SkyscraperCity Forum banner
1 - 3 of 3 Posts

·
Bydgoszcz w budowie
Joined
·
19,159 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Zakładam nowy wątek, ponieważ nie znalazłem odpowiedniego...
Dziś jadąc do Żnina, na jednym przystanku stał autobus na którym pisało PKS S.A. ŻNIN (niestety nie zdążyłem wyciągnąć aparatu). Do tej pory transport autobusowy w Żninie i okolicach obsługiwał PKS Inowrocław, a Żnin od lat (możliwe, że nigdy) nie funkcjonował jako oddzielna firma. Tak, więc nasuwa mi się pytanie: Czy możliwe jest, że powstała nowa firma? Ma może ktoś więcej informacji na ten temat?
 

·
Bydgoszcz w budowie
Joined
·
19,159 Posts
Discussion Starter · #3 ·
Jakbyś dobrze obejrzał tą dobrą ciocię to byś zauważył, że jest to tylko dworzec autobusowy, a większość rozkładu obsługiwana jest przez PKS Inowrocław, ew. Gniezno/Bydgoszcz. A PKS Żnin jako oddzielna firma nie istniał do tej pory- a czy istnieje? Właśnie się próbuję tego dowiedzieć :)
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top