SkyscraperCity Forum banner

ЖК «Галицький Лев» | 12 п. | 2020

222164 Views 949 Replies 121 Participants Last post by  Volpacchiotto
Створюю тему,оскільки хотілось би роз'яснити всю ситуацію з цим будівництвом і почути за і проти.
1 - 3 of 950 Posts
Просто цікаво. Якщо фундамент - це плита, яка виходить за периметр стіни, і стіни підвалу бетон вище 0. ТО ЗВІДКИ ПІДТІКАННЯ??????
Присадки в бетон + гідроізоляція знизу і по периметру - це копійчані додаткові інвестиції.
See less See more
  • Like
Reactions: 1
так там один шов по периметру.(плита/стіна) .для нього і передбачена "пупирчаста гідроізоляція" і мазюкання "чорною хернею". На то має даватись "акт скритих робіт".

І якщо тече - значить косяк виконавця, і має ліквідувати своїм коштом.
See less See more
  • Like
Reactions: 1
якщо стіни з фундаментних блоків - то це звісно печаль. тоді гідроізоляція має бути якісно кращою на порядок, і вимоги до виконання інші...
але робити стіни підвалу з фундаментних блоків в багатоповерхівці ..... хз ... так собі рішення
See less See more
  • Like
Reactions: 2
1 - 3 of 950 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top