SkyscraperCity Forum banner

ЖК «Галицький Лев» | 12 п. | 2020

221612 Views 949 Replies 121 Participants Last post by  Volpacchiotto
Створюю тему,оскільки хотілось би роз'яснити всю ситуацію з цим будівництвом і почути за і проти.
1 - 2 of 2 Posts
Шукаємо собі житло і ще у травні на цю компанію наткнулись. Ціна просто як для людей та й наповнення квартири нічим не відрізнялась від конкурентів от тільки з проплатами ще на перший будинок не встигали,тому інші секції і розглядали, а тут ці мітинги, офіс обклеюють, будівництво зупиняють і ще й яйцями обкидали..не знаєм що і думати.. розкажіть що там і як? Можливо майбутні клієнти скажуть або може хтось хто проти?
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top