SkyscraperCity Forum banner

Кањон Увца | Kanjon Uvca

22610 Views 171 Replies 2 Participants Last post by  Srdjan Adamovic
Специјални резерват природе Увац је резерват природе I категорије који се налази на подручју југозападне Србије. Захвата површину од 7.453 хектара и обухвата делове територија општина Нова Варош и Сјеница. Под заштитом је државе од 1971. године као природно добро од изузетног значаја.

СРП Увац предсатвља јединствену морфолошку целину Старовлашке висије, која је представљена кањонском долином реке Увац. Она је усекла укљештене меандре релативних висина и до сто метара. Резерват се простире између две планине - Златара на југозападу и Јавора на североистоку. У рељефу доминирају крашки облици који су представљени бројним вртачама, увалама, јамама и пећинама. Најпознатији је Ушачки пећински систем, са 6.185 метара дугим каналима.

Резерват природе одликује се изузетним биодиверзитетом. Најзначајнија јединка ових простора је белоглави суп, врста орла лешинара великих димензија (распон крила и до три метра). Ово је уз кањон реке Трешњице једино станиште ове птице у Србији. У резервату се налази око 300 јединки, а специфично за њих је јединствена исхрана. Наиме, хране се само лешевима угинулих животиња, па самим тим представљају важну карику у ланцу исхране. Највеће гнездилиште великог ронца на Балкану налази се у резервату Увац. Осим њега ове просторе одликује и присуство једанаест врста риба (поточна пастрмка, клена, скобаља) и неколико угрожених врста сисара. У резервату је регистровано присуство 219 различитих биљних таксона. Од тога су три врсте са међународних значајем, неколико је под заштитом, а више од 50 врста има лековита својства.

Специјални резерват природе Увац, заштићен је први пут 1971. године на локалитету Павловића Брод са површином од 267 хектара. Током 1995. године подручје заштите је значајно проширено, за око десет пута (2.717 ха), да би коначан облик и величину добило 2006. године. О резервату се стара Фонд за заштиту птица грабљивица „Белоглави суп“ са седиштем у Новој Вароши. Будући да је ово добро од изузетног значаја, свака активност која може нарушити екосистем је строго забрањена.
See less See more
2
  • Like
Reactions: 2
21 - 40 of 172 Posts
21 - 40 of 172 Posts
Top