SkyscraperCity Forum banner
1 - 15 of 15 Posts

·
Registered
Joined
·
224 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Projekat zgrade podrazumeva poslovni centar sa visoko kvalitetnim kancelarijskim prostorom, koji će prema rečima nadležnih implementirati savremene trendove u arhitekturi i zaštiti životne sredine. Prilikom projektovanja instalacionih sistema primenjivani su principi uštede energije, upotrebom savremenih sistema obnovljive energije i optimizacije tehničkih parametara za ventilaciju i hlađenje.

Planirana površina ovog poslovnog objekta iznosiće oko 21.000 kvm, a u njemu će nakon izgradnje raditi preko 1000 ljudi. Vrednost celog projekta se procenjuje na 30 miliona evra.http://www.beobuild.rs/forum/viewtopic.php?id=1469&p=3
 

·
Super Moderator
Grad Oblakodera
Joined
·
39,458 Posts
Raiffeisen banka otvorila novu upravnu zgradu u Beogradu

30. 08. 2012.

Nakon jedanaest godina uspešnog poslovanja u Srbiji, Raiffeisen banka otvorila je novoizgrađenu upravnu zgradu, prvu u sopstvenom vlasništvu u Srbiji, čime pokazuje jasnu opredeljenost da nastavi sa razvojem svog poslovanja na ovom tržištu. „Principijelnu odluku o izgradnji poslovnog objekta Raiffeisen banka je donela u periodu pre ekonomske krize, dok je odluka o značajnom proširenju prvobitnog projektnog plana i izgradnji novog sedišta banke doneta u toku najjače ekonomske krize u 2009. godini. Ovakva odluka ima za cilj još bolje pozicioniranje banke, kao pripremu za dalji razvoj poslovanja. Ovom investicijom Raiffeisen banka želi da pošalje jasan signal da srpsko tržište ostaje vrlo važno i interesantno, te da je svakako vredno dugoročnog ulaganja“, istakao je Oliver Roegl, predsednik Izvršnog odbora Raiffeisen banke.

Kao prva banka sa stoprocentnim stranim kapitalom, Raiffeisen banka je proteklih godina učvrstila svoju poziciju na tržištu, postavši jedna od vodećih banaka u Srbiji.Čak i u izmenjenom ekonomskom okruženju u toku protekle 4 godine, banka je beležila veoma dobre poslovne rezultate. Baza klijenata broji preko 508.500 klijenata, a potvrđena je i pozicija jednog od vodećih kreditora u Srbiji.

Izgradnjom nove upravne zgrade u glavnom gradu Srbije, Raiffeisen banka želi da objedini sve upravne i prateće službe banke, na taj način stvorivši dobru osnovu za nastavak i dalji razvoj svog poslovanja u Srbiji.

Nova upravna zgrada Raiffeisen banke smeštena je na veoma atraktivnoj poslovnoj lokaciji - u Bloku 66a na Novom Beogradu, novom finansijskom centru grada. Ukupna površina objekta iznosi oko 18.370 m2, a u njemu će raditi oko 1.000 zaposlenih. Osim službi banke, u zgradi će biti smeštene i ćerke-kompanije Raiffeisen Leasing, Raiffeisen Rent, Raiffeisen Future, Raiffeisen Invest i Raiffeisen Investment. Vrednost ove investicije prelazi iznos od 40 miliona evra.

Poslovna zgrada, čiji je glavni izvođač domaća kompanija, koncipirana je kao moderan poslovni objekat, projektovan u skladu sa savremenim trendovima u arhitekturi. Kao kompanija koja je angažovana na promovisanju prakse društveno odgovornog ponašanja, Raiffeisen banka je vodila računa i o zaštiti životne sredine, te su prilikom projektovanja instalacionih sistema primenjivani principi uštede energije, upotrebom savremenih sistema obnovljive energije i optimizacije tehničkih parametara za ventilaciju i hlađenje.

Moderna arhitektura zgrade i vrhunski kvalitet gradnje, uz poštovanje principa ekološke zaštite, sasvim sigurno će doprineti daljem razvoju i unapređenju vizuelnog identiteta ovog dela grada.
 

·
Registered
Joined
·
3,868 Posts
Zgrada je bzvz, konfekcijska. Mogli su nesto upecatljivije da osmisle.
 

·
Registered
Joined
·
2,028 Posts
Svako ima svoj ukus. Mislim zgrada nije ruzna ali... Meni je pored same fasade uzasno sto je zgrada ubudzena na to mesto. Za tu kvadraturu su mogli da naprave recimo 20 spratova a to svakako nije previsoko pa cak ni za nase akrofobe. Kad vozim bajs na NBG u Dr. Agostina Neta od keja bas se lepo vidi kako je propustena jos jedna mala sansa, mala kockica...
 
1 - 15 of 15 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top