SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

· Registered
Joined
·
859 Posts
Discussion Starter · #1 ·

Козелець відомий з 17 століття як укріплене місто, що входило до складу Речі Посполитої під назвою Козлоград. Назва, очевидно, походить від улюбленого корму домашніх тварин — польових квітів козелець.
З 1649 р. — центр Козелецької сотні Київського полку.
1656 — надане маґдебурзьке право.
1662 — в Козельці відбулася козацько-старшинська рада, на якій було обрано гетьманом України Якима Сомка.
1669 — місто зруйновано татарами.
1708 року в Козелець переведено полкове управління Київського полку — тут жили полковник та інша козацька старшина, місто залишалось адміністративним центром полку до 1781 року.
З 1782 року Козелець — повітове місто Київского намісництва, 1797 — Малоросійської, 1802 — Чернігівської губернії. В 1752 була заснована козелецька лікарня, з 1765 діяла кінна пошта. У середині 18 ст. виникають мануфактури: 4 шкіряні та одна сально-шкіряна. У 1866 — 441 двір, 4459 жителів, повітове та парафіяльне училища, тютюнова фабрика, 2 цегляні заводи, проходило 5 ярмарок у рік; 1897 — 638 дворів, 5786 жителів.
На початку 20 ст. в Козельці діяли 3 початкові школи, чоловіча гімназія (1912), жіноча прогімназія (1914), Козелецьке вище початкове училище (1913). 1906–1916 виходив щотижневик «Листок объявлений Козелецкого уездного земства».
29 вересня 1943 року нацистські сили вибиті з Козельця радянськими військами.Щоб побачити повну версію світлини та її географічну прив'язку, натисніть на ній.
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top