SkyscraperCity Forum banner

БАЊА ЛУКА - City Block | BANJA LUKA - City Block

14804 Views 33 Replies 15 Participants Last post by  Petar74
1 - 20 of 34 Posts
^^ Široko je između zgrada, može to još gušće, da još koja stane.
  • Like
Reactions: 1
  • Like
Reactions: 1
Znaci krenuli su sa gradnjom. Bilo je i vrijeme :D

Objekat je koncipiran kao stambeni, spratnosti Po+P+6. Podijeljen je u dvije lamele sa pripradajućom podzemnom parking garažom. Ukupan broj stanova u obe lamele je 105, lamela 1 broji 49 a lamela 2 broji 56 stambenih jedinica, kvadratura od 36m2 do 59m2.
2
Bilo je i vrijeme da i ja obidjem gradiliste ovog kompleksa :D


IMG_1870


IMG_1874
See less See more
  • Like
Reactions: 4
  • Like
Reactions: 1
Zgrada B u najaviZgrada A rade zadnju etažu

See less See more
  • Like
Reactions: 1
Pocela izgradnja 3. zgrade C
Гули Малбашић добре паре чим су преузели овај пројекат
6
Večeras sam obišao i City Block.
Kao što već znamo, jedna zgrada je potpuni gotova, a zasad su u izgradnji još dvije.

Pristupna saobraćajnica


Prva zgrada (objekat A ili kako se već zove)


Objekat BObjekat C


Ja koliko znam, ovaj objekat gdje je Auto DE-MI će biti pretvoren u šoping centar, barem kad se naselje izgradi
See less See more
  • Like
Reactions: 2
1 - 20 of 34 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top