach. Działania prewencyjne wzmocnione zostały poprzez patrole ponadnormatywne Policji. Patrole ponadnormatywne były organizowane w godzinach wieczorowo-nocnych w weekendy i w dni wolne od pracy.

W ramach programu w 5 autobusach MKS (za 68,9 tys. PLN) zostało zamontowanych kilkanaście kamer, które mają przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa podróży jak i kultury podróżowania. Kamery zapewnią bezpieczeństwo pasażerom, kierowcom i kontrolerom biletów autobusowych, a jednocześnie - w przypadku zaistnienia sytuacji niepożądanych - zapis z kamer będzie mógł być wykorzystany jako materiał dowodowy dla Policji i Sądu (nagrany materiał jest archiwizowany).

Czy kolejne autobusy MKS zostaną wyposażone w kamery? - na razie nie wiadomo. Inicjatywa w tym względzie jest po stronie Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Skarżysku.

Źródło: http://www.skarzysko24.pl/wiadomosci/aktualnosci/10145-ruszyl-monitoring-autobusow-mks.html
 
1 - 20 of 39 Posts
Top