SkyscraperCity Forum banner

?

Światłocień w architekturze

1613 Views 7 Replies 8 Participants Last post by  odyseush
1 - 8 of 8 Posts
:cheers: Na pewno ciekawa interpretacja tematu. No i ogromny plas za Renomę. Ten budynek zachwyca za każdym ujęciem, z każdej strony! Nie ważne, że elewacja składa się tak jakby z tego samego wzorca. Jest zachwycająca. Zachwycająca swą prostotą i do tego to zdjęcie to ukazuje. Świetne. Jednak jeszcze się powstrzymam, bo czekam na kolejne ;)
See less See more
Renoma jest piękna! Kto jej nie kocha? Ahh!
Przepraszam, to nie wątek o Renmie ;)

Co do zdjecia to wydaje się być jakieś nieostre i leci w prawo :)
8/10
9 - porządny minimal
Zgadzam się z przedmówcą co do joty. Szacun mysteryclient, "łamaniec" się przydaje :)
Dobra, przemyślana praca. Miałeś wizję i potrafiłeś wykreować sensowny kadr, trudno jest się do czegokolwiek przyczepić.
Na pierwszy rzut oka interesujące ale już po chwili męczy wzrok, przynajmniej mój . dlatego jedynie 5/10
1 - 8 of 8 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top