SkyscraperCity banner

1 - 20 of 288 Posts

·
any old place
Joined
·
6,829 Posts
Discussion Starter · #2 ·
Vijest iz februara 2012. godine...

Pripreme za obnovu Kastela - odobrena 2,5 miliona evra iz IPA fondova

Povodom priprema za početak realizacije projekta obnove tvrđave Kastel, u Administrativnoj službi Grada, 07. februara, održana je konferencija za novinare.

Gradonačelnik Banje Luke, Dragoljub Davidović, rekao je da su se stekli uslovi za početak radova na sanaciji tvrđave Kastel. On je dodao da je Kastel dugo vremena bio van nadležnosti Grada Banja Luka, odnosno pod nadležnošću Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog nasljeđa RS.

„Svjesni smo da je stanje na Kastelu veoma loše i u skladu s tim, odmah pošto je Kastel vraćen pod nadležnost Grada, počeli smo stvarati uslove za obnovu tvrđave. To je veoma obiman posao, koji iziskuje mnogo finansijskih sredstava, odnosno oko 60-70 miliona KM", istakao je gradonačelnik.

Davidović je napomenuo da je obnova Kastela planirana kroz devet cjelina i da svaka cjelina može biti zasebna investicija, te da je projektna dokumentacija gotova i da slijedi izbor izvođača radova.

Ljubica Milanović, šef Odsjeka za razvoj, evropske integracije i investicije, rekla je da je projekat obnove Kastela kandidovan za finansiranje sredstvima iz IPA fondova (pretpristupni fondovi EU).

„Kandidovani projekat se odnosi na cjelinu 9 - muzej, i za tu namjenu odobrena su nam sredstva od 2,5 miliona evra, od čega će na građevinske radove biti utrošeno 2,3 miliona, dok je za troškove nadzora planirano 200.000 evra", pojasnila je Milanovićeva.

Ona je navela da su sredstva operativna, te da su u toku pripreme za objavu međunarodnog tendera za izvođača radova, koji će u potpunosti provesti delegacija Evropske Unije. Procedura traje oko šest mjeseci, a planirano je da radovi počnu na proljeće 2013. godine.

Načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje, Verica Kunić, podsjetila je da je konkurs za izradu idejnog rješenja za revitalizaciju i remodelaciju tvrđave Kastel raspisan 2006. godine.

„Ugovor o izradi projekta, između Grada Banja Luka i preduzeća „Građenje" potpisan je 26. marta 2010. godine. Vrijednost ugovora za svih devet cjelina za izvedbene projekte iznosi oko 1,2 miliona KM, a dosadašnja ulaganja su oko dva miliona maraka. Cjelina 9 obuhvata jugoistočni bedem, koji je u potpunosti porušen. Riječ je o kamenoj zgradi i muzeju, koji se prostiru na prostoru od oko 13.200 kvadratnih metara. Sadržaj muzeja podrazumijeva različite muzejske postavke, od konvencionalnih i ambijentalnih, do komercijalnih, kao i organizaciju svečanih događaja", istakla je Verica Kunić.
Načelnik Odjeljenja za društvene djelatnosti, Ljiljana Radovanović, izjavila je da je ovo Odjeljenje vodilo sve aktivnosti u vezi da pribavljanjem potrebne dokumentacije.

„Svaka od faza revitalizacije iziskivala je uključivanje velikog broja institucija, kako bismo pribavili sva potrebna dokumenta. Pribavljena je urbanistička saglasnost za revitalizaciju Kastela, kao i sve potrebne dozvole, neophodne za ovaj posao. Za cjelinu devet još su samo u toku procedure u vezi sa pribavljanjem elektro i vodne saglasnosti, kao zadnje faze, a već je podnesen zahtjev za građevinsku dozvolu", podvukla je Ljiljana Radovanović.
http://www.alvrs.com/v1/index.php/s...stela-odobrena-25-miliona-evra-iz-ipa-fondova
 

·
any old place
Joined
·
6,829 Posts
Discussion Starter · #3 · (Edited)
Istorija...

Kastel predstavlja najstariji očuvani kulturno istorijski spomenik u gradu.

Ukupna površina kompleksa Kastel iznosi 48.000 kvadratnih metara, od toga unutar bedema 26 610 kvadratnih metara, a izvan bedema oko 21.390 kvadratnih metara. Bedeme čine devet bastiona i dvije kapi kule u sklopu bedema. Unutar bedema nalazi se više objekata, među kojima centralni logor sa dvije kule i malim arsenalom, centralni arsenal, tzv. kamena zgrada, te više različitih zidova koji su dijelili i formirali pojedine interne prostore.

Brojni materijalni nalazi, pisani izvori i kartografska dokumentacija, danas nam omogućuju da u velikoj mjeri sagledamo sve faze nastanka i razvoja tvrđave.

Prvi početci razvoja naselja na mjestu današnjeg Kastela potiču još iz paleolitskog doba na što upućuju nalazi kamenog oruđa i oružja.
Istorija Kastela počinje sa rimskim osvajanjima ilirskih teritorija. S obzirom da je područje današnje Banjaluke bilo nemirno, a rimska vlast nesigurna, javila se potreba stacioniranja, rimskih vojnih odreda u ovim krajevima. Za njihove potrebe podizani su vojni logori (CASTRA), širom Ilirika (šire područje današnje Banjaluke) uz koje su se javljala i civilna naselja (municipium). Unutar tvrđave pronađeno je više primjeraka kasnoantičke bronze, keramike, i jedna kasnoantička bronzana fibula. U centralnom prostoru tvrđave pronađeni su kasnoantički objekati većih dimenzija. Da li je riječ o kasnoantičkom svetilištu, nekoj administrativnoj zgradi ili kompleksu različitih sadržaja – tek treba da se utvrdi.

Tvrđava Kastel je 1950. proglašena dobrom kulturno-istorijskog nasljeđa prve kategorije, a 2002. godine uvršćena na listu ugroženih spomenika Bosne i Hercegovine.

Potvrda da je postojalo antičko naselje na mjestu današnjeg Kastela jeste poznati žrtvenik posvećen bogu Jupiteru.
Na tom lijepo klesanom kamenom spomeniku, pronađenom 1895. godine prilikom popravljnja mosta na Crkveni, stoji natpis čijom je dopunom dešifrovan tekst: "Jupiteru najvećem geniju ovog mijesta Sicinije, Makrin, konzularni beneficijar provincije Gornje Panonije, ispunio je zavjet dobrovoljno i sa zahvalnošću."

Iz natpisa se može zaključiti da je žrtvenik bio postavljen u blizini Jupiterovog svetilišta. Ovaj žrtvenik se smatra dokazom o postojanju grada sa vojnom posadom još u rimskom periodu.

Naselje se u kasnoantičkom periodu razraslo i obogatilo – u vojnim, civilnim, sakralnim, privrednim i administrativnim sadržajima. Posebno su značajni nalazi u priobalnom pojasu tvrđave gdje su zidovi pravilno tesarski obrađeni i govore o zreloj arhitekturi jake fortifikacije značajnih razmjera.

U sadašnjoj formi izgradnja Kastela počinje u pretposljednoj deceniji XV vijeka za vrijeme Ferhadpaše Sokolovića, koji prvo gradi utvrđenu tophanu (barutanu-arsenal), koja se za desetak godina proširuje i vremenom postaje pravi utvrđeni grad sa kulama i tabijama koji se neprestano širi.

U povelji iz 1525. godine precizno se navodi da je Banjaluka zapravo ime tvrđave koja se zvala CASTELL NOSTRO BAGNA LUCA. Iz sadržaja povelje može se zaključiti da je tvrđava Banjaluka bila izgrađena na mjestu nekog starijeg utvrđenja kao dio granice na Vrbasu u sistemu odbrane ugarskog kraljevstva protiv Turske poslije 1463. godine.

Po dolasku Turaka tvrđava će biti dograđivana da bi za vlade sultana Mehmeda III, na prelazu iz XVI u XVII vijek bila pretvorena u grad. Obnova, proširenje i ojačavanje tvrđave svakako su bili podstaknuti učestalošću austro-turskih ratova krajem XVII i u prvim decenijama XVIII vijeka. Tad su izgradili barutanu (tophanu), koja je postala osnov nove tvrđave, nastale na temeljima stare.

O izgledu tvrđave i grada u prvoj polovini XVIII vijeka dosta detaljno nas obavještavaju austrijske karte nastale u vrijeme austrijsko-turskog rata 1737. godine i velike bitke pod Banjalukom koja se vodila 4. avgusta te godine. Austrijanci su zauzeli grad i tvrđavu preuredili po uzoru na ravničarske tvrđave (po tzv. Vaubanom sistemu) koji se često koristio preko Save. Tada njena silueta dobija današnju formu izduženog trapeza omeđenog bedemima, bastionima sa kulama i podzemnim prolazima, dok je vodenim šancem okružena sa zapadne strane.

Ubrzo se i grad i tvrđava vraćaju pod tursku upravu koja dograđuje pojedine objekte ali uglavnom zadržava formu koju su Austrijanci započeli. Iz tog vremena je arsenal i tophana sa topovima najvećim u ovom dijelu Bosne.

Iz osamdesetih godina XVIII vijeka potiču nešto pouzdaniji opisi i nacrti tvrđave. U tim opisima postoje podaci o postojanju 30 ambara za žito kao i postojanje tzv. carevog ambara. Sve do 1826. godine u sklopu tvrđave nije ništa obnavljano, ali te godine je u tvrđavi izgrađeno jedno od banjalučkih javnih kupatila (hamama) takozvano Vojno kupatilo.

Jedini objekat vojne namjene znatnijih dimenzija iz tog perioda podignut je uz jugozapadne bedeme tvrđave oko 1865. godine. Objekat, kasnije nazvan kasarna za artiljerce, podignut je na zapadnoj strani na samoj obali Vrbasa na podignutoj terasi sa podzidom od sedre (odmah do današnjeg mosta Patre). Pravougaoni prozori u austrougarskom periodu obradom opeke dobili su polukružni oblik. Prema ostacima drvenih greda na fasadama može se pretpostaviti da je zgrada imala neku vrstu drvenih verandi ili osmatračnica.
Za vrijeme Drugog svjetskog rata tvrđava je korištena kao utvrđeni objekat.

Poslije oslobođenja započelo je preuređenje i uređivanje Kastela kao kulturno istrorijskog spomenika. Rekonstrukcija nikad nije u potpunosti obavljena, već je samo jedan dio zidina i objekata uređen. Prvo zemljotres, a onda još jedan rat, zaustavili su ove projekte. Samo djelimično uređeni objekti našli su se opet u nemilosti prepušteni zuba vremena.

Nakon dugo vremena propadanja Kastel je predat na gazdovanje gradu što je dovelo do izrade planova za rekonstrukciju i međunarodnog konkursa za njegovu revitalizaciju.

Konkurs je završen i u toku je praktična realizacija ovog projekta koji bi trebao da u toku nekoliko narednih godina oživi kompletan kompleks.

Nadati se da će bar propadanje biti zaustavljeno i da će ovaj kulturno-istorijski spomenik oživjeti u sjaju koji zaslužuje.
http://www.blinfo.info/0-1hederLink/05-Kastel/Kastel.html
 

·
Banned
Joined
·
1,086 Posts
Надам се да ниси поранио са отварањем теме. Сумњам да ће се ускоро ишта крупније радити на Кастелу. 50 милиона им треба, ваљда.
 

·
Banned
Joined
·
2,146 Posts
Хм, једно питање од мене: Ко је задужен за идејно рјешење обнове Кастела? И да ли неко зна, могу ли се вршити ситне измјене?

Идеја је да донекле прекопирамо Калемегдан и да се негдје на оној ливади према Црквеној изгради простор за Универзитетско астрономско друштво. Астрономи желе да се направи простор за планетаријум у Кастелу. Међутим, колико је мени познато, наши астрономи нису успјели пронаћи ко је у Градској управи задужен за Кастел. Усвојено идејно рјешење је радила нека фирма са Пала, ако не гријешим, а мислим да сада треба контактирати неког одговорног у Градској управи да се на том дијелу Кастела унесе та измјена, ако идеја прође. Али, питање је сада, кога?

Имате ли некакав савјет?
 

·
Registered
Joined
·
1,813 Posts
Хм, једно питање од мене: Ко је задужен за идејно рјешење обнове Кастела? И да ли неко зна, могу ли се вршити ситне измјене?

Идеја је да донекле прекопирамо Калемегдан и да се негдје на оној ливади према Црквеној изгради простор за Универзитетско астрономско друштво. Астрономи желе да се направи простор за планетаријум у Кастелу. Међутим, колико је мени познато, наши астрономи нису успјели пронаћи ко је у Градској управи задужен за Кастел. Усвојено идејно рјешење је радила нека фирма са Пала, ако не гријешим, а мислим да сада треба контактирати неког одговорног у Градској управи да се на том дијелу Кастела унесе та измјена, ако идеја прође. Али, питање је сада, кога?

Имате ли некакав савјет?
u pitanju je firma Gradjenje a.d. iz Istocnog Sarajeva

http://www.gradjenjead.com/bannercontent.php?bannerID=107

Glavni projekat rekonstrukcije tvrđave Kastel u Banjaluci

1.113.839,00 BAM

Mart 2010 - Mart 2012
 

·
any old place
Joined
·
6,829 Posts
Discussion Starter · #12 · (Edited)
Iako su konkretni radovi u prvoj fazi najavljeni tek za proljeće sljedeće godine mislim da postoji mnogo tema za razgovor o Kastelu.

Aktivna je i grupa "Spasimo Kastel" koja pored kritičkog stava prema vlastima zbog nedovoljnog ulaganja u obnovu i oživljavanje Kastela, ima i zamjerke na predloženi projekat koji je pripremila firma Građenje a.d. iz Istočnog Sarajeva.

Na njihovim stranicama su dostupni i različiti dokumenti i komentari povezani sa najavljenom obnovom Kastela.

http://kastelbanjaluka.webs.com/

http://sr-rs.facebook.com/spasimokastel
 

·
any old place
Joined
·
6,829 Posts
Discussion Starter · #13 ·
Na primjer:

IZJAVA STRUCNJAKA KOJI JE RADIO NA SANACIJI TVRDJAVE NAKON ZEMLJOTRESA 1969.GOD.

Posted by [email protected] on April 1, 2012 at 1:45 PM

Okvirna analiza projekta:Idejni projekat rekonstrukcije i revitalizacije tvrđave Kastel u Banja Luci

Izradio: “Građenje“ AD, Istočno Sarajevo,Mart 2008.

"Za raditi na ovako velikoj temi ipak treba mnogo više specifičnih znanja, poznavanja faktografije, metodologije i kriterija što je ovdje više nego očito da ne dostaje.

Indikativno je da se nemože utvrditi poimence tko stoji kao autor iza ovog Idejnog rješenja.Nigdje u svijetu pa ni u Evropi ne postoji kolektivna odgovornost već samo autorska ili grupa autora.Ovdje se ne želi izlagati javnoj kritici pa se pokriva firmom.

To jasno govori o namjerama i dometima stručnosti i odgovornosti za ponuđeno riješenje. Ovakovo rješenje ne bi smjelo uopće biti predmet razmatranja!

Naravno rezultati su u kategoriji apsurda o kojem je nemoguće suvislo raspravljati.

Kod pristupa bilo kojem djelu Kastela potrebno je u cjelosti obaviti arheološka istraživanja te rezultate akceptirati kod daljnje obrade. Sistematska istraživanja su vršena poslije potresa 1969. kod postupka pripreme sanacije .I ako je mnogo urađeno u spoznaji forme i strukture tvrđave mnogo je toga što je ostalo ne istraženo. Improvizacije su nedopuštene i mogu objekt definitivno uništiti. To nije sjesti i nabacivati ideje na papir kao da je sve tabula raza. Ako se poštuju restauratorski principi svaki zalazak u dublji sloj znači ili zastoj radi potrebe istraživanja ili destrukcije podzemnih struktura.

Izgradnja podzemne garaže i trga iznad nje je doslovno morbidna. Već je do sada izgradnjom prometnice duž Crkvene i parkinga, uz pokrivanje Crkvene koja je bitan element prostora fortifikacije, učinjena ogromna šteta ovom objektu kulturnog i graditeljskog nasljeđa tim više što ta saobračajnica nevodi nikuda (na lokalnu stambenu uličicu u Dolcu!) Ne uvažavati cjelovitost u genealogiji ovog prostora a to znači i historijsko nastajanje podgrađa ove tvrđave i nastanka Stare čaršije sa svim njenim sastavnicama koje su predstavljale stolječima urbani način života je neodgovorno i nestručno .U jednom periodu je Banja Luka bila centar beglerbegluka veličine današnje Bosne i Hercegovine,Crne Gore, Makedonije i većeg dijela Srbije zajedno.

Robna kuća Boska je uzor kako se u kontaktnoj okolini treba suzdržano ponašati kod oblikovanja objekata i time iskazat respekt prema ovom objektu kulturnog nasljeđa zajedno sa organski pripadajućim okolišem! Novi objekt tržnice to nije shvatio ili je to učinio namjerno. Kao da je problem danas građevinskim sredstvima nadvisiti i nametnuti volumene veće i uočljivije od ovog prostora.To je krupan problem kulture urbanizma i arhitekture koji to vrlo rado “zaborave“!?

Tretirati prostor oko Kastela kao prostor koji “vapi“ da se izgradi (nije važno čime),

lako je razumljivo za većinu arhitekata za koje je to “građevinski neizgrađen prostor“ i ne spoznaje ga kao bitno jedinstven, funkcionalan prostorni element ! Već je davno uočeno da je prostor Kastela sa svojom pozicijom u centru grada rjetko viđena prostorna vrijednost sa neprocjenjivim potencijalom vizuelne, kulturne, rekreativne a napose turističke vrijednosti potrebne građanima ovog grada.

Pokušaja otkidanja dijelova zaštićenog prostora nije samo novijeg datuma, već klasične euforije prometom i prometalima a za koje danas znamo da nisu riješili prometne probleme a šteta učinjena je golema i teško popravljiva.

Oaza mira, opuštenosti i slobodnog kretanja ljudi a posebno djece nespojiva je s prisutnošću vozila i prometa na bilo koji način. Čudim se da o tome postoje dileme ili neprihvatanja!

Umjesto zaključka:

- treba otkloniti sav promet bilo u kretanju ili mirovanju na rubove izvan zone zaštite.

- ako ne postoji definirana zona zaštite koja je sastavni dio urbanističkih planova onda ih treba redefinirati i time zaštiti, a za to postoje i raniji planovi koji to imaju jasno definirano i mogu pomoći. Poslovi zaštite se teško i sporo ostvaruju ali se nesmiju onemogućiti

- neophodno je promatrati prostor Kastela i Stare čaršije kao cjelinu pa je parking u Čelarovoj ulici apsurd. Prostor uz Čelarovu je vjerojatno prostor “velikog kamenog bezistana sa sotinu dućana“ (Evlija Čelebija: Sa puta po Bosni) čije naznake smo otkrili ali istraživanje nije nastavljeno! To nema veze sa natkritom čaršijom koju danas poznajemo s fotografija a ja je sječam još iz mog djetinjstva, kao i hendeka (opkopa) duž živice kod glavnog ulaza u Kastel, te ložišta velikog Hamama, pješačkog mosta od Kule na Vrbasu do Hilmije na drugoj strani Vrbasa specifične građe nepoznate u povijesti građenja mostova (tragovi se jasno vide za niska vodostaja), i.t.d.......

- Posao planiranja i projektiranja nije nešto što se može naručiti po principu tko je jeftiniji ili je voljan to napraviti nego oformiti vlastitu ekipu stručnjaka koja će sistematski izučavati ovaj kompleks i postupno istraživati tuđa iskustva, nove namjene i njihovu pogodnost. Poznato je u ovom poslu da pogrešna namjena može uništiti objekt temeljitije nego protek vremena. (što je jedan moj stari i poštovani prijatelj na Hvaru znao reči “bolje ništa ne raditi nego pogrešno raditi')

- neznam da li postoji gradski ili opšinski Zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode koji bi ovo trebao raditi ili nadzirati sukladno normama zaštite ovakovih objekata

Vječita dilema oko objekta vojarne uz Vrbas nije ni do danas rješena.

Bit ću slobodan reći moje osobno viđenje ovog problema. Svako obnavljanje ove austrijske vojarne koja je nastajala uzimanjem kamena sa tvrđave izazvalo bi etabliranje volumena i sadržaja koji ovdje ne pripadaju niti historijski niti fizički. Stoga ju treba pažljivo ukloniti a na tom mjestu urediti možda jednu od najljepših terasa ispod tvrđave a iznad Vrbasa sa rijetko lijepim vidicima. Svakako uz sanaciju i uređenje velikog Bastiona uz nju, koji može dobiti namjenu zatvorenog prostora zimi a ljeti u opsluživanju ove terase.

Ideja koje su sazrijevale vremenom i radom na sanciji ima dosta no o njima možda nekom drugom prilikom!


Zagreb,29.3.2012.

Miljenko Bokan,diagr., ovlašteni krajobrazni arhitekt "
http://kastelbanjaluka.webs.com/app...sanaciji-tvrdjave-nakon-zemljotresa-1969-god-
 

·
Registered
Joined
·
3,824 Posts
Сад, кад сам чуо изјаву овог стручњака(а већ дуго ме то копка ), и мени није јасно зашто се Кастел не истражује... Прво га раскопати, извадити сво историјско благо, па онда тек ићи на реновирање.
За ово бих се и ја придружио протестима...
 

·
any old place
Joined
·
6,829 Posts
Discussion Starter · #15 ·
Slažem se.

Na Kastelu, i oko njega, nije pitanje da li se nešto može pronaći, već šta i koliko toga će se pronaći.

Ali, otkad je Jefto posustao ništa se ne dešava...
 

·
Registered
Joined
·
3,824 Posts
Ali, otkad je Jefto posustao ništa se ne dešava...
Аљоша и ја смо били у пар наврата са Јефтом, причао нам је о много тога што је испод земље (Кастела), чак је спомињао и темеље неке старе цркве, а о овим "ситнијим" стварима, што кажеш, питање је колико тог има, а има сигурно... Аљоша зна боље, рећи ћу му да напише пост на овој теми...

Тако да, требала би се покренути нека иницијатива, јер би огромно благо пропало ако само излију бетон и направе те паркинге и тргове...
То је добро, али тек послије детаљног истраживања, од стране тима стручњака...

Очигледно, неко из градске управе нема слуха или знања, колико богатство лежи ту...
 
1 - 20 of 288 Posts
Top