SkyscraperCity Forum banner

ЖК «Park Resindence» | 10 п. | будується

3716 Views 9 Replies 3 Participants Last post by  Shulc
4
"Park Residence" - це житловий комплекс, від будівельної компанії BAU Comfort, що розташований поблизу паркової зони та однієї з головних транспортних артерій міста - вулиці Мазепи, 160.

Поверховість - 10 п.
Зарядні станції для електромобілів.
ПІдземний паркінг.ЖК будується на місці двох сталінок на вул. Мазепи 160/160а.

See less See more
  • Like
Reactions: 2
1 - 2 of 10 Posts
4
Декілька фотографій будівництва:
Плюс фрагмент ЖК Гідропарк


Та одна із знесених сталінок:
See less See more
  • Like
Reactions: 3
1 - 2 of 10 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top