SkyscraperCity Forum banner
1 - 3 of 3 Posts

·
Registered
Joined
·
4,753 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Evo jedne moje video reportaže.

Vožnja od Banja Luke do Boke Kotorske i nazad.


Imao sam dosta snimaka pa sam dosta toga izbacio i rezao ali mi opet klip traje 14 minuta. :)
 

·
Registered
Joined
·
4,753 Posts
Discussion Starter · #3 ·
Evo jedan video sa planinarske šetnje od Banja Luke do Čelinca (udaljenost oko 20 kilometara). Snimano u februaru ove godine.


Ovo je moj prvi video snimljen sa Kodakovim camcorderom (tada pozajmljenim ZX3 a kasnije sam kupio sebi noviju verziju ZX5). Solidna kamera velicine mobilnog telefona, otporna je na vodu, udarce i padove sa manje visine.
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top