SkyscraperCity Forum banner

Дунав Мост 3 / Русе - Гюргево

33205 Views 423 Replies 66 Participants Last post by  Magare
Не мисля, че има някой против. По скоро къде.
1 - 3 of 4 Posts
По-добре да са двупосочни и двата. Новият да се използва за тировете от магистралата, а старият за предпочитане за локалния трафик.
Имам чувството, че някои потребители тук поддържат следната гледна точка: нов мост може да се построи къде ли не, само не и при Русе. Прилича на параноя, но това просто се набива на очи.
Следващият мост трябва да се направи където има нужда, а това е точно в Русе. По-лесно е да се пригодиш към транспортния поток и да го обслужваш, отколкото да създаваш нови потоци през други места.
По-скоро новият трябва да е за по-сериозен международен трафик, а сегашният да остане за местни нужди, защото е в рамките на градовете.
1 - 3 of 4 Posts
Top