SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 122 Posts

·
Registered
Joined
·
135,021 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Аранђеловац је градско насеље и седиште општине Аранђеловац у Шумадијском округу. Налази се у подножју планина Букуља и Венчац на око 255 m надморске висине, на 76 km од Београда. Према попису из 2002. било је 24309 становника (према попису из 1991. било је 23750 становника).

 
1 - 20 of 122 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top