SkyscraperCity Forum banner

БГ приче | BG stories

3048 Views 10 Replies 2 Participants Last post by  Boza KG
БГ приче | BG stories
1 - 11 of 11 PostsПретпостављам да и ова емисија може овде...

Београд - Вечити град

Филмска енциклопедија о Београду испричана је у 27 незаборавних епизода у трајању од 40 до 58 минута!
Овај амбициозан пројекат стваран пуне четири године, тематски обухвата време од неолита до данашњих дана, незаобилазећи легенде, митове и хипотетичка историјска дешавања.

01 Потрага за изгубљеним градом

02 Мач над Београдом

03 Хероји и легенде

04 Отоманске ватре
See less See more
05 У сенци великог везира

06 Сенке срушеног града

07 Крсташки рат у Србији

08 Наполеон у опанцима
09 Рат династија

10 Кнез

11 Краљевски град

12 Гроф од Такова
А ево и 25. и 26. део док не буду објављени остали делови...

25 Црвена киша

26 Маршал у Београду
13 Краљ без присталица

14 Пред вратима Великог рата
15 Краљевски град

16 Огањ над Београдом
17 У оковима

18 Између два рата
19 Силуете старог Београда

20 Страшни суд
21 Последњи краљ

22 Сумрак богова
1 - 11 of 11 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top