SkyscraperCity banner

1 - 20 of 206 Posts

·
Registered
Joined
·
124,831 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Matka je uzani kanjon donjeg toka reke Treske, smešten 15 km severozapadno od Skopja, koji obuhvata oko 5000 hektara prekrasnog jezera Matka, strme litice planina visoke 1000 metara i uzbudljive pećine i živopisne srednjovekovne manastire. Kanjon Matka je stanište brojnih i raznovrsnih biljaka i životinja, među kojima su neke jedinstvene u regionu Balkana. Kanjon Matka je stanište 77 endemskih vrsta leptira. Pećine u Kanjonu Matka nastanjuje velika zajednica slepih miševa. Vozeći se brodićem kroz Kanjon Matke možete uživati u veličanstvenom okruženju, mirisu biljaka i cvrkutu brojnih ptica koje ovde žive. Ukoliko imate sreće, ugledaćete neke divlje životinje, kao patke koje plivaju jezerom ili divljeg vepra, zeca ili sličnu životinju. Kanjon Matke je u Makedoniji jedna od najpopularnijih avanturističkih destinacija na otvorenom, strmih litica visine 1000 metara, u čijoj blizini se nalazi nekoliko živopisnih srednjovekovnih manastira i pećina /Manastir Svetog Nikole Šišovskog, Manastir Svetog Andrije i Manastir Sveta Bogorodica - Matka Manastir, Manastir Sveta Nedela, Manastir Sveti Spas, Manastir Sveti Jovan Zlatousti i drugi/. U samom Kanjonu Matka, neposredno pored manastira Svetog Andrije se nalazi restoran sa 80 mesta, sa baštom koja gleda na prekrasno Matka jezero sa 400 mesta, u kome se služe izvrsna autentična makedonska jela. Odmah uz restoran se nalazi mali, ljupko uređeni hotel, kategorije A klase, sa 5 udobnih, lepo uređenih soba, sa kupatilom, LCD TV-om, satelitskim programom i brzim besplatnim bežičnim internetom. Hotel ima jedan luksuzni apartman, sa otvorenim Jacuzzijem, LCD TV-om, brzim besplatnim bežičnim internetom, mini barom i drugim pogodnostima koje nudi apartman ove klase.

Manastir Svetog Nikole Šišovskog je zanimljivo monaško mesto, smešteno na vrhu stene iznad jezera Matka, koji omogućava posetiocima vrhunsku i nezaboravnu panoramu jezera i okoline. Ne postoje precizni podaci o vremenu gradnje manastira Svetog Nikole Šišovskog, ali je poznato da se prvi put pominje u 17. veku. Nažalost, tokom 18. veka je manastir napušten, da bi bio ponovo naseljen u sledećem veku. U blizini oba manastira - Svetog Andrije i Svetog Nikole Šišovskog se nalazi Manastir Matka, koji potiče iz 14. veka, a čije freske su naslikane u 15. veku. Preostale sačuvane freske manastira Svetog Nikole izražavaju oplemenjivanje ljudske ružnoće, svojom suptilnošću i formalnom umetničkom upečatljivošću. Veoma iskusni u crtežu i slikanju, monasi - slikari prikazuju glave svetaca gotovo kao karikature, sa velikim nosevima, upalim obrazima i malim, nepoverljivim očima, ali su freske bogate u boji i jakim odrazima tamnih senki i bojažljivim odrazima svetla. Manastir Svetog Nikole Šišovskog se nalazi na levoj obali reke Treske, oko 12 km od Skopja, na steni ispod koje je kanjon i manastir Svetog Andrije.

Manastir Svetog Andrije je sagradio najmlađi sin kralja Vukašina, kraljević Andrija. Manastir Svetog Andrije čuva freske visoke umetničke vrednosti, raspoređene u tri zone, koje je oslikao mitropolit Jovan. Mitropolit Jovan je takođe freskam oslikao manastir u Prilepu. U prvoj zoni su naslikane freske koje predstavljaju stojeće svece. U južnoj konhi manastira Svetog Andrije su naslikani apostoli i evangelisti Marko, Matej, Jovan i Luka, dok su na južnom zidu Sveti ratnici Sveti Đorđe i Sveti Dimitrije. Južno od ulaza, na zapadnom zidu je naslikan arhanđej Mihajlo, a severno od ulaza arhanđel Gavrilo. Na severnom zidu su predstavljeni Sveti ratnici - Sveti Teodor Stratilat i Teodor Tiron. U južnoj konhi su naslikani likovi apostola Pavla, Andrije, Petra i Bogorodice Zastapnice. Između prve i druge zone fresaka manastira Svetog Andrije su poprsja monaha i svetaca. U drugoj zoni fresaka su naslikana Hristova Stradanja, koja započinju predstavom Tajna večera, dok je na zapadnom zidu naslikano Uspenje Bogorodice. U trećoj zoni fresaka su predstavljeni Veliki praznici, sa Rođenjem Hrista u apsidi. U južnoj konhi je naslikano Hristovo Raspeće i Silazak u pakao. Na pandantivima su naslikani evanđelisti a na tamburu proroci. Freske manastira Svetog Andrije su po stilu posebne, ali se njihova ikonografija razlikuje od ostalih srednjovekovnih spomenika u Makedoniji. Slikari su se oslobodili vizantijske ikonografije i umesto prikazivanja figura svetih pustinjaka, čuda Isusovih i scena iz života Bogorodice, oslikali su stojeće figure svetih ratnika u punoj veličini, što je bio pomak u rešavanju problema perspektive i položaja figura u ograničenom prostoru.

Manastir Matka ili manastir Svete Bogorodice, iz 14. veka, se nalazi na levoj obali reke Treske. Natpis iznad ulaza u crkvu manastira Matka pominje osobu Milicu, koja je 1497. godine zatekla manastir Svete Bogorodice u jadnom stanju i bez krova. Milica je obnovila krov i freske, izgradila trem i zasadila manastirske vinograde. Neke radovi na obnovi manastira su vršeni krajem 19. veka. Crkva manastira Matka ima oblik uzanog upisanog krsta. Kupola sa četiri prozora i četiri slepe arkade, koju podržavaju pilastri, je smeštena iznad središnjeg dela crkva. Crkva ima trostranu spoljnu oltarsku apsidu. Fasade su oživljene lezijama, dok su prozori mali i smešteni visoko na zidovima, omogućavajući veće površine za oslikavanje freskama. Freske potiču sa kraja 15. veka i odlikuju se svim obeležjima fresko slikarstva toikom turskog perioda uprave, predstavljajući značajno opadanje, u odnosu na freske obližnjeg manastira Svetog Andrije. Vidljvo je ped zona fresaka u unutrašnjosti crkve manastira Matke : figure u punoj veličini i medaljoni predstavljaju scene Stradanje i Velikih praznika. Portreti zadužbinara Milice i Nikole, u odorama velikodostojnika, se nalaze u donjoj zoni zapadnog zida. Slikar ovih fresaka nije imao veštinu i umeće, te je ostvario zamrljanu boju i nejasne oblike. U smislu ikonografskih detalja, slikar je često zapostavljao uobičajene tradicionalne redoslede scena. Manastir Matka je popularno izletište za stanovnike Skopja, koji borave u malenom, obližnjem hotelu, do koga se stiže asfaltnim putem. Konaci su sagrađeni 1886. godine, 1998. godine je manastir Matka ponovo oživeo i predstavlja monaško središte molitve, na čijem čelu je igumanija Perpetua.

Zahvaljujući uglavnom svom izuzetno dobrom položaju u blizini Skopja, kanjon Matke privlači lokalno stanovništvo, ali i turiste iz čitavog sveta. Kanjon Matke je najbolje planinarsko područje Makedonije. Sezona planinskog penjanja počinje oko Uskrsa i završava se krajem novembra. Kajakarenje na reci Treski je zanimljiv sport, kao i ribolov, lov i plivanje. U Kanjonu Matke se nalazi 10 pećina, od kojih je najkraća duga 20 metara, a najduza pećina je duga 193 metara i smatraju je najdužom u Evropi. Kanjon Matke odlikuju dve okomite jame, koje se spuštaju u dubinu od 35 metara i pravi su izazov za alpiniste.

Rezervat šuma Jasen je proglašen Nacionalnim Parkom 1958. godine. Rezervat Jasen zauzima površinu od 24000 hektara i proteže se masivima Suve Gore, Suve Planine i Karadžice. Ovaj park pripada kategoriji Specijalnog Parka Prirode, koji štiti mnoge vrste flore i faune, kao i druge prirodne retkosti.

 
1 - 20 of 206 Posts
Top