SkyscraperCity Forum banner

Дунав Мост 3 / Русе - Гюргево

33671 Views 423 Replies 66 Participants Last post by  Magare
Не мисля, че има някой против. По скоро къде.
  • Like
Reactions: 3
1 - 3 of 424 Posts
Нали точно затова казваме, че мостът задължително трябва да е при Русе с А8. Ще бъде безумие да се построи мост в Силистра на полето.
Ама то при град Русе има мост.
  • Like
Reactions: 1
Скоро ще започне рехабилитация и ще бъде довършен мостът над река Арджеш, за да не се заобикаля по сегашния начин.
  • Like
Reactions: 2
Хайде стига сте говорили глупости, нормално ли е 70 км разстояние от Русе до Букурещ да се минава за над 3 часа? Мостът трябва да е до Букурещ, където е трафикът. И в двете посоки минаването е ад. А съществуващият мост няма кой знае още колко живот.
Разстоянието от град Видин до град Калафат е 6 километра, но се изминава за 2 часа, значи новият мост трябва да е "Видин - Калафат 2".
See less See more
1 - 3 of 424 Posts
Top