SkyscraperCity banner

701 - 720 of 737 Posts

·
Registered
Joined
·
11,451 Posts
U planu značajna rekonstrukcija autobuske stanice

U AD „Autoboka Kotor" uskoro planiraju rekonstrukciju autobuske stanice.

Kliknuti ovde
 

·
Registered
Joined
·
11,451 Posts
Pogledajte kako se gradnjom uništava Boka

Kotoru zbog dugogodišnje prekomjerne i gradnje neusklađene sa ambijentom i kulturnim vrijednostima ovog kraja, prijeti skidanje sa liste svjetske prirodne i kulturne baštine pod patronatom UNESCO-a.

Kliknuti ovde
 

·
Registered
43
Joined
·
6,506 Posts
Prije mjesec počelo je rušenje bivšeg 'Fjorda' - lokacija

|www.bankar.me|

Novi vlasnik hotela “Fjord”, ali i obližnje upravne zgrade “Jugooceanije” jeste podgorička kompanija Boka Bay Investment doo, osnovana u martu mjesecu 2017. godine, a prema podacima sa sajta Uprave za nekretnine, promjena vlasništva nad hotelom je evidentirana krajem januara. Osnivački kapital kompanije je 1 eur i trenutno nije poznata kupoprodajna cijena i način na koji je ista isplaćena, iako se nezvanično špekuliše sa cifrom od 10-11 miliona eura.

Kako je za Radio Kotor kazao izvršni direktor i jedan od osnivača firme „Boka Bay Investment LLC” Orhan Pelinković, radovi na rušenju objekta će potrajati najkasnije do 15. juna.

 

·
Registered
Joined
·
11,451 Posts
Unesko : Napustiti projekat žičare, održati moratorijum na novu izgradnju

Obrazlažući razloge za napuštanje projekta žičare, iz Uneska navode da će tako biti spriječen bilo kakav negativan uticaj na "izvanrednu univerzalnu vrijednost dobara".

Kliknuti ovde
 

·
Registered
Joined
·
11,451 Posts
Kotor – plato na Gurdiću u novom ruhu dočekuje turiste

Radovi na uređenju platoa na južnim gradskim vratima Gurdić u Kotoru trebalo bi da budu završeni najkasnije do kraja sedmice – saopšteno je iz Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora.

Nakon fugovanja pločnika, farbanje ograde i postavljanja rasvjete posao će na ovoj lokaciji biti u potpunosti završen i otvoren za prolaznike i turiste.

Radove izvodi firma “Montal” iz Podgorice, a vrijednost investicije je oko 70 hiljada eura.

Podsjetimo, radovi su počeli u oktobru prošle godine ali su se produžili uslijed problema i dodatnih radova zbog infrastrukturnih instalacija koje su bile plitko postavljene, što je dodatno poskupilo radove.
Boka News
 

·
Registered
Joined
·
11,451 Posts


Spremni da grade žičaru od Kotora do Njeguša

Italijanske kompanije Lajtner, spremna je da uđe u projekat gradnje žičare sa gondolom od Kotora do Njeguša i to tako što bi gradnju vrijednu, prema prvim procjenama, oko 20 miliona eura, sami finansirali.

To je saopšteno iz Vlade, nakon sastanka premijera Duška Markovića sa predstavnicima italijanske kompanije Lajtner, jednog od vodećih svjetskih proizvođača žičara, uspinjača, vazdušnih tramvaja i ski liftova, koja realizuje projekat žičare na Cmiljači i relaciji Manastir Podvrh-Đalovića pećina.

Premijer je izrazio zadovoljstvo dosadašnjim poslovanjem kompanije Lajtner u našoj zemlji ocijenivši da se obje žičare kao strateški projekti koje finansira Vlada, a gradi Lajtner uspješno realizuju zahvaljujući ozbiljnosti i posvećenosti matične kompanije, ali i izboru kvalitetnog lokalnog partnera.

"Za Vladu, koja izdvaja veliki novac iz kapitalnog budžeta za strateške razvojne projekte, važno je da imamo kredibilne partnere poput Lajtnera koje donose i novi kvalitet i znanje. Uspješnan početak realizacije prethodna dva projekta preporučuje vas i za ovaj. Zato me obradovala Vaša zainteresovanost za projekat žičare Kotor-Njeguši koju biste gradili po principu koncesije ili javno-privatnog partnerstva", rekao je premijer.

Direktor prodaje i član Odbora direktora kompanije Lajtner Martin Lajtner predstavio je predsjedniku Vlade idejni projekat žičare rekavši, među ostalim, da planiraju gradnju Pininfarinijevih kabina nalik onima koje su nedavno izgradili na Cermatu u Švajcarskoj preko glečera do Materhorna.

"Na sastanku je ocijenjeno da projekat ima turističku, ali i ekološku i kulturnu dimenziju jer obogaćuje turističku ponudu naše zemlje, poboljšava turističku poziciju Cetinja i Nacionalnog parka „Lovćen“, ali i stvara pretpostavke za smanjenje obima saobraćaja putem od Kotora do Njeguša", saopšteno je iz Vlade.

Sastanku su prisustvovali ministri održivog razvoja i turizma Pavle Radulović i kulture Aleksandar Bogdanović.
RTCG
 

·
Registered
Joined
·
11,451 Posts
Spreman koncesioni plan za žičaru Kotor-Lovćen

Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici donijela Plan davanja koncesija za projekat žičare Kotor-Lovćen za 2020. godinu.

„Donošenjem tog dokumentra omogućava se započinjanje procedure davanja koncesije za projekat žičare Kotor-Lovćen, kao oblika podsticanja privatnih investicija u obavljanju djelatnosti od javnog interesa radi postizanja optimalne turističke valorizacije izuzetno vrijednih prirodnih resursa i kulturnog nasljeđa“, saopšteno je iz Vlade.

Glavni cilj projekta je, kako navode, povezivanje teritorije Prijestonice Crne Gore sa turističkim centrom u Boki Kotorskoj, sjeverozapadnom stranom planine Lovćen putem savremenog, ekološkog i atraktivnog sistema saobraćajne infrastrukture.

Prva faza, za koju se donosi ovaj Plan, predstavlja najatraktivniju dionicu - od stanice Dub, u Kotoru, do stanice Kuk, na Njegušima - dužine 3,6 km i visinske razlike 1.298 metara, veoma izazovnu sa aspekta izvođenja i neophodnog pažljivog odnosa prema prirodnom i kulturnom nasljeđu.

„Prilikom predstavljanja Plana, naglašeno je da su ekonomske procjene rađene za potrebe ovog projekta zasnovane, između ostalog, na sljedećim pretpostavkama : trajanje koncesije 30 godina, period izgradnje godina i period funkcionisanja 29 godina, kao i da će odmah po usvajanju Plana davanja biti raspisan novi tender za odabir privatnog koncesionara, za dionicu žičare od lokaliteta Dub do lokaliteta Kuk“, saopšteno je iz Vlade.

Osim toga, u raspravi je navedeno da slučaju realizacije cjelokupnog projekta, kako je predviđeno u planskom dokumentu, riječ bi bilo o najdužoj turističkoj žičari na svijetu – projektu koji predstavlja jedinstvenu turističku ponudu za domaće i strane goste.

„Cjelokupnim projektom predviđena je izgradnja 15 kilometara duge Žičare sa gondolama, a vožnja od podnožja, odnosno od stanice Dub do Cetinja na 600 m iznad mora bi trajala 43 minuta. Projektom su na trasi predviđene četiri stanice, dvije početne u Cetinju i Kotoru, kao i dvije međustanice Kuk i Ivanova korita“, saopšteno je iz Vlade.

Vlada je usvojila Informaciju o predlogu Finansijskog sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske komisije o Godišnjem akcionom programu za Crnu Goru za 2018. godinu i prihvatila Finansijski sporazum.

„Godišnjim akcionim programom za 2018. podržana su četiri IPA sektora: demokratija i upravljanje, vladavina prava i temeljna prava, poljoprivreda i ruralni razvoj, i obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike, odnosno podsektor zdravstva. Ukupna vrijednost programa je 38.777.274 eura, od čega opredijeljena sredstva EU iznose 36.186.977 eura, dok je za potrebe nacionalnog kofinansiranja iz budžeta potrebno izdvojiti 2.590.297 eura“, saopšteno je iz Vlade.
RTCG
 

·
Registered
Joined
·
11,451 Posts
Karta 20 eura, investicija 20 miliona, godišnje putnika 220.000, prihod do 4,2 miliona eura

Nacrt koncesionog akta za realizaciju projekta žičare Kotor-Lovćen nalazi se od juče na petnestodnevnoj javnoj raspravi. Portal Analitika objavljuje najzanimljivije djelove ovog dokumenta…

Prema dokumentu, period koncesije biće 30 godina uključujujući vremenski period potreban za izgradnju žičare, koji se procjenjuje na godinu. Vrijednost žičare je procijenjena na 20 miliona eura.

Okvirna trasa žičare : Trasa cjelokupne žičare počinje od lokaliteta Dub, koji se nalazi na periferiji grada Kotora, u neposrednoj blizini ulaza u drumski tunel koji povezuje Kotor sa Tivtom, a onda vodi do lokaliteta Kuk na planini Lovćen.

Ova početna dionica, ukupne dužine 3,6 km, zajedno sa površinama neophodnim za izgradnju terminala Dub i Kuk sa pratećim sadržajima predstavlja koncesiono područje u smislu ovog Koncesionog akta.

Lokacija terminala Dub se nalazi unutar Grbaljskog polja, na 65 m nadmorske visine, 200 m od puta Budva-Tivat i 500 m od aerodroma Tivat. Lokacija terminala Kuk nalazi se na visoravni Kuk na planini Lovćen, na 1.350 m nadmorske visine.

Stubna mjesta : Tačne koordinate pozicija užadi žičare i stubnih mjesta biće poznate nakon revizije glavnog projekta, čija izrada će biti obaveza budućeg koncesionara.

Od Kuka, ukupna trasa dalje vodi do lokaliteta Ivanova Korita, u blizini Mauzoleja Petra II Petrovića Njegoša, a onda se na kraju spušta do Prijestionice Cetinje. Ove dvije dionice nisu u obuhvatu koncesionog područja u smislu ovog Koncesionog akta.

Procjene prihoda : U dokumentu se navode projekcije ekonomske opravdanosti izgradnje žičare.

„Izrađeni su scenariji sa različitim stopama rasta i obuhvata podataka i na osnovu raspoloživih podataka možemo predvidjeti da će broj korisnika žičare na godišnjem nivou biti između 170.300 i 222.600 za prvu godinu rada, sa prihodima od 3,2 do 4,2 miliona eura“, piše u dokumentu.

Ekonomske procjene bile su zasnovane, između ostalog, na pretpostavkama da je trajanje koncesije 30 godina, da će žičara biti izgrađena u roku od 12 mjeseci, što znači da će period funkcionisanja biti 29 godina.

Ono što je najinteresantnije je da će karta na relaciji Kotor-Lovćen koštati 20 eura, (nije navedeno da li je u pitanju povratna karta) a najviše se računa na turiste sa kruzera koji su visoko platežni.

Kruzer turisti : Na osnovu procjena Svjetskog savjeta za putovanja i turizam, prosječna dnevna potrošnja putnika na prekookeanskim brodovima treba da se poveća za 40%, tj. sa 93 eura po dana na 130 eura po danu ako koriste žičaru.

Otplate i servisiranje kredita za izgradnju, uzimajući u obzir povrat na uloženi kapital i kreditni kapital, kao i operativne troškove žičare koncesionar će obezbijediti iz redovnog poslovanja.

Koncesiona naknada : Koncesiona naknada koju će plaćati koncesionar predstavljaće iznos koji je jednak procentu ostvarene dobiti od funkcionisanja žičare i svih drugih propratnih sadržaja koja su predmet koncesije. Shodno tome, sredstva koja budu iskazana kao dobit na kraju svake godine tokom trajanja koncesije, zavisno od prihvaćene ponude, dijeliće se izmedju Koncesionara i koncedenta, s tim da će procenat profita koji pripada Koncesionaru biti jedan od elemenata za vrednovanje pristiglih ponuda.

„Osim direktnog učinka na državni budžet kroz plaćanje koncesione naknade, projekat će ostvariti druge mjerljive koristi, kao što su dodatni prihodi za Cetinje, NP Lovćen i lokalna preduzeća i preduzetnike. Najveća korist koja proizlazi iz realizacije Projekta zapravo će biti unapređenje crnogorske turističke ponude i doprinos boljoj preraspodjeli prihoda u sektoru“, kaže se u Aktu.

Period koncesije uključuje vremenski period potreban za izgradnju žičare, koji se procjenjuje na godinu, kao i operativni period u trajanju od preostalih 29 godina.

Projekcije : Ekonomske projekcije za žičaru rađene su na osnovu zvaničnih podataka o posjeti regionu Boke Kotorske.

Prema timm projekcijama, Crna Gora je u 2018. godini imala oko 2,2 miliona turista, pri čemu je Kotorski zaliv u periodu od 01.01.2018 - 31.12.2018. godine u Luku Kotor uplovilo 412 kruzera sa 492.475 putnika.

Ukupan broj jahti za ovaj period iznosi 1.831, a na jahtama je registrovano 8.054 putnika. Na području Budve u 2018. godini registrovano je 891 226 turista, dok je na području opštine Tivat registrovano 123.289 turista.

„Štaviše, dubrovačko područje je imalo oko dva miliona turista, od čega je oko 250.000 posjetilo Kotor. Ovaj podatak jasno ukazuje na činjenicu da razvoj Projekta predstavlja jedinstvenu priliku za dalji razvoj turizma u Crnoj Gori“, navode u Aktu.

Precizna trasa i objekti : Početna stanica Dub nalazi se u Grbaljskom polju, približno 200 m od puta Budva-Tivat i oko 500 m od aerodroma u Tivtu, na 65 m nadmorske visine. Kompleks početne stanice zauzima prostor od 12.600 m², od čega je pod objektom oko 1.600 m², 5.000 m² je namijenjeno za bus parking (kapaciteta 30 autobusa) i 6.000 m² za parking 9 putničkih automobila.

„Treba planirati i dodatni prostor za prateće objekte koji će ovu lokaciju učiniti atraktivnijom za turiste. Spratnost objekta stanice je P+1 (prizemlje+sprat), sa bruto građevinskom površinom od cca 2.100 m². U okviru objekta predvidjeti prostor za: stanicu (ulaz-izlaz i transfer), informacioni pult sa blagajnom, javni prostor – hol, službene prostorije, skladište, svlačionice za osoblje, toalet za osoblje, javni toalet, prodavnicu i depo za gondole. − Stanica Kuk nalazi se na visoravni Kuk, na 1.350 m nadmorske visine. Spratnost objekta stanice je P (prizemlje), sa bruto građevinskom površinom od cca 600m². U okviru objekta predvidjeti prostor za : stanicu (ulaz-izlaz i transfer), informacioni pult sa blagajnom, javni prostor – hol, službene prostorije, skladište, svlačionice za osoblje, toalet za osoblje, javni toalet, prodavnicu, strujni relej i transformator“, taksativno se navodi u dokumentu.

Pretpostavljeni broj stubnih mjesta u koridoru žičare je 19, pri čemu je u pitanju procjena rađena isključivo za potrebe ovog Koncesionog akta, a tačan broj i pozicija će biti definisan prilikom izrade Glavnog projekta, čija je ukupna površina 475m2. Za dvije stanice je predviđeno 47.563m2.

Za gradnju žičare ima zainteresovanih inostranih kompanija.

Podsjetimo, premijer Duško Marković primio je predstavnike italijanske kompanije Lajtner, jednog od vodećih svjetskih proizvođača žičara, uspinjača, vazdušnih tramvaja i ski liftova koja je izrazila interesovanje za finansiranje projekta.

Pošto priča o žičari traje već 15 godina, a ništa se do sada nije uradilo po tom pitanju, javnost očekuje efikasnu tendersku proceduru i što prije potpisivanje ugovora uz početak gradnje.
Analitika
 

·
Registered
Joined
·
11,451 Posts
Gradiće podzemni prolaz u Kotoru

Skupština opština Kotor je na današnjoj sjednici odlučila da može da počne gradnja podzemnog pješačkog prelaza, podhodnika, ispod magistrale prema starom gradu.

Složeni projekat vrijedan oko milion i 400 hiljada eura realizovaće se u roku od četiri mjeseca.

U sali SO Kotor predstavljen je projekat pothodnika koji je uradila firma „Europrojekt" iz Podgorice, dok će izvođač biti kotorska firma "Briv Construction".

I dok su predlagači ubijeđeni da će se ovim riješiti saobraćajne gužve, u diskusijama u kojima je prvi put učestvovali predstavnici opozicije, čulo se da projekat nije u skladu sa zakonom.

Za izgradnju podzemnog prolaza ispred gradskih bedema i objekta Lučke kapetanije glasalo je ukupno 13 odbornika, dok je protiv bila Ljiljana Popović Moškov iz Građanskog pokreta URA, a uzdržani Ranka Krivokapić, Jovo Suđić i Ljilja Radunović iz DPS-a kao i Vido Drašković iz Liberalne partije, javlja Radio Kotor.

Glavni projektant Dragutin Dubljević iz firme "Europrojekt" kaže da se vodilo računa o svim detaljima – od osvjetljenja, korišćenja kvalitetnih materijala, obezbjeđivanja liftova i adekvatnih načina kako bi osobe sa invaliditetom mogle nesmetano da koriste ovaj prolaz.
RTCG (video snimak u prilogu)
 
701 - 720 of 737 Posts
Top