SkyscraperCity banner

681 - 700 of 737 Posts

·
Registered
Joined
·
16,375 Posts
Valjda ce liciti na nesto a samo sto su asfaltirali trebalo je samo zid od kamena uraditi
 

·
Registered
Joined
·
6,864 Posts
Saopštenje za medije: Javni poziv za žičaru Kotor-Lovćen-Cetinje narednih dana

Tenderska komisija za dodjelu koncesije za žičaru Kotor-Lovćen-Cetinje je na današnjoj sjednici, glasovima svih prisutnih članova, usvojila tendersku dokumentaciju za raspisivanje javnog poziva za dodjeljivanje koncesije za izgradnju i upravljanje žičare od Kotora do Cetinja. Koncesija za Projekat žičare će biti dodjeljena putem transparentnog, otvorenog, međunarodnog nadmetanja u dvostepenom postupku, u skladu sa crnogorskim Zakonom o koncesijama. Projekat žičare će se realizovati po modelu DBFOT modela (projektuj, izgradi, finansiraj, upravljaj, prenesi), a javni poziv za pretkvalifikaciju će biti objavljen narednih dana u Službenom listu Crne Gore, domaćim i medjunarodni novimana kao i na zvaničnoj Internet prezentaciji Ministarstva.

Projekat podrazumijeva izgradnju žičare od Kotora do Cetinja, sa medjustanicama u mjestu Kuk i Ivanova Korita, ukupne dužine 14.7 kilometara. Predviđena je gradnja žičare sa zatvorenim gondolama, kojom bi za 45 minuta vožnje kroz najljepše predjele Crne Gore, putnicima bio pružen užitak u Bokokotorskom zalivu, vožnji do planinskog masiva Lovćena, uz posjetu najvećem istorijskom, duhovnom i kulturnom centru države. Procijenjena vrijednost projekta je 47 miliona eura, a period izgradnje 12 mjeseci.
 

·
Registered
Joined
·
6,864 Posts
Pristigla jedna prijava za žičaru Kotor-Lovćen

Na javni poziv za pretkvalifikaciju za dodjeljivanje koncesije za izgradnju i upravljanje novom žičarom od Kotora do Cetinja dostavljena je jedna prijava, saopšteno je agenciji Mina-business iz Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Iz Ministarstva su podsjetili da su se prijave za pretkvalifikaciju mogle dostavljati do 5. oktobra do 12 sati.

“Javno otvaranje i kontrola glavnih i posebnih koverti, otvaranje koverti o podobnosti i kontrola dokumentacije koju one sadrže, kao i utvrđivanje podobnosti podnosioca prijava, obavljeno je 5. oktobra u prostorijama Ministarstva”, kazali su iz Ministarstva.

Tenderska komisija će, kako su dodali, na osnovu zakona obaviti provjere ispunjenosti uslova.

Iz Ministarstva su podsjetili da su javni oglas za pretkvalifikaciju za izgradnju i upravljanje žičarom od Kotora do Cetinja preko nacionalnog parka na planini Lovćen objavili 3. avgusta.

“Davanje koncesije se odvija na osnovu javnog nadmetanja u dvostepenom postupku. Predmet koncesije je izgradnja i upravljanje žičarom od Kotora do Cetinja, prelazeći preko Nacionalnog parka Lovćen, po osnovu projektuj, izgradi, finansiraj, upravljaj i prenesi (DBFOT)”, podsjetili su iz Ministarstva.

Iz tog Vladinog resora su ranije saopštili da su izrađeni studija izvodiljivosti i idejni projekat za žičaru. Cjelokupna ruta biće podijeljena u tri dionice sa četiri stanice – Dub, Kuk, Ivanova Korita i Cetinje.

Ukupna dužina žičare iznosiće oko 14,7 kilometara.

Da bi se kvalifikovali za učešće u drugoj fazi postupka tendera, podnosioci prijave ili konzorcijumi moraju ispuniti određene preduslove među kojima su da njihova prosječna dobit, kapital i promet za posljednje tri fiskalne godine moraju biti veći od nule, pet miliona eura, odnosno 50 miliona eura..

Podnosilac prijave mora da ima ili da je zaključio predugovor o učešću u realizaciji projekta sa subjektom koje ima iskustvo u izgradnji i opremanju najmanje jednog operativnog sistema žičare, dužine najmanje dva kilometra, koji je izgrađen u posljednjih pet godina.

Podnosilac prijave mora i da ima iskustvo u postupcima koncesije, odnosno javno-privatnog partnerstva, u svojstvu finansijera ili koncesionara, pri čemu minimalni troškovi izgradnje infrastrukturnih objekata koji su predmet koncesije iznose najmanje 20 miliona eura u posljednjih pet godina.

Podnosioci prijave koji ispune potrebne uslove i kriterijume za pretkvalifikaciju smatraće se kvalifikovanim za učešće u drugoj fazi tenderskog postupka.

Kvalifikovani ponuđači će biti pozvani da podnesu ponude za projekat i imaće mogućnost otkupa tenderske dokumentacije.

Predviđena je gradnja žičare sa zatvorenim gondolama, kojom bi za 45 minuta vožnje kroz najljepše predjele Crne Gore, putnicima bio pružen užitak u Bokokotorskom zalivu, vožnji do planinskog masiva Lovćena, uz posjetu najvećem istorijskom, duhovnom i kulturnom centru države. Procijenjena vrijednost projekta je 47 miliona eura, a period izgradnje 12 mjeseci.
 

·
Registered
Joined
·
16,375 Posts
STOP BETONIZACIJI BOKE KOTORSKESTOP BETONIZACIJI BOKE KOTORSKE, poručuju iz NVO Naša akcija iz Kotora povodom nove neadekvatne građevinske interpolacije u Škaljarima, koja dodatno uništava vizuru grada. Kotor je na UNESCO-voj listi i zbog jedinstvenog kulturnog pejzaža, čijom devastacijom se dovodimo u opasnost da Kotor izgubi svoje mjesto na listi svjetske baštine.

U Kotoru se nastavlja sa prostornim unistavanjem naseg grada. Ovaj put na repetoaru je ogromna ruzna crveno-siva gradjenvina za “Tehnicki pregled vozila” i to tik uz crkvicu u Skaljarima. Nije bila dovoljna zgrada France koje je vec unistila onaj preljepi pogled kada izadjete iz tunela i vidite zaliv, evo da se doda jos. Imali bismo jos dosta toga da dodamo u ovom kontekstu. NVO Nasa akcija se protivi daljoj gradnji ovakvih objekata u zalivu. Vrijeme je zrelo za moratorijum na gradjnju bilo kakve vrste. STOP BETONIZACIJI BOKE KOTORSKE, počuju iz ove nevladine organizacije.

http://radiotivat.com/nvo-nasa-akcija-stop-betonizaciji-boke-kotorske/2016/12/
 

·
Banned
Joined
·
20,777 Posts
Discussion Starter · #693 ·
Italijani jedini ponuđači za žičaru

Italijanska firma Impresa Pizzarotti & C. SpA proglašena je za jedinog kvalifikovanog ponuđača za gradnju i upravljanje žičarom od Kotora do Cetinja preko Nacionalnog parka Lovćen.

U slučaju jednog ponuđača tender se može poništiti, ali i posao direktno dogovoriti U slučaju jednog ponuđača tender se može poništiti, ali i posao direktno dogovoriti

Ministarstvo održivog razvoja i turizma je objavilo javni oglas za pretkvalifikaciju 31. jula, a rok za dostavljanje prijava bio je 16. oktobar, pišu Vijesti.

Na tenderu za pretkvalifikaciju učesnici dokazuju svoje reference, a za one koji se kvalifikuju raspisuje se pravi finalni tender za predviđeni posao.

U slučaju jednog ponuđača tender se može poništiti, ali i posao direktno dogovoriti.

O tome Ministarstvo odlučuje narednih dana.

Firma iz Italije, sa sjedištem u Parmi, kako stoji na sajtu kompanije, postoji već 100 godina. Ima ekspoziture širom svijeta i bavi se građevinskim radovima za termo i nuklearne elektrane, izgradnjom autoputeva i putne infrastrukture, civilnih i vojnih aerodroma, sistema navodnjavanja i hidrauličnog uređenja, brana, industrijske infrastructure.

Između ostalog, gradili su dio aerodroma Šarl de Gol i dio Diznijevog parka u Parizu, zgrade bolnica u Parmi i Pistoji, autoput u Rumuniji, Bergamu i Sirakuzi.

Projekat žičare će se realizovati po modelu DBFOT (projektuj, izgradi, finansiraj, upravljaj i prenesi). Cjelokupna ruta biće podijeljena u tri dionice, sa četiri stanice - Dub, Kuk, Ivanova Korita i Cetinje. Ukupna dužina žičare iznosiće oko 15 kilometara.

 

·
dukljanin
Joined
·
472 Posts
Na južnim gradskim bedemima, na ulazu Gur*di*ć u toku su završni radovi i na sa*na*ciji be*demskog zi*da, uklju*ču*ju*ći i ma*lu ku*lu stra*ža*ru. Postavljena je i zaštitna ograda na vidikovcu koji u toku sezone rado posjećuju turisti.
Ra*do*vi su koštali 15. 000 eura, a izvela ih je fir*ma „Dema“ uz sa*gla*snost Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
U sljedećoj fazi u planu je sređivanje zidina, odnosno šetnice koja povezuje Gurdić sa Ljetnom pozornicom.
Inače, ovim ra*do*vi*ma pret*ho*di*lo je po*sta*va*lja*nje za*štit*ne mre*že na di*je*lu br*da oda*kle je u proteklom periodu do*la*zi*lo do ob*ru*ša*va*nja sti*jen*ske ma*se.


GODINA ZA NAMA - OPŠTINA KOTOR
DIREKCIJA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU KOTORA

- Sanacija puta kroz Knež Laz - Zvečeva u Donjim Krivošijama (III faza)
- Sanacija puta u Orahovcu (Ul. Moskovska)
- Sanacija puta u zaseoku Ograde - Krimovice u Donjem Grblju - II faza
- Sanacija starog puta preko Dragalja
- Asfaltiranje puta u Radanovićima
- Popravka oštećenog starog puta do crkve Pokrova Sv. Bogorodice na Dragalju
- Sanacija dijela puta Glavatičići - Bigova (I faza)
- Sanacija puta kod FK GrbaljJAVNA RASVJETA
- Izgradnja javne rasvjete kod crkve Sv Dujmo u Škaljarima
Investicija Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora u vrijednosti od 4.624,10 €.
Postavljeno je 5 svjetiljki sa sijalicama, koje kao izvor svjetlosti koriste natrijum visokog pritiska i 5 metalnih toplocinkovanih stubova visine 6 m pored staze dužine 130 m.

- Izgradnja JR „Radanovići“
Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora izvršila je postavljanje 15 betonskih stubova visine 7,4 m (9 m) i 22 svjetiljke sa sijalicama, koje kao izvor svjetlosti koriste natrijum visokog pritiska, pored dijela magistralnog i dijela lokalnog puta dužine 860 m. Vrijednost investicije iznosi 8.866,31 €.

- Izgradnja JR „Kubasi“ u Donjem Grblju
Investicija Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora u vrijednosti od 9.342,13 €.
Javna rasvjeta obuhvatila je postavljanje 9 betonskih stubova visine 7,4 m (9 m) i 34 LED svjetiljke pored lokalnih puteva dužine 1180 m.

- Izgradnja JR „Pržice“
U projekat izgradnje javne rasvjete u mjestu Pržice Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora investirala je 15.810,34 €.
Postavljeno 29 armirano - betonskih stubova visine 7,4 m (9 m) i 32 LED svjetiljke pored lokalnih puteva i dijela magistralnog puta dužine 1280 m.SANACIJA PUTNIH OBJEKATA
- Sanacija puta i parapetnog zida u Dobroti kod Svetog Matije
Investicija Direkcije za izgradnju i uređenje Kotoru u vrijednosti od 2.935,08 €.
- Sanacija putnih objekata na putu Muo - Prčanj - Stoliv
Investicija Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora. Vrijednost investicije iznosi 32.156,40 €.
- Sanacija parapetnih zidova u Perastu
U projekat sanacije parapetnih zidova u Perastu od strane Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora izdvojeno je 34.856,16 €.SANACIJA TROTOARA NA TREĆEM PUTU U DOBROTI

Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora izvšila je projekat sanacije trotoara na trećem putu u Dobroti u vrijednosti od 41.221,56€
Dužina novo - izgrađenog trotoara od klizišta iznad Atomskog skloništa u Dobroti do Auto centra "Jug" (magistrale) iznosi 430 m, a dionice od O.Š. "Savo Ilić" prema naselju Kamp iznosi 835 m, dok je širina obje dionice trotoara promjenjiva i iznosi od 1,5 m - 2,0 m.


IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA TROTOARA U NJEGOŠEVOJ ULICI
Investicija Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora u iznosu od 28.613,39 €.


SANACIJA POTPORNOG ZIDA „BADEŽ MLIN“ U POPOVOJ ULICI
Sanacijom klizišta u Popovoj ulici u Gornjem Grblju (lokalitet -
Badež mlin) obezbijeđena je stabilnost lokalog puta kat.parc. 2280 K.O. Šišići u dužini od 80 metara.
Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora investirala je 6.025,35 € u projekat sanacije zida.

SANACIJA OBRUŠENOG ZIDA NA LOKALNOM PUTU MALOV DO - CRKVICE
U projekat je investirano 4.889,04 € od strane Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora.
Predmetni kameni zid je bio urušen u dužini od 12 m, prosječne visine 4 m i debljine 0,4m i nastala situacija predstavljala je opasnost za bezbjedno odvijanje saobraćaja.

SAOBRAĆAJNICE
- Direkcija za uređenje i i zgradnju Kotora investirala je 4.892,26 € u projekat izrade i proširenja puta kroz selo Dub.
Urađeno je proširenje postojećeg puta - betonske konstrukcije širokog 3m, i to širine 2,5m i dužine 7m. Na dužini puta od 1200m izrađeno je šest novih i sanirana tri postojeća proširenja. Planirani radovi podrazumijevali su iskop zemljišta V, VI i VII kategorije (stjenska masa), obradu podtla, izradu tamponskog sloja i betoniranje predmetnih proširenja.

- Izvršeno je asfaltiranje i proširenje dionice puta Savina Glavica - Zagora, veličine od ukupno 200m ². Vrijednost investicije iznosi 21.575,89 €.

- Za asfaltiranje puta Glavatičići - Žukovica investirano je 9.710,52 €. Radovi su obuhvatali doradu postojeće podloge, izradu propusta za odvod atmosferske vode, izradu tamponskog sloja debljine 20 cm, te ugradnju asfaltne mase BNS 22 u sloju debljine 6cm.

- U projekat asfaltiranja puta u Zagori do Zagorskog Pijeska Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora investirala je 19.993,19 €. Asfaltiran je put u dužini od 500 m i širini od 3m.


REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U ŠKALJARIMA
Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora investirala je 23.396 € u projekat rekonstrukcije Doma Kulture u Škaljarima. Sanacija je obuhvatila uklanjane crijepa, dotrajalih letvi i dijela drvene građe noseće krovne konstrukcije, radi zamjene zdravom građom i crijepom. Postavljena je hidro i termo izolacija, takođe je izvršena zamjena dijela gipsanih ploča plafona sale doma kulture, koje su oštećene uslijed prokišnjavanja.SANACIJA STADIONA MALIH SPORTOVA U POBRĐU
Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora investirala je 9.962,09 € u projekat sanacije stadiona malih sportova u Pobrđu.
Dužina platoa iznosi cca 44,0m, a širina 22,00m(P=970m²). Urađeno je presvlačenje asfaltnom masom AB11, u sloju debljine 4cm.


MONTAŽA DJEČIJIH IGRALIŠTA
Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora investirala je 17.747 € u projekat montaže dječijih igrališta i postavljanja gumenih podloga na istim. Ova investicija podrazumijeva nabavku 780 m² sunđerastih „jastučića,“ koja su montirana na betonskim podlogama, u debljini 3 cm. Gumene ploče su izrađene po najsavremenim tehnologijama i spadaju u ekološki proizvod.
eto tako :D
izvor: www.facebook.com/opstinakotor/
 
681 - 700 of 737 Posts
Top