SkyscraperCity Forum banner

Baшa aдзнaкa aб'eкту

1 - 1 of 1 Posts

· Registered
Joined
·
78 Posts
Маркетолагi "БелВiлесдэну" з глузду з'ехалi. Яны гэты гандлёвы цэнтр назвалi ТРЦ "Момо". Фантазiя прымiтывiзму проста б'е. Калi i на далей такая тэндэнцыя у нашых забудоушчыкау захаваецца, то у Беларусi толькi i будуць, што ГЦ "Ляля", "Бубу", "Пукпук"...
Откуда у беларусскоязычных всегда столько желчи?
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top