Skyscraper City Forum banner
1 - 20 of 45 Posts

·
Дреница
Joined
·
15,992 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Luka Novi Sad se nalazi u centralnom delu pokrajine Vojvodine, na severu Republike Srbije, u gradu Novom Sadu, na 1254-tom kilometru leve obale reke Dunav. Izuzetan položaj na raskršću rečnog Koridora VII i kopnenog Koridora X čini ovo područje međunarodnim saobraćajnim i transportnim čvorištem. Dobar geografsko-saobraćajni položaj luke, udaljene 300 metara od železničkog koridora X i 3.000 metara od drumskog koridora X, omogućava zadovoljenje potreba domaćeg privrednog okruženja i učešće u međunarodnim tokovima roba, uz razvoj multimodalnog transporta.

Položaj Luke Novi Sad omogućava odvijanje rečnog i rečno-pomorskog saobraćaja na dva pravca rekom Dunav: na Istok i na Zapad.

Pravac Dunav–Istok omogaćava veze sa svim međunarodnim dunavskim lukama nizvodno od Novog Sada: u Bugarskoj (Lom, Ruse), Rumuniji (Černavoda, Braila, Galac, Đurđu), Ukrajini (Reni, Izmail). Na pravcu Dunav – Istok odvija se i rečni saobraćaj sa lukama na Crnom moru, a preko njega sa Sredozemljem, Atlantskim i Indijskim okeanom.

Pravac Dunav – Zapad omogućava veze sa međunarodnim dunavskim lukama uzvodno od Novog Sada: u Mađarskoj (Dunajvaroš, Budimpešta, Komar), Slovačkoj (Komarno, Bratislava), Austriji (Beč, Linc, Enns) Nemačkoj (Degendorf, Regensburg, Kalhajm), a preko kanala Rajna – Majna – Dunav, održavaju se transportne veze sa Nemačkom, Švajcarskom, Francuskom i Holandijom, odnosno prema Atlantiku i Severnom moru.

Luka Novi Sad poseduje akvatorij veličine 6 hektara, dubine 4-10 metara. Na keju dugom 800 metara, moguć je jednovremeni privez 5 plovila. Luka Novi Sad raspolaže sa 44.000 kvadratnih metara zatvorenog i 100.000 kvadratnih metara otvorenog skladišnog prostora javnih i carinskih skladišta. Luka Novi Sad skladišti domaće i strane robe, namenjene izvozu, odnosno uvozu.

Iz prošlosti Luke Novi Sad

Od 1748. godine, u istorijskim dokumentima, postoje zapisi o pristajanju plovila na obali Dunava u Novom Sadu. Rekom je prevožena roba za trgovinu; za korišćenje obale plaćani su nameti.

Pristanište u Novom Sadu ustanovljeno je 1910. godine. Brodari su pristajali na potezu na levoj obali Dunava na najbližem rastojanju od gradskog jezgra Novog Sada. Na tom mestu, između dva svetska rata, odvijao se drugi po veličini promet u tadašnjoj Jugoslaviji.

Posle završetka Drugog svetskog rata, novosadske gradske vlasti osnovale su Obalsko transportno preduzeće, smešteno na desnoj obali Dunava, na potezu Majur – Petrovaradin. Registrovane su delatnosti: obalsko-transportna služba, rad u pristaništu i na železničkoj stanici i rad u carinskim i javnim skladištima.

Od jula 1957. godine, na osnovu odluke novosadskih gradskih vlasti, preduzeće je poslovalo pod novim nazivom Pristaništa i skladišta Novi Sad. Dve godine kasnije, Vlada Narodne Republike Srbije rešila je da finansira izgradnju teretnog pristaništa u Novom Sadu na desnoj obali kanala DTD, čiji je prokop bio pred završetkom. Na Kanalu DTD od Novog Sada do Savinog Sela, na deonici od 0,4 do 1,2 kilometra, predviđeno je da se izgradi novo pristanište. Na toj lokaciji i danas se nalazi Luka Novi Sad.

Gradske vlasti u Novom Sadu odlučile su, 1963. godine, da za izgradnju teretnog pristaništa i skladišta dodele na trajno i besplatno korišćenje zemljište veličine 45 hektara, 58 ari i 61 kvadratnih metara na prethodno određenoj lokaciji na Kanalu DTD. Da bi se zemljište privelo nameni, od 1963. do 1973. godine, nasuto je oko 3 miliona kubnih metara peska na mestu gde će biti izgrađena Luka.

Počev od 1959, sledećih deset godina, preduzeće Pristaništa i skladišta posluje samostalno. U tom periodu, izrađeni su glavni projekti, izgrađena je operativna obala, ugrađene su staze za dizalice, montirane su tri portalne dizalice nosivosti po 5 tona. Skladišta nisu izgrađena zbog besparice u koju je preduzeće zapalo zbog otplate dospelih kredita za završena postrojenja.

U ambijentu u kome su važila pravila dirigovane socijalističke ekonomije, preduzeće Pristaništa i skladišta integrisano je u finansijski moćnije preduzeće Heroj Pinki. Od 1969. do 1983. godine, integrisano preduzeće dovršilo je nasipanje i nivelisanje površine za delatnost pristaništa, izgrađena su zatvorena skladišta, putevi, železnički koloseci, vodovod i kanalizacija, U toj godini, novosadske gradske vlasti odlučile su da se iz sastava preduzeća Heroj Pinki izdvoje pristanište i javna skladišta, da bi zaposleni u te dve privredne celine osnovali novo preduzeće koje je nazvano Luka Novi Sad. Luka od tada, do danas posluje kao posebno preduzeće pod istim nazivom. Savezna jugoslovenska vlada proglasila je Luku Novi Sad za međunarodnu luku, 1984. godine.

Nakon raspada socijalističke Jugoslavije i trogodišnje zabrane svakog tranzita kroz Srbiju, na osnovu sankcija Ujedinjenih nacija, Luka Novi Sad nastavila je da uspešno posluje. Vodeni put Dunavom do crnomorskih luka postao je najpovoljniji transportni put iz Srbije.

U procesu svojinske tranzicije u Srbiji, nakon 2001. godine, Luka Novi Sad nije privatizovana. Republika Srbija je većinski vlasnik Luke Novi Sad sa 99,38 posto učešća u kapitalu akcionarskog društva.

"Luka Novi Sad" - kapaciteti:

Za usluge pretovara robe, Luka Novi Sad raspolaže sledećim kapacitetima:

6 portalnih dizalica nosivosti 5-27,5 tona
9 viljuškara nosivosti do 3 tone
1 viljuškar nosivosti 4 tone
1 viljuškar nosivosti 5 tona
2 viljuškara nosivosti 12,5 tona
1 viljuškar nosivosti 28 tona
2 utovarivača
3 mini utovarivača
4 traktora
3 plato prikolice
2 kolske vage, od kojih je jedna drumsko –železnička, mernog opsega od 100 tona
3 teleskopska levka sa portalima za pretovar rasutih tereta kapaciteta po 250 tona na sat
2 pakerice (za pakovanje vreća od 50/1kg i za pakovanje džambo vreća od 500 do 2.000 kg)
pumpa za derivate nafte sa skladišnim kapacitetom od 270.000 kubnih metara

Za usluge skladištenja robe, Luka Novi Sad raspolaže sledećim kapacitetima:

10 zatvorenih skladišta površine 45.968 kvadratnih metara
5 otvorenih skladišta površine 33.641 kvadratnih metara.
http://www.lukanovisad.rs/index.html 

·
Дреница
Joined
·
15,992 Posts
Discussion Starter · #3 ·

·
Registered
Joined
·
68 Posts
Nekoliko godina pre krize, recimo 2006ta, bila se pojavila (predizborna) ideja, da se celokupan taj deo severne industrijske zone očisti od objekata, pruge, magacina i da se uredi. U planu je bilo da se na tom prostoru izgrade poslovni, univerzitetski, kulturni i komercijalni objekti. Odnosno, da se neki fakulteti (pre svih FTN), izmeste iz univerzitetskog kampusa i da na tom placu podignu nove zgrade, centre i biznis inkubatur. Cilj je bio da se stvori jedan novi prostor u kojem bi postojala dublja povezanost nauke, obrazovanja i privrede. Po toj ideji hala azotare, kranovi luke (koja bi prethodno bila premeštena) i silosi su su trebali ostati i biti revitalizovani i uključeni u taj novi prostor. Sećam se da je bio spominjena revitalizacija tih objekata po uzoru na revitalizaciju industrijskih objekata u Britaniji. Naravno, na kraju od toga nije bilo ništa.

Šta kod da se jednog dana tu bude gradilo (a ova ideja o poslovno-univerzitetskom centru je, po meni, prilično svrsishodna, ali trenutno nerealna) nadam se da neće rušiti halu azotare i kranove luke, već da će im naći novu namenu. Sa jedne strane ogroman prostor u hali bi bilo iskorišćen, a sa druge strane ti objekti bi ostali kao spomenik novosadskom industrijskom nasleđu.
 

·
Дреница
Joined
·
15,992 Posts
Discussion Starter · #14 ·
04. децембар 2014.
Нови рекорд новосадске луке

НОВИ САД
- Директор "Луке Нови Сад" Александар Милованчев изјавио је данас да је у тој луци у новембру ове године остварен апсолутни рекорд у количини претоварене робе од 152.478 тона.

Милованчев је, на конференцији за новинаре, истакао да никада раније у историји луке није постигнут овако висок месечни резултат, те да је досадашњи рекорд био 143.315 тона, остварен у јуну 2012. године.

"Очекујемо да ће коначни резултат претовара робе на крају године бити већи од 900.000 тона. До краја новембра претоварено је око 850.000 тона, што је за 100.000 више од укупног прошлогодишњг претовара који је износио 748.236 тона", рекао је он.

Како је навео, унапређење и побољшање пословања "Луке Нови Сад" резултат је напора који су уложени у побољшање услова рада и повећања капацитета.

Као посебно значајно Милованчев је нагласио завршетак изградње новог вертикалног кеја који је омогућио да трећи левак ради пуним капацитетом, да је обала луке обележена "Дунав-блоковима", што је по прописима ЈП "Водевојводине", те да је уведена нова рачунарска мрежа, опремљен нови теретни улаз за расуте терете и да је обновљена и уређена сигнализација и саобраћајнице у кругу саме луке.

Милованчев је најавио да ће наредне недеље бити отворен нови део луке који ће значајно допринети смањењу времена претовара робе.

"Биће отворен нови део луке у коме је постављена нова сонда за аутоматско узорковање, која ће убрзати претовар и омогућити елиминисање возила са евентуално неквалитетном робом без стварања гужве", рекао је Милованчев, додајући да ће то смањење времена претовара, захваљујући поменутој сонди, бити значајно.

Дајући пример колико је велики резултат у претовару робе остварен у новембру, он је поменуо да је "Лука Београд", према његовим сазнањима, за целу годину извршила претовар око 200.000 тона, док је "Лука Нови Сад" само у новембру претоварила поменутих 152.478 тона.

Према његовим речима, "Лука Нови Сад" ће и убудуће побољшањем сопствених капацитета радити на повећању претовара, а ово је иначе и једина лука у Србији која је остала у државном власништву.

Милованчев верује да ће менаџмент успети да у иностранству пронађе заинтересованог партнера за јавно приватно партнерство у "Луци Нови Сад".
 

·
Дреница
Joined
·
15,992 Posts
Discussion Starter · #15 ·
11.12.2014
Otvorena nova ulazna kapija u Luci Novi Sad


Grаdоnаčеlnik Nоvоg Sаdа Мilоš Vučеvić pоsеtio je danas Luku Nоvi Sаd i tоm prilikоm pustio u prоmеt nоvu ulаznu kаpiјu zа tеrеtnа vоzilа sа nајsаvrеmеniјоm оprеmоm kоја ćе ubrzаti аnаlizе tеrеtа, оmоgućiti efikasniji pretovar i nesmetan dvosmerni saobraćaj teretnih vozila u Luci Novi Sad.
 

·
Registered
Joined
·
63 Posts
Svakodnevno sa radnog mesta vidim Luku i mogu vam reći da većinu vremena zaista radi punom parom, čak i noću. Često je tolika gužva da brodovi nemaju dovoljno mesta da normalno manevrišu. Jednom prilikom je bilo privezano čak 6 objekata koji su čekali na svoj red, što brodova što barži, od obale pa skoro do sredine plovnog puta kanala.

Brodovi iz svih država dolaze. Najzanimljiviji su mi rečno-morski brodovi koji plove pod zastavom Moldavije Laggar, Merlin, Peregrine kao i ogromne samohotke iz Holandije Ganzepoort, Vigilia, Amice...
 
1 - 20 of 45 Posts
Top