SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 117 Posts

·
Registered
Joined
·
133,534 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Македонска Каменица е град во источниот дел на Република Македонија. Градот се наоѓа во подножјето на Осоговските планини на нивната јужна падина. Познат е како рударски град. Најпознатиот македонски рудник за олово и цинк Саса е во неговата непосредна близина. Македонска Каменица според пописот од 2002 година имала 5147 жители.
Содржина

 
1 - 20 of 117 Posts
Top