SkyscraperCity Forum banner

Дунав Мост 3 / Русе - Гюргево

33679 Views 423 Replies 66 Participants Last post by  Magare
Не мисля, че има някой против. По скоро къде.
  • Like
Reactions: 3
1 - 1 of 424 Posts
Без значение къде ще е моста,да вземат този път с откриването на моста да са построили и един СП/АМ водещ до него ,а не като ДМ 2 да e в нищото.
1 - 1 of 424 Posts
Top