Skyscraper City Forum banner
1 - 20 of 66 Posts

·
Registered
Joined
·
126,815 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Инђија је градско насеље и седиште општине Инђија у Сремском округу. Према попису из 2002. било је 26247 становника (према попису из 1991. било је 23061 становника).

Инђија се налази на јужној страни Фрушке горе на средини пута између Београда и Новог Сада. Од Руме је удаљена 25 км, а од Сремских Карловаца 23 км.

Инђија је и железничка раскрсница Срема.

panoramio
 
1 - 20 of 66 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top