Skyscraper City Forum banner
1 - 20 of 33 Posts

·
Registered
Joined
·
126,816 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Владичин Хан је градско насеље у Србији у општини Владичин Хан у Пчињском округу. Према попису из 2002. било је 8338 становника (према попису из 1991. било је 7835 становника). Овај градић има добар положај јер је на прометном путном правцу од Београда и Ниша преко Скопља до Солуна. Владичин Хан припада групи општина у долини Јужне Мораве, и обухвата 51 насеље.


 
1 - 20 of 33 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top